vrijdag, april 25, 2003

Spirit vraagt stad Gent actieplan "Trage Wegen"

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (Spirit) vraagt – n.a.v. de Dag van de Aarde – dat de stad Gent werk maakt van een ‘Actieplan Trage Wegen’.

Trage wegen zijn openbare wegen die niet voor het voertuigenverkeer werden ingericht en die in hoofdzaak bestemd zijn voor voetgangers, joggers of fietsers. Het gaat voornamelijk om veldwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen of tragels. Al te vaak wordt gedacht dat die enkel voorkomen in plattelandsgemeenten maar ook de stad bezit een ongekende rijkdom aan trage wegen.

Probleem is dat heel wat van die wegen in het verleden verdwenen zijn door de aanleg van verkavelingen of industrieterreinen of omdat ze door de tijd verhard en ingeschakeld werden in het autowegennet. Om te vermijden dat er in de toekomst nog meer Trage Wegen zouden verdwijnen vraagt Roegiers nu aan de Stad Gent om een actieplan op te maken.

In een eerste fase moet een inventaris worden opgemaakt met alle verdwenen en nog aanwezige trage wegen. In een tweede fase kan dan worden nagegaan in welke mate de nog aanwezige en bestaande trage wegen in ere kunnen worden hersteld en aan de oorspronkelijke gebruikers kunnen worden teruggegeven.

Roegiers gelooft dat de natuur hierdoor terug wat meer plaats krijgt in de stad, dat er alternatieven kunnen worden geboden voor een (nog) veilig(er) fietsverkeer en de onthaasting bijna ongedwongen terug z’n weg vindt in het dagelijkse leven van de stadsbewoners.

Spirit voor Gent sluit zich hiermee aan bij de acties en doelstellingen van verschillende Gentse natuurverenigingen en ondersteunt daarmee het pas ingediende voorstel van decreet van Spirit-volksvertegenwoordiger Jos Bex.

Jan Roegiers,
Vlaams volksvertegenwoordiger
0495 53 20 67
jan.roegiers@vlaamparlement.be
www.janroegiers.be