zondag, februari 02, 2003

Nieuwjaarsreceptie en -etentje Spirit Gent

Op zondag 2 februari hield Spirit voor Gent haar tweede nieuwjaarsreceptie in zaal Nova in Sint-Amandsberg. Er waren een honderdtal aanwezigen. Opgemerkte gasten waren o.a. Spirit-voorzitster Els Van Weert, Vlaams minister Paul Van Grembergen, aftredend voorzitter van het IJzerbedevaartcomité Lionel Vandenberghe, eresenator Frans Baert en enkele lokale Spirit-mandatarissen uit de regio. De kartelpartner bij de komende verkiezingen werd vertegenwoordigd door Daan Schalck, volksvertegenwoordiger en voorzitter van SP.a-Gent, en Guy Reynebeau, ondervoorzitter van SP.a-Gent en van het Gentse OCMW.

In zijn toespraak keek Vlaams parlementslid Jan Roegiers van Spirit voor Gent terug op het voorbije jaar. Hij wees erop dat het voor Spirit een moeilijk jaar was, zoals iedereen weet: een aantal mensen verliet Spirit voor een andere partij. Jan Roegiers benadrukte dat dit in Gent niet het geval was: in het Gentse verliet niemand de partij. Het was echter noodzakelijk geworden een ruimer samenwerkingsverband aan te gaan. Daardoor ontstond het kartel met de SP.a.

Jan Roegiers verwees ook naar zijn toespraak op de eerste nieuwjaarsreceptie van Spirit voor Gent begin vorig jaar. Een samenvatting van deze toespraak vindt u in de persmededeling van 21 januari 2002 "Spirit voor Gent vraagt heronderhandeling bestuursakkoord" op de nieuwspagina van deze website. Hij stelde vast dat vele van de Spirit-voorstellen van toen ondertussen gerealiseerd zijn: schepen Wijnakker van Financiën is afgetreden, de geplande kotbelasting is afgevoerd, er zijn plannen voor een stadsbos, Spirit voor Gent beschikt over het digitaal secretariaat spiritvoorgent@meerspirit.be.

Verder keek Jan Roegiers vooruit naar de verkiezingen van 18 mei. De recente opiniepeilingen zijn hoopgevend voor een goed resultaat voor het kartel. De Gentse afdeling van Spirit kreeg daarbij de eerste opvolgersplaats op de Oost-Vlaamse Kamerlijst toegewezen in de persoon van provincieraadslid Annelies Storms, wat voor de dynamische Gentse afdeling een verdere stimulans moet betekenen. Wat verkiezingsthema’s betreft wees Jan Roegiers o.a. de werkgelegenheid en de sociale huisvesting aan als prioritair voor Spirit. Met dit laatste thema koppelde hij terug naar het politiek debat dat Spirit voor Gent op 28 januari over dit thema organiseerde (zie het verslag op de nieuwspagina) en het daaropvolgende bezoek van 19 Vlaamse parlementsleden aan de Gentse Huisvestingsmaatschappijen op 31 januari.

Daarna nam Annelies Storms het woord. Zij beschouwt het feit dat ze na 18 mei bijna zeker in de Kamer zal belanden als opvolgster van Vlaams minister Paul Van Grembergen niet als een geschenk, maar neemt zich voor dit mandaat op het terrein te verdienen.

Na de toespraken vond een kleine plechtigheid plaats: coördinator Frank Bombeke stelde feestelijk de nieuwe website van Spirit voor Gent, www.meerspirit.be/gent, voor (zie het nieuwsbericht daarover). De webmaster gaf een korte demonstratie.


Annelies Storms, de webmaster en Jan Roegiers (half verscholen) klinken op de nieuwe website Posted by Hello

Na de nieuwjaarsreceptie volgde een geslaagd woketentje met eveneens een 100-tal aanwezigen.

Verslaggever: Peter Vandenabeele