maandag, mei 24, 2004

Spirit Gent interviewt Jan Roegiers

Jan Roegiers, uittredend Vlaams parlementslid, is de topkandidaat voor Spirit in Oost-Vlaanderen bij de verkiezingen van 13 juni voor het Vlaams parlement. Hij staat derde op de SP.a-Spirit kartellijst, na Freya Vanden Bossche en Norbert De Batselier van de SP.a. Volgens de verwachtingen is dit een plaats die uitzicht biedt op een verlenging van zijn verblijf in het parlement. We wilden hem dan ook even aan u voorstellen in een interview, mocht dat nog nodig zijn.


19 mei 2004: presentatrice Christiane Genbrugge leidt Jan Roegiers in op de Oost-Vlaamse Spirit kandidatendag Posted by Hello

Jan Roegiers is 37 jaar. Hij is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Nevele, maar woont al zo'n 15 jaar in het centrum van Gent. In 1990 behaalde hij het onderwijzersdiploma en ging daarna les geven aan gedragsgestoorde kinderen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Door zijn grote interesse voor stedenbeleid en zijn politieke engagement binnen de (toen nog) Volksunie kwam Jan na enkele jaren terecht op het kabinet van Gents schepen Lieven Decaluwe. Later werkte hij ook als kabinetsadviseur voor minister Bert Anciaux.

In 2001 belandde Jan Roegiers totaal onverwacht in het Vlaams parlement als opvolger van Paul Van Grembergen, die toen minister werd. In het Vlaams parlement hield Jan zich bezig met een enorme waaier aan onderwerpen. Zo was hij vast lid van de commissie Wapenhandel en van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, en plaatsvervangend lid in de commissies Buitenlandse Aangelegenheden en Media en Sport.

Jan, hoe ben jij in de politiek verzeild?
Politiek was al een belangrijk interessegebied sinds mijn achttiende. In 1988 zocht de Volksunie in mijn geboortedorp Nevele nog een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mijn beide ouders waren lid van de partij, maar weigerden op de lijst te gaan staan. Zo kwam men bij mij terecht. Ik behaalde een mooie uitslag. Na de volgende parlementsverkiezingen, waarbij ik eveneens kandidaat was, trad ik toe tot het arrondissementeel bestuur van de VU in Gent-Eeklo. Bij de VU-jongeren werd ik opgemerkt door de toenmalige voorzitter Geert Lambert en secretaris Els Van Weert en klom zo geleidelijk op in de partij.

Hoe ervaarde je de overgang van de Volksunie naar Spirit?
Ik had het minder moeilijk met de breuk in de VU dan sommige collega's. Mij werd het vrij vlug duidelijk dat de breuk onvermijdelijk was: water en vuur kan je immers niet met elkaar verzoenen. Ons Gents Spirit-bestuur heeft een aantal nieuwe mensen aangetrokken die nooit in de VU actief geworden zouden zijn. Dat is een bewijs voor ons groter potentieel!

Hoe waren je eerste ervaringen in het Vlaams parlement?
Door de kabinetservaring die ik al had, heb ik er vrij vlug mijn weg gevonden. De thema's in de commissies waarvan ik deel uitmaakte lagen me. Het waren zachte materies zoals welzijn, cultuur en sport. Ik ben graag met en voor mensen bezig.

Wat zijn je grootste realisaties?
De belangrijkste en meest bekende is de oprichting van het Vlaams Vredesinstituut. Het pacifisme van Spirit en een 30 jaar oude eis van de vredesbeweging werden hiermee gerealiseerd, nadat jarenlang tientallen gelijkaardige wetsvoorstellen weggestemd waren.

Wat het jeugdsanctierecht betreft, heb ik een amendement doen aannemen, waardoor de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende betrokken regeringen i.v.m. de gesloten instelling Everberg vervalt, indien er tegen eind 2005 geen volwaardig jeugdsanctierecht is.
Ik heb ook een resolutie laten stemmen over het adoptierecht voor koppels van gelijk geslacht. De federale overheid moet dit echter verwezenlijken. Het is niet de schuld van het Vlaams parlement dat dat adoptierecht er nog niet is. Integendeel!

Daarnaast heb ik ook kleinere zaken gerealiseerd: ik heb verhinderd dat één bedrijf het Europees monopolie voor borstkankeronderzoek bij vrouwen kreeg, ik heb aangedrongen op samenwerking van VRT en VTM (die dit nu aan het onderzoeken zijn) voor één gemeenschappelijke sportzender en ik heb een aantal decreten mee ingediend (i.v.m. ouderenparticipatie, integrale jeugdhulp, het adoptiedecreet, enz.).

Voor het Vredesinstituut heb je in de pers veel krediet gekregen. Zowel De Morgen als De Standaard beoordeelden je parlementair werk positief. Daarnaast was er je ruchtmakende outing met Stijn Bex in Dag Allemaal.
Dat interview kwam er na een aantal negatieve uitspraken over holebi's in de media, van o.a. kardinaal Joos. De belangrijkste boodschap in dat interview was dat het niet uitmaakt wie je ook bent. Het feit van holebi te zijn vind ik geen verdienste op zich. Ik wens me dan ook niet verder te profileren als de janet van de Wetstraat.

