maandag, oktober 18, 2004

Gentse Annelies Storms verkozen tot ondervoorzitter van Spirit


Annelies Storms Posted by Hello

Gents Kamerlid Annelies Storms (33 jaar) werd op 16 oktober verkozen tot ondervoorzitter van Spirit. Samen met Stefan Walgraeve uit Lokeren zal zij kersvers partijvoorzitter Geert Lambert bijstaan aan het hoofd van Spirit. Annelies Storms stelt drie taken centraal voor het nieuwe dagelijks bestuur: Spirit in het politieke landschap verder positioneren als links-liberale partij, Spirit een bredere basis en meer lokale verankering geven én, uiteraard, de voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2006.

Die dag werden ook op provinciaal niveau verkiezingen gehouden. Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen uit Lebbeke Dirk De Cock werd verkozen tot voorzitter van het Oost-Vlaamse provinciale bestuur. De voornaamste taken van dit provinciale bestuur liggen in de begeleiding van de lokale Spirit-afdelingen en in de oprichting nieuwe afdelingen. Tijdens de voorbereiding van gemeente- en provincieraadsverkiezingen speelt dit orgaan een belangrijke coördinerende rol.

Ook de Gentse afdeling “Spirit Gent” koos een nieuw bestuur. Het resultaat is een enthousiaste groep van meer dan vijfentwintig mensen, een geslaagde mix van jonge twintigers tot vijftigers, met verschillende ervaringen, maar vooral met frisse, spirituele ideeën en veel teamspirit. Uittredend voorzitter Frank Bombeke werd herkozen en het uittredende bestuur werd aangevuld met enthousiaste, diverse en actieve nieuwkomers. Daarnaast maken ook de twee Gentse Spirit-parlementsleden Jan Roegiers (Vlaams Parlement) en Annelies Storms (Kamer) deel uit van het bestuur van Spirit Gent. Zij zullen de link leggen tussen de federale, Vlaamse, provinciale en lokale beleidsniveaus en daar - naast hun provinciale, nationale en internationale engagementen - de pleitbezorgers zijn van de Gentenaars, de Stad Gent en de brede Gentse regio.

Annelies Storms - ondervoorzitter Spirit en Kamerlid 0478 / 23 09 53
Jan Roegiers – Vlaams volksvertegenwoordiger 0495 53 20 67
Frank Bombeke – voorzitter Spirit voor Gent 0472 92 27 49

www.anneliesstorms.be
www.janroegiers.be
www.meerspirit.be/gent