dinsdag, maart 26, 2002

Spirit Gent tevreden met opdoeken kotbelasting

De Gentse afdeling van de nieuwe politieke partij Spirit is blij dat het schepencollege het idee van de kotbelasting definitief heeft opgedoekt. Overigens net op tijd! Want hoe zou men zonder blozen de huidige campagne Gent, stad van kennis en cultuur verder kunnen voeren? Reeds bij de officiële start van Spirit voor Gent in januari 2002 spraken we ons uit tegen een pure kotbelasting op zich, juist omdat zo'n belasting toch wel een verkeerd signaal geeft aan de 44.000 universiteits- en hogeschoolstudenten. Alsof ze in Gent niet welkom zouden zijn.

De overwinning op de kotbelasting heeft vele vaders en moeders. Wat telt is het eindresultaat. Spirit voor Gent ziet het positief en wenst de studenten en het schepencollege geluk. De studenten en hun vertegenwoordigers verdienen een pluim voor hun volgehouden en verstandig protest én het opentrekken van de zaak naar een te voeren stedelijk studenten- en kamerbeleid. Het schepencollege nam uiteindelijk het wijs besluit om het idee van de kotbelasting te begraven en de oplossing voor de begrotingsproblemen niet te zoeken in de zakken van de studenten.

Het bestuursakkoord vermeldt dat de dialoog tussen de stad Gent, hogescholen en universiteiten moet worden verstevigd. Daarnaast zal een overlegorgaan met studentenvertegenwoordigers worden georganiseerd. De schepen van Onderwijs wordt het aanspreekpunt voor studenten en coördineert de beleidsmatige initiatieven van collega's schepenen die antwoord bieden op de noden en vragen dienaangaande.

Er is dus nog werk aan de winkel voor het stadsbestuur, dat nu werk moet maken van een heus studenten- en kamerbeleid. Spirit voor Gent is bereid hieraan ten volle mee te werken.

Voor meer info:
Frank Bombeke, Coördinator Spirit voor Gent, Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, Tel (09) 223 75 77, E-post: frank.bombeke@pandora.be

Onze Gentse Spirit-mandatarissen:
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be
Annelies Storms, provincieraadslid, Wolterslaan 171, 9040 Gent-St-Amandsberg, tel: 0478/23.09.53, E-post annelies.storms@meerspirit.be