maandag, januari 21, 2002

Spirit Gent vraagt heronderhandeling bestuursakkoord

Op de eerste nieuwjaarsreceptie van SPIRIT voor Gent, waarbij de nieuwe partij zich voorstelde aan het brede publiek, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers de heronderhandelingen van het Gentse bestuursakkoord. “De budgettaire situatie van de stad was in oktober 2000 totaal anders dan ze vandaag is. De begrotingsproblemen waar het bestuur nu mee kampt onderstrepen de noodzaak het bestuursakkoord ten dele te heronderhandelen, minstens een prioriteitenlijst op te maken.” Meteen koppelde Roegiers daar ook de SPIRIT-prioriteiten aan vast:

1. Investeren in veilig wegverkeer waarbij SPIRIT voor Gent vragende partij is om gewest- en provinciewegen op Gents grondgebied onder de bevoegdheid van het stadsbestuur te brengen. Samen met de daarbij behorende financiële middelen is het de enige garantie op een doortastend en coherent mobiliteitsbeleid. Hoe dan ook moet het dé uitdaging voor het Gentse stadsbestuur zijn om het aantal verkeersdoden fors te doen dalen.
2. Blijvende aandacht voor de leefbaarheid en de vergroening van de stad met voorop de versnelde uitvoering van de beloofde zes buurtparken en het recreatief bos en het aanleggen van wijk- en speelgroen in de 19de eewse gordel.
3. De reactivering van het Samenspraakmodel omdat een leefbare stad betrokkenheid van álle inwoners vereist. Ook als deze reactivering op korte termijn extra financiële inspanningen zou vergen is dat op termijn een duurzame investering.

SPIRIT voor Gent zet zich ook af tegen de geplande kotbelasting, en bracht een nieuw element aan in de discussie. Het decreet op het gemeentefonds, dat momenteel in opmaak is, voorziet immers het aantal studenten in een stad in te brengen als wegingsfactor. Vermits Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen is, zal ze hierdoor ook een meerinkomst halen. Met het invoeren van de kotbelasting dreigt het stadsbestuur op die wijze twee keer de kassa te passeren.

Roegiers lichtte ook de verhouding toe van SPIRIT voor Gent tot schepen Lieven Decaluwe. Een definitief standpunt zal medio februari door de Algemene Ledenvergadering van Gent worden ingenomen.

Tot slot hekelde Jan Roegiers ook de uitlatingen van de arrondissementele N-VA-voorzitter Jaak Taghon die enkele weken terug betwijfelde of er wel veel SPIRIT-gemeenteraadsleden in Gent-Eeklo waren: “Tenzij ik de fundamentele basisbeginselen van de wis- en rekenkunde niet onder de knie heb, moet ik de arrondissementele N-VA-voorzitter de boodschap geven: maak uw huiswerk opnieuw en u zal vaststellen dat in ons arrondissement niet minder dan 17 gemeente- en provincieraadsleden kozen voor SPIRIT, dat is nagenoeg drie maal zo veel dan het aantal raadsleden dat u in uw rangen telt.”

Meer info: Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be