vrijdag, oktober 08, 2004

Jan Roegiers vraagt overheveling bevoegdheid wegen naar stad

Het recente fietsongeluk aan de Sint-Lievenspoort toont nogmaals – helaas dramatisch – aan dat teveel tijd en teveel energie moet gestoken worden in het overleg tussen de verschillende overheden. Spirit-volksvertegenwoordiger Jan Roegiers herhaalt zijn oude oproep om die bevoegdheid – mét de bijbehorende middelen – over te hevelen naar de steden en gemeenten.


De Sint-Lievenspoort in Gent Posted by Hello

“Dat de Vlaamse Regering eindelijk werk moet maken van het afwerken en veiliger maken van de stadsring rond Gent is zonneklaar” aldus Roegiers. Hij bereidt een dossier voor waarin hij de knelpunten, die door de stad zijn geanalyseerd en die gekend zijn, op regelmatige tijdstippen aan de bevoegde ministers in het Vlaams Parlement wil voorleggen. De boodschap dat minister Peeters (CD&V) wil besparen op fietspaden maakt Roegiers in ieder geval waakzaam.

Maar daarmee blijft het probleem van het ellenlange overleg (en tijdsverlies) tussen de stad en het Vlaams Gewest niet opgelost. Twee jaar geleden pleitte Roegiers – samen met het Gentse Spiritbestuur – om de bevoegdheid over de wegen die binnen de stadsgrenzen liggen over te hevelen naar de steden en gemeenten. Die kennen als geen ander de problemen en de gevaren en ze kunnen veel korter op de bal spelen. Jan Roegiers aanvaardt naar eigen zeggen niet langer dat er doden en zwaargewonden moeten vallen voor het Vlaams Gewest in actie schiet. Dat ondertussen prioriteit gegeven wordt aan Antwerpen maakt dat op termijn de Vlaamse Regering een inhaaloperatie voor Gent zal moeten maken.

“Die overheveling moet uiteraard gepaard gaan met de nodige financiële middelen”, aldus de Spirit’er “en die mogen geenszins minder zijn dan wat het Gewest nu uitgeeft!”. Hij zal in ieder geval deze piste in het Parlement ter sprake brengen.

Jan Roegiers – Vlaams volksvertegenwoordiger 0495 53 20 67
Frank Bombeke – voorzitter Spirit voor Gent 0472 92 27 49

www.janroegiers.be
www.meerspirit.be/gent