maandag, september 22, 2003

Dodenwake aan de Dampoort

Op donderdag 4 september 2003 kwam een 56-jarige fietsster om het leven aande Dampoort. Ze was niet opgemerkt door een vrachtwagen die hetrondpunt verliet ter hoogte van de Kasteellaan. Even voordien was eenfietser zwaargewond geraakt in de Land Van Waaslaan.

Ruim 200 fietsers en voetgangers beantwoordden de oproep van Perpetuum Mobile (de Gentse Fietsersbond) om een traditionele dodenwake te houden op de plaats van het ongeval samen met de familie van het slachtoffer. Maandagavond 22 september 2003 legden de actievoerders daar het verkeer een half uur stil. Enkel de bussen van De Lijn kregen vrije baan. Er werden bloemen neergelegd op de plaats van het ongeval.

Onder de aanwezigen waren o.a. Karin Temmerman, Gentse schepen van mobiliteit, (SP.a), mensen van Agalev en een Spirit-vertegenwoordiging. En we zullen in de massa wel niet alle politici opgemerkt hebben.

De Dampoort is één van de gevaarlijkste verkeersknooppunten van Gent. Het isal herhaaldelijk heraangelegd, telkens zonder veel resultaat.Vanwege de enorme verkeersstroom die het te verwerken krijgt, werdsteeds gekozen voor oplossingen waarbij de vlotte doorgang primeert. Veiligheid komt dan altijd op de tweedeplaats. Het resultaat is dan ook een lange reeks ongevallen.

Daarom voerde de Gentse Fietsersbond actie met volgende eisen :- De functie van de Dampoort als bus- en treinstation moet prioriteitkrijgen. Zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsersdie werkelijk op dit knooppunt moeten zijn, hebben extra beschermingnodig.- Veiligheid moet voorrang krijgen op capaciteit. Hoe meer men hetknooppunt Dampoort geschikt maakt voor een grote verkeersstroom, hoemeer voertuigen het aantrekt. De vrij grote snelheid, en de grotebreedte, met soms drie rijstroken, komen wel de snelle doorvoer tengoede, maar leiden tot gebrek aan overzicht, met alle gevaar vandien.- Op lange termijn moet het knooppunt ontlast worden doorondertunneling en alternatieve routes.

Spirit voor Gent steunt deze eisen van de Fietsersbond. Spirit herhaalt bovendien haar voorstel om de provincie- en gewestwegen op het grondgebied van Gent over te hevelen naar de stad, uiteraard met de bijhorende financiële middelen. Zo kan Gent een samenhangend én veilig verkeersbeleid voeren.

Meer info over Perpetuum Mobile - de Fietsersbond in Gent:
E: fietsersbond.gent@tiscali.be
U: www.fietsersbond.be/gent

Verslag: Willy De Raedt en Frank Bombeke