In maart van dit jaar zat je het Spirit-congres in de Gentse Arena van Vletingen voor. Hoe belangrijk is Spirit in het kartel met de SP.a? In de verkiezingsbijlage van De Morgen van 13 mei over SP.a-Spirit acht de Gentse politicoloog Carl Devos de invloed van Spirit in het kartel belangrijker dan iedereen denkt. Anderzijds zegt hij ook dat hij zijn best doet om het bindmiddel tussen de Spiritisten te vinden, behalve dan dat ze elkaar kennen van de vroegere Volksunie.
In ons congres hebben we aangetoond dat Spirit ook inhoudelijk iets betekent. We hebben voorstellen gedaan i.v.m. cultuur, onderwijs, creatieve economie, huisvesting, ... Ik hou ongelooflijk mooie herinneringen aan dat congres over, ondanks de hectische weken die eraan voorafgingen. Toegegeven, we zijn geen massapartij, noch een nichepartij. Eén van onze eerste slogans was vrij van hokjesdenken en dat klopt ook! Men kan ons niet in één kot stoppen. Toch zijn er gemeenschappelijke elementen bij Spirit: we zijn progressieve, links-liberale regionalisten.


20 maart 2004: Jan Roegiers zit het Spirit-congres in de Gentse Arena van Vletingen voorPosted by Hello

Hoe sta je persoonlijk tegenover het kartel en de SP.a?
Ik ben een absolute voorstander van ons progressief kartel, dat meer dan ooit nodig is in Vlaanderen. SP.a en Spirit zijn het inhoudelijk voor 80% met elkaar eens. We hebben elk onze eigen traditie en kunnen onszelf blijven binnen het kartel. Dat is precies de sterkte ervan! Wanneer we een uiteenlopende mening hebben, wordt dat eerst binnenskamers besproken.

Ik vind het ontzettend jammer dat de groenen niet meedoen. Er is nochtans plaats voor ecologisten binnen het kartel. Individuen als Fauzaya Talhaoui, Ali Salmi, Bart Martens en in Oost-Vlaanderen Marleen Temmerman hebben dat bewezen. De groenen hielden als groep echter te veel vast aan hun eigen grote gelijk, iets wat wij opgegeven hebben. Ze vreesden ook dat ze hun eigenheid zouden verliezen binnen een kartel. Ik denk dat wij het bewijs vormen van het tegendeel.

Je hebt een verkiesbare plaats op de Oost-Vlaamse kartellijst.
Ik zal mijn stemmen toch nog altijd moeten halen. Je bent nooit helemaal zeker. Elke stem telt! Maar ik ontken niet dat ik trots ben op mijn plaats op de lijst: derde en eerste Spirit'er, na figuren als Freya Vanden Bossche en Norbert De Batselier! Het is een hele eer, maar ook een hele opdracht!

Het belangrijkste is echter dat het kartel het goed doet. We hebben een mooie lijst met SP.a'ers, Spirit'ers en ecologisten. Het zijn niet altijd de grote namen. Er zijn veel gewone mensen uit de Oost-Vlaamse gemeenten bij, maar die toch belangrijk zijn.

Hoe ga je campagne voeren?
Inhoudelijk zal mijn campagne draaien rond vier thema's waaraan ikzelf veel belang hecht: vrede en pacifisme (zie het vredesinstituut), de holebi-problematiek, gezondheid (zie bvb. mijn voorstel over condoomautomaten in scholen) en sport (getuige de sportzender). Verder zal de kartelgedachte belangrijk zijn. Ik zal campagne voeren samen met Freya Vanden Bossche en Bert Anciaux, die deze kartelgedachte zowat verpersoonlijken.

Komt er ook een verkiezingswebstek?
Ik heb sinds anderhalf jaar een informatieve website (www.janroegiers.be ). Ik ben nog met mijn campagnemedewerkers aan het bekijken of er ook een verkiezingssite komt.

Nog een laatste vraag: durf je je aan een prognose wagen over de uitslag van de verkiezingen?
Dat is altijd een heikele onderneming! De ambitie moet zeker zijn om terug meer dan 20% te halen. In dat geval is het al een succes. Het resultaat van 2003 evenaren zou een sterke prestatie zijn. Het is in Vlaanderen nochtans meer dan ooit nodig om een dam te vormen tegen conservatisme en verrechtsing. In tegenstelling tot het conservatieve kartel van CD&V en N-VA staat het onze voor een warm beleid waarin iedereen meetelt.

Spirit voor Gent wenst Jan Roegiers een goede campagne en een nog beter verkiezingsresultaat toe!

Interview: Peter Vandenabeele

Jan Roegiers
U: www.janroegiers.be
E: jan.roegiers@vlaamsparlement.be