vrijdag, januari 30, 2004

Vlaamse regering keurt subsidiëring Zuurstof voor de Brugse Poort goed

Op voorstel van Spirit-minister voor Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen keurde de Vlaamse regering op vrijdag 30 januari de subsidiëring goed van zeven stadsvernieuwingsprojecten. Zeven stadsbesturen ontvangen daarvoor samen een bedrag van 18,3 miljoen euro.

Het Gentse stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort behoort tot de zeven geselecteerde projecten. Het zal 4.200.000 euro subsidie ontvangen op een totaal investeringsvolume van 51.802.280 euro. Een eerste schijf van 30% van het subsidie bedrag zal in de loop van de volgende maanden aan het stadsbestuur worden overgemaakt.

De gelecteerde projecten hebben een lange procedure doorlopen. In februari 2003 werden de projectvoorstellen door de externe jury geselecteerd. De definitieve plannen werden opnieuw grondig gescreend door de jury. Het juryverslag onderstreept dat het gaat om vernieuwende en multifunctionele projecten die structurele ingrepen en zichtbare veranderingen teweegbrengen in verkommerde stadswijken.


De Brunelstraat, een beluik in de wijk Brugse Poort. Deze huisjes maken deel uit van de 89 huizen die tegen het einde van 2004 gesloopt worden in het kader van dit stadsvernieuwingsproject Posted by Hello

Uit de projectbeschrijving (zie de website van de dienst stedenbeleid van de Vlaamse gemeenschap) komt de opzet van Zuurstof in de Brugse Poort naar voren: de stad Gent wil de dichtbevolkte 19de-eeuwse volkswijk de Brugse Poort meer ademruimte geven. Het stadsvernieuwingsproject is een integraal project en beoogt het versterken van de ruimtelijke, functionele en sociale mix in de wijk. Dit alles door het aanpakken van de grootste problemen: dichtgeslibd weefsel, woningen in slechte staat, weinig open ruimte, zeer weinig en daarenboven weinig kwalitatieve groenvoorzieningen, parkeerproblemen.

Er wordt ingegrepen in de ruimtelijke structuur van de wijk. Nieuwe open ruimtes moeten het monotone straatbeeld doorbreken. Een rode loper zal deze ruimtes op hun beurt bundelen. Parken zullen worden ingeplant en nieuwe woningen zullen worden opgetrokken op plaatsen waar veel verkrotting voorkomt. Aan de rand van de wijk komt een 6 ha. groot stadspark, de Groene Vallei, dat via een brugje over de Leie met de wijk verbonden wordt.

Het stadsbestuur regisseert het hele project, maar werkt hiervoor intens samen met de verschillende actoren in de wijk: wijkgezondheidscentrum, kringloopwinkel, vzw parochiale werken, theater Bij de Vieze Gasten, Poppentheater Magie, sociale bouwmaatschappijen, bouwpromotor Condominium II…


Buurtparkje in de Kokerstraat. Onderdeeltje van het project Zuurstof in de Brugse Poort dat al gerealiseerd werd. In dit parkje bevindt zich ook het Buurtcentrum Brugse Poort Posted by Hello

Meer info: voor de meest actuele informatie over het project, raadpleeg website stad Gent