maandag, april 22, 2002

Spirit Gent start politieke cafés

Spirit voor Gent start een reeks van open politieke cafés. Als nieuwkomer in het Gentse politieke landschap nodigt Spirit voor Gent de andere spelers in het lokale politieke veld én elke geïnteresseerde uit voor een open, frisse en interactieve confrontatie van ideeën en dit in de lossere formule van een open politiek café tussen pot en pint. Met open wordt bedoeld dat op deze politieke cafés niet alleen leden en sympayhisanten, maar ook alle geïnteresseerden welkom zijn. Wij nodigen u dan ook persoonlijk uit om deel te nemen aan deze activiteiten van Spirit voor Gent.

Voor haar eerste politiek café nodigt Spirit voor Gent Lieven Decaluwe (VU-ID), de Gentse schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen, uit op donderdag 25 april. In het tweede politieke café op dindsdag 7 mei is de centrale gast Tom Balthazar, fractieleider van de SP.A in de Gentse gemeenteraad. Er zijn nog politiek cafés gepland, onder meer met de VLD, CD&V en Agalev.

De twee eerste politieke cafés gaan door in de bovenzaal van het café Jan van Gent, Annonciadenstraat 1, 9000 Gent (halte Oude Houtlei van de tramlijnen 21 en 22) van 20u tot 22u.

De politieke cafégesprekken met milieuschepen Lieven Decaluwé zullen uiteraard gaan over het beleidsplan milieu, de vergroening, het stadsbos, de parken, plantsoenen en het openbaar groen, de duurzame ontwikkeling en de Lokale Agenda 21, maar ook over concrete dossiers zoals Malmar, I Love techno, Indoor-motorcross. De eigen visie en inbreng van Lieven Decaluwe als derde coalitiepartner in het Gentse stadsbestuur komen zeker aan bod. De toegang is gratis. Iedere geïnteresseerde is welkom.

In de hoop u op donderdagavond 25 april en dinsdagavond 7 mei te ontmoeten,
Met vriendelijke groeten,
Frank Bombeke, Coördinator Spirit voor Gent, Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, Tel (09) 223 75 77, E-post: frank.bombeke@pandora.be.