donderdag, maart 11, 2004

Spirit steunt de Roma in hun strijd voor gelijkberechtiging

Opré Roma (Roma sta op!) hield donderdagavond 11 maart aan het ere-consulaat van Slowakije in de Lange Kruisstraat in Gent een actie tegen de discriminatie van de Roma in Slowakije. De organisator van de actie was Wolf Bruggen, voorzitter en woordvoerder van Opré Roma én bestuurslid van Spirit voor Gent.


De actievoerders vóór het consulaat met de Roma-vlag. Achteraan met de megafoon Wolf Bruggen Posted by Hello

Voordien ontving burgemeester Frank Beke een delegatie van de actievoerders op het stadhuis. Zij overhandigden hem een brief voor Patrick Dewael, federaal minister van Binnenlandse Zaken, waarin de minister gevraagd wordt de dialoog aan te gaan over de verblijfssituatie van de Roma in ons land. De burgemeester zegde toe dit bij minister Dewael aan te kaarten, vanuit zijn ambt als burgemeester en vanuit zijn politiek mandaat.

Concrete aanleiding voor de spoedactie aan het Slowaakse ere-consulaat was de moord op Radoslav Puki. Hij werd zo’n veertien dagen geleden door speciale politiediensten opgepakt bij de hongeropstanden van de Roma en deze week vermoord teruggevonden in Trebisov. Aan het ere-consulaat werd Slowakije opgeroepen de mensenrechten te respecteren en de Roma eindelijk als volwaardige burgers te beschouwen.

Tijdens het laatste debat in het Europees Parlement over de toetreding van 10 nieuwe landen tot de EU maande parlementslid Nelly Maes (Spirit) de Slowaakse regering aan om meer dan ooit werk te maken van een beleid dat verarming en marginalisering van de Roma tegengaat. In plaats daarvan drijft de regering-Dzurinda met een asociaal en discriminerend beleid vele Roma in totale anarchie.

Door de halvering van de sociale uitkeringen in het midden van de winter bovenop de jarenlange verwaarlozing, de hoge werkeloosheid bij de Roma (soms in dorpen tot 95%), de maatregelen van segregatie (gescheiden parken, winkels,...) raakte eind februari de toestand in Oost-Slowakije oververhit, zodat men zelfs van een hongeropstand kon gewagen.

Als lid van de toetredingscommissie Slowakije verdedigde het Spirit-Europarlementslid Nelly Maes steeds een positief beleid ten aanzien van de op alle vlakken benadeelde Roma. Daarom diende ze 2 amendementen in waarin ze een duidelijke wijziging van het beleid vraagt, een beleid dat ook na de toetreding door Brussel kan getoetst worden.

Wolf Bruggen, bestuurslid Spirit voor Gent én woordvoerder Opré Roma
Frank Bombeke, voorzitter Spirit voor Gent

Meer info op de nationale, Gentse en Europese Spirit-webstekken www.meerspirit.be, www.meerspirit.be/gent, www.eurospirit.be

Info over Opré Roma op www.opreromavzw.centerall.com