zaterdag, maart 29, 2003

Eurospiritavond in Gent

Op 29 maart kwam Nelly Maes, Europees parlementslid voor Spirit, in Gent spreken over de rol van Europa. De gespreksavond was georganiseerd door Prego, Jongeren met Spirit. Voorzitter Stijn Coppejans verwelkomde de aanwezigen en begroette ook enkele jonge verkiezingskandidaten van Spirit die opgedaagd waren: Heidi De Craen (6de plaats voor de Kamer in Vlaams-Brabant) en Goedele De Cock (6de opvolgersplaats in Oost-Vlaanderen). Nelly Maes en Stijn Coppejans zelf zijn eveneens kandidaat bij de komende verkiezingen. De muzikale begeleiding van de avond werd verzorgd door de drie jongedames van Bandina, die a capella oude Angelsaksische folkmuziek brachten.


Nelly Maes Posted by Hello

Nelly Maes focuste op de oorlog in Irak en de onmacht van Europa om een eensgezind standpunt in te nemen. In januari 2003 was er in het Europees Parlement nog een nipte meerderheid tegen de oorlog, maar op donderdag 27 maart haalde geen enkele motie een meerderheid. Er is duidelijk een crisissituatie tussen de Europese landen. Nelly hoopt dat die crisis een rol van katharsis zal spelen naar de toekomst toe. Er zitten nogal wat conservatieven in het Europees parlement. De nieuwe landen leunen veelal aan bij de Verenigde Staten.

Nochtans vindt Nelly niet de eengemaakte markt, maar wel het bewaren van de interne vrede de grote verdienste en rol van Europa. Dit model zou moeten geëxporteerd worden door een gemeenschappelijke buitenlandse en defensiepolitiek. Als de Britten daarmee niet akkoord gaan, moet het desnoods maar zonder hen.

Binnen de Europese Vrije Alliantie (EVA), waartoe de Spiritfractie behoort, is er wel overeenstemming. Alle partijen binnen de EVA staan links van het centrum en voeren naast het regionalisme ook het pacifisme hoog in het vaandel. Onlangs heeft N-VA zijn kandidatuur gesteld om toe te treden. De regel binnen de EVA is echter dat een partij die lid is haar veto mag stellen tegen de toetreding van een concurrerende partij en Spirit heeft dit gedaan om geen interne spanningen binnen de EVA te importeren. Binnen het kartel met de SP.A geldt trouwens de afspraak dat Spirit zijn partners zelf mag blijven kiezen in Europees verband.

Vanuit het publiek werden o.a. vragen gesteld over het geheim verdrag met de VS over de wapentransporten. Spirit heeft zich ertoe geëngageerd om bij een eventuele deelname aan een regeringsvorming dit akkoord op te zeggen. Binnen de EVA zijn er veel contacten met de Koerden. Nelly vreest dat de Palestijnen weer het kind van de rekening zullen worden. Zij vermoedt dat een machtige lobby in de VS zich verzet tegen de creatie van een zelfstandige Palestijnse staat. Naar de toekomst toe zie zij alleen maar meer oorlog en frustratie in de Arabische wereld.

Stijn Coppejans bedankte Nelly Maes en de aanwezigen voor hun komst. Als uitsmijter prees hij Spirit gelukkig met een Europarlementslid als Nelly. Naar het schijnt vraagt VLD-Europarlementslid Dirk Sterckx geld aan lokale VLD-afdelingen om te komen spreken.

Er zal nog een laatste Eurospiritavond met Nelly Maes plaatsvinden in Antwerpen op zaterdag 5 april om 19u30 in zaal 't Centrum, Lange Winkelstraat 5.

(verslag: Peter Vandenabeele)