vrijdag, september 06, 2002

Spirit Gent roept op tot deelname aan klachtendag tegen kernwapens

Het bestuur van SPIRIT voor Gent heeft zijn leden en sympathisanten opgeroepen om massaal deel te nemen aan de nationale klachtendag tegen kernwapens. Nu zaterdag 7 september organiseert vzw Bomspotting een actie waarbij mensen uit heel Vlaanderen naar hun lokaal politiekantoor stappen om klacht neer te leggen wegens misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Juridisch kader:
Op 8 juli 1996 stelde het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, het hoogste juridische orgaan ter wereld, dat dreiging met en gebruik van kernwapens onverenigbaar zijn met het oorlogsrecht en het humanitair recht.
Het Internationaal Hof stelde dat het internationaal humanitair- en oorlogsrecht, waaronder de Conventies van Genève, de Conventie van Den Haag, de Genocide Conventie en de Neurenberg-principes, van toepassing is op kernwapens.

De NAVO en de Belgische overheid weigeren hun defensiepolitiek hiermee in overeenstemming te brengen. Op de vliegtuigbasis van Kleine Brogel worden kernbommen gestationeerd. De Belgische overheid treft voorbereidingen om nucleaire wapens in te zetten en geeft orders aan haar militair personeel om zich te trainen en gereed te houden voor het gebruik van kernwapens. In oorlogstijd zullen Belgisch F16’s deze atoombommen naar hun doelwit brengen. Met deze nucleaire politiek schenden de NAVO en de Belgische overheid de regels van het internationaal recht, zoals gepreciseerd door het Internationaal Gerechtshof van Den Haag. Deze schendingen van het internationaal recht vallen onder de reikwijdte van de internationale misdrijven als oorlogsmisdaden, misdaden tegen de vrede en misdaden tegen de mensheid

Deze nationale klachtendag kan gezien worden als opwarmer voor de laatste Bomspotting op de militaire basis van Kleine Brogel op 5 oktober a.s., waar SPIRIT prominent aanwezig zal zijn. SPIRIT wil op deze manier zijn consequent pacifistische houding onderstrepen. Reeds jaren nemen SPIRIT-mensen deel aan de jaarlijkse Bomspottingacties, die het opslaan van Amerikaanse nucleaire wapens op Belgisch grondgebied willen aanklagen. Recent protesteerde SPIRIT nog tegen de waanzinnige wapenlevering van 5.500 zware mitrailleurs aan een labiel regime als dat van Nepal en tegen de bewapeningswedloop bij de politiediensten door de aankoop van de moordende P90-wapens.

Samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers en provincieraadslid Annelies Storms zal het bestuur van SPIRIT voor Gent zich zaterdag aansluiten bij de klachtendag in Gent met als plaats van afspraak de Casa Rosa in de Kammerstraat om 13u.30. In het politiekantoor in de Belfortstraat zullen wij dan een gezamenlijke klacht neerleggen.

Meer info:
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be.

Annelies Storms, provincieraadslid, Scheldestraat 141, 9040 Gent-St-Amandsberg, tel: 0478/23.09.53, E-post annelies.storms@meerspirit.be.

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent, Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, Tel (09) 223 75 77, E-post: frank.bombeke@pandora.be