zondag, augustus 31, 2003

76ste IJzerbedevaart


76ste IJzerbedevaart Posted by Hello

Zondag 31 augustus had in Diksmuide de 76ste IJzerbedevaart plaats. Volgens de meest objectieve schattingen waren er 3 à 4.000 aanwezigen. De manifestatie verliep deze keer zonder incidenten, al was er wat persoonlijk protest: een spandoek dat ook tijdens de IJzerwake meegedragen was, werd aan de ingang opgemerkt, iemand droeg een T-shirt met de tekst "Ik ben geen rode (mee)loper", een andere was gehuld in een vlag met de beeltenis van Che Guevara. De afwezigheid van sommige politieke partijen was opvallend: niemand van de CD&V, behalve Johan Sauwens. Van de SP.a was er enkel Staf Nimmegeers, die mee de mis opdroeg met priester Jos Verstraeten. De voltallige Spirit-top was aanwezig en ook Spirit voor Gent was goed vertegenwoordigd.

In zijn maidenspeech feliciteerde de kersverse voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, Walter Baeten (foto), de Belgische regering voor haar houding tijdens de Irak-crisis. Hij verzette zich tegen een opnieuw laten samenvallen van de federale en deelstaatverkiezingen. HIj eiste homogene bevoegdheidspakketten voor de deelstaten inzake jeugdsanctierecht, verkeersveiligheid en sociale zekerheid. Hij ontkende dat Vlaanderen zich wil desolidariseren van Wallonië en beklemtoonde dat verdergaande autonomie voor beiden voordeel zou opleveren.

Na afloop konden Spirit-leden en -sympathisanten terecht op de Spirit-boot voor een natje en een droogje. Bijna tragikomisch werd het, toen ineens, van de overkant van de IJzer waar de N-VA bijeenkwam, luid de Vlaamse Leeuw weerklonk. Het riep wrange herinneringen op aan de oorlog 1914-18, toen de Belgische en Duitse legers elkaar 4 jaar lang beloerden vanuit hun loopgraven aan de oevers van de IJzer.

Algemeen werd deze editie door vele bedevaarders als mak ervaren. Ondanks innovaties zoals het terugschroeven van het vendelgezwaai, is een meer globale vernieuwing noodzakelijk wil de IJzerbedevaart opnieuw een breder publiek aanspreken.

Verslag: Peter Vandenabeele