woensdag, november 12, 2003

Jan Roegiers schrijft open brief aan Gentse parlementsleden over situatie Iraanse vluchtelingen

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (SPIRIT) bracht gisteren een bezoek aan de Iraanse vluchtelingen in de Gentse St-Antoniuskerk. In een open brief, die u als bijlage vindt, gericht aan de Gentse volksvertegenwoordigers van de democratische partijen, nodigt Roegiers hen uit een bezoek te brengen aan de kerk en er te luisteren naar de getuigenissen van de vluchtelingen.

Roegiers is ervan overtuigd dat zijn collega's, na het horen van de beklijvende verhalen, best bereid zullen zijn de situatie van de Iraanse vluchtelingen in hun respectieve fracties te bespreken. Zélf stelt hij alvast voor na te gaan of voor bepaalde mensen een tijdelijk statuut niet aangewezen is.

Voor meer info:
Jan Roegiers, jan.roegiers@meerspirit.be

Open brief aan de Gentse volksvertegenwoordigers van de democratische partijen:

Vera Dua (Vlaams volksvertegenwoordiger - Agalev),
Dirk Holemans (Vlaams volksvertegenwoordiger - Agalev),
Stefaan Noreilde (senator - VLD),
Fatma Pehlivan (senator - sp.a-spirit),
Daan Schalck (federaal volksvertegenwoordiger - sp.a-spirit),
Cemal Cavdarli (federaal volksvertegenwoordiger - sp.a-spirit),
Annelies Storms (federaal volksvertegenwoordiger - sp.a-spirit),
Dany Vandenbossche (Vlaams volksvertegenwoordiger sp.a),
Tony Van Parys (federaal volksvertegenwoordiger CD&V)

Gent, 12 november ’03

Betreft: Iraanse vluchtelingen in de St-Antoniuskerk te Gent

Waarde collega,
Op dinsdag 11 november bracht ik een bezoek aan de St-Antoniuskerk. U weet wel, de kerk aan de Forelstraat waar Iraanse vluchtelingen onderdak hebben gezocht en gevonden. Ik was de eerste politicus die er langskwam en de getuigenissen van de mensen aanhoorde.

U kent ongetwijfeld het probleem. België weigert deze Iraanse vluchtelingen een statuut te geven, terwijl verschillenden onder hen onmogelijk terugkunnen naar hun vaderland. Ze kunnen dat niet omdat enerzijds Iran geen vluchtelingen terugneemt en omdat anderzijds hun leven in gevaar is als ze terugkeren. Een dramatische Catch 22 dus… De Iraanse vluchtelingen worden op die manier gedwongen ergens een illegaal bestaan op te bouwen met alle gevolgen van dien: geen uitkering, geen arbeidsvergunning, geen mogelijkheid om opleiding te volgen, bovenop schrijnende gevolgen voor hun gezondheid en leefomstandigheden…In Gent zouden een 120-tal Iraniërs in deze situatie verkeren!

Ach, ik besef best dat de programma’s van onze partijen over deze thematiek niet allemaal of niet helemaal gelijk lopen en ik wil hierover ook geen politieke spelletjes spelen. Toch ben ik ervan overtuigd dat voor een aantal Iraanse vluchtelingen een oplossing moet kunnen worden gevonden, misschien onder de vorm van een tijdelijk statuut.

Met deze open brief wil ik u evenwel ook uitnodigen even langs te lopen bij deze vreedzame actie en te luisteren naar de vaak beklijvende verhalen die deze mensen te vertellen hebben. Na hen te hebben aanhoord, bent u misschien best bereid deze aangelegenheid in uw fractie welwillend te bespreken.

In de stellige hoop dat u op deze uitnodiging wil ingaan,

Vriendelijk groeten,
Jan Roegiers,Vlaams volksvertegenwoordiger