dinsdag, maart 26, 2002

Spirit Gent kiest een nieuw bestuur

De Gentse afdeling van Spirit verkoos dit weekend haar bestuur op haar eerste ledenfeest waarop een honderdtal aanwezigen waren. De Gentse Spirit-leden kozen een 16 vrouw en man sterk team, een geslaagde mix van jonge twintigers tot vijftigers, met diverse ervaringen maar vooral met frisse, spirituele ideeën en veel teamspirit. Samen met hun Gentse mandatarissen Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Annelies Storms, provincieraadslid, willen zij actief de kwaliteit van de stedelijke samenleving verhogen.

Frank Bombeke werd unaniem verkozen als coördinator. Frank Bombeke (48 jaar) studeerde af als socioloog aan de KULeuven. Hij behaalde nadien ook het graduaat in de bibliotheek- en documentatiekunde aan de Gentse bibliotheekschool. Professioneel was Frank Bombeke steeds werkzaam in de beleidsvoorbereidende en uitvoerende sfeer, het vormings- en volksontwikkelingswerk en de documentatiesector. Hij startte zijn loopbaan in het toenmalige Ministerie van Nederlandse Cultuur als ambtenaar in de jeugdsector, was vervolgens studiemedewerker bij de studie- en vormingsdienst van de Volksunie, en stafmedewerker in het politiek vormingswerk met volwassenen in het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. Nadien trad hij als stafmedewerker in dienst bij het Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (VCVO), het algemeen ondersteunende landelijk ondersteuningscentrum voor het sociaal-cultureel werk en volwasseneneducatie. Frank Bombeke is thans ambtenaar bij het Gemeenschapsonderwijs. Frank Bombeke heeft een mandaat voor 2 jaar.Frank Bombeke Posted by Hello

Naast Frank Bombeke, Jan Roegiers en Annelies Storms zetelen in het bestuur: Peter Craeyeveld (Gent), Guido Poppelier (Sint-Amandsberg), Veerle Bettens (Mariakerke), Els Verstraeten (Gent), Koenraad De Vijlder (Gent), Peter Vandenabeele (Gent), Willy De Raedt (Sint-Amandsberg), Philippe Vermeulen (Sint-Amandsberg), Bjorn De Sutter (Gent), Cédric Verschooten (Gent), Godfried Bekaert (Gent); Erwin Herman (Sint-Amandsberg), Roel Peeters (Gentbrugge).

Voor meer info:
Frank Bombeke, Coördinator Spirit voor Gent, Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, Tel (09) 223 75 77, E-post: frank.bombeke@pandora.be

Onze Gentse Spirit-mandatarissen:
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be
Annelies Storms, provincieraadslid, Wolterslaan 171, 9040 Gent-St-Amandsberg, tel: 0478/23.09.53, E-post annelies.storms@meerspirit.be