woensdag, januari 14, 2004

Spirit toont zich wijs in Gents receptierelletje

Vorige week kondigde het Vlaams Blok aan een klacht in te dienen tegen twee Gentse scholen omdat zij gastvrijheid boden aan politieke partijen voor hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Ook de receptie en het etentje van SPIRIT voor Gent kwam daardoor in het gedrang. SPIRIT wil de discussie over de aanwezigheid van politieke partijen in onderwijsgebouwen, ook buiten de schooluren en schooldagen, voorlopig niet op de spits te drijven en wijkt voor haar nieuwjaarsreceptie – op eigen initiatief – uit naar een andere zaal. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers zal volgende week de minister van onderwijs wel over deze situatie ondervragen.

SPIRIT voor Gent had een tijdje geleden een zaal in het Mariakerkse Sint-Lievenscollege vastgelegd voor een nieuwjaarsreceptie, waarop federaal minister Bert Anciaux een nieuwjaarstoespraak zou komen geven. Die zaal verlaat ze nu op eigen initiatief. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers benadrukt dat de beslissing om naar een andere zaal te trekken is genomen in overleg met de schooldirecteur, die bereid was de gemaakte afspraken te respecteren. Omdat de klacht evenwel wordt ingediend tegen de school – niet tegen SPIRIT – wil deze laatste haar verantwoordelijkheid t.a.v. de schooldirectie, de ouders en de kinderen ten volle opnemen. De school riskeert immers een aanzienlijk deel van haar werkingsmiddelen te verspelen door de actie van het Vlaams Blok.

Roegiers zal wel volgende week Vlaams minister Marleen Vanderpoorten ondervragen over deze bepaling in het decreet. Het kan volgens hem immers niet dat buiten de schooluren een receptie of een etentje, georganiseerd door een politieke partij, verboden is. “Het is best dat de schooldirectie of de Inrichtende Macht hier in volle autonomie zelf kan over beslissen. Ik stel bovendien vast dat in heel Vlaanderen in scholen allerhande activiteiten door politieke partijen worden georganiseerd. Het Vlaams Blok kan dus à la carte klachten neerleggen tegen die scholen, zelfs al heeft ze daar geen enkel belang bij. Dat kan niet de bedoeling zijn! Deze manier van werken doet denken aan de donkerste bladzijden uit onze geschiedenis waar onder druk van donkerbruine regimes in het grootste geheim politieke bijeenkomsten moesten worden georganiseerd.” De volksvertegenwoordiger vindt deze beperking ook in strijd met het grondwettelijk recht dat de vrijheid van verenigen en de vrijheid van vergaderen garandeert.

Dankzij de bereidwillige steun van kartelpartner sp.a kan SPIRIT voor Gent nu uitwijken naar de Fernandez-zaal in de gebouwen van het ABVV aan de Vrijdagmarkt (ingang Meersenierstraat). Aanvangsuur en sprekers blijven ongewijzigd:

11.30 u. aanvang receptie met rond 12.15 uur toespraken
13.00 u. nieuwjaarsetentje