vrijdag, maart 28, 2003

interview met Annelies Storms, 1ste opvolger op de SP.a-Spirit Kamerlijst

Eén van de nieuwe, jonge kandidaten die veel kans maken om na de verkiezingen van 18 mei 2003 hun intrede te doen in de Kamer, is ons Gents Spirit-provincieraadslid Annelies Storms. Het scenario is dat Paul Van Grembergen, 2de effectieve kandidaat op de SP.A-Spirit-kartellijst, verkozen wordt en Vlaams minister blijft, waardoor Annelies hem als eerste opvolger vervangt in de Kamer. Spirit voor Gent vond het hoog tijd om haar even voor te stellen in een interview.

Annelies Storms is 32 en gehuwd met Guido Poppelier, die ook actief is in ons Gents team. Ze is licentiaat in de rechten. Na enkele jaren aan de balie in Gent werd ze kabinetsmedewerker, eerst bij Bert Anciaux en daarna bij Paul Van Grembergen. Ze maakte sinds 1995 deel uit van het nationaal bestuur van de Volksuniejongeren en vertegenwoordigde die jongerenorganisatie in de VU-partijraad vanaf 1998. In 2000 werd ze verkozen tot provincieraadslid en fractieleider. In november 2001 richtte ze mee Spirit op. Ze is lid van het nationaal partijbestuur en van het Gents lokaal Spiritteam.


Campagnefoto van Annelies Storms Posted by Hello

Annelies, hoe ben jij in de politiek verzeild geraakt?
Ik was al vanaf mijn 15-16 jaar geïnteresseerd in de politiek. Mijn vader was VU-militant en nam me toen mee naar congressen. Aan de Gentse universiteit woonde ik politieke debatten met o.a. Bert Anciaux bij. Jan Roegiers (nu Vlaams parlementslid voor Spirit) heeft me aangezocht om toe te treden tot de Volksuniejongeren van Gent-Eeklo. Het een heeft het ander meegebracht. Van het lokale ging ik naar het nationale niveau. De laatste jaren van de VU vertegenwoordigde ik de jongeren in de partijraad. Ik woonde ook alle vernieuwingscongressen bij.

Hoe ervaarde je de ruzie en daaropvolgende breuk binnen de VU?
Dit was zeker geen prettige periode. De sfeer in de partijraad was totaal verziekt. Steeds was er ruzie. We waren niet langer bezig met politiek, maar met onszelf. Bovendien sijpelden de problemen aan de top door naar het lokale niveau. Eerst werkte ik mee aan De Toekomstgroep en na de breuk binnen de VU richtte ik mee Spirit op. Op het stichtingscongres was ik lid van de commissie die de beginselverklaring opstelde. In vergelijking met mijn VU-periode is Spirit een verademing: er wordt nu in ons Gents team veel meer gerealiseerd, hoewel we met minder zijn.

Na het beruchte interview van Bert Anciaux waren er binnen Spirit ook enige strubbelingen…
Van bij de start van Spirit werd samenwerking met andere partijen nooit uitgesloten. De mandatarissen verschilden echter van mening over de vraag met wie. Sommigen waren al een tijd van plan om over te lopen. Het interview dat Bert gaf aan Het Laatste Nieuws heeft die overloperij alleen maar versneld.

Hoe zie je het kartel met de SP.A en de toekomst van Spirit?
Ik heb het kartel met de SP.A vurig verdedigd binnen Spirit, omdat we met die partij het meeste overeenkomsten delen. We stemmen vooral overeen op het sociale gebied. De bekommernis om de zwakkeren in de samenleving heeft me bij de SP.A enorm aangesproken. Waar er verschilpunten zijn met de SP.A kunnen we door de kartelformule ons eigen standpunt blijven behouden.
Daarnaast ontken ik niet dat ook de kiesdrempel van 5% belangrijk was. Het kartel met de SP.A biedt de beste overlevingskansen voor ons gedachtegoed en is daarom een goede zaak, ook voor het Vlaams belang. Na de verkiezingen zal Spirit mogelijk de enige erfgenaam van het democratisch Vlaams-nationalisme zijn die vertegenwoordigd is in het parlement. Bovendien stapt de SP.A nu al ver mee met onze regionalistische overtuiging, kijk maar naar dossiers als mobiliteit, waarin Steve Stevaert de rol van voortrekker op zich neemt.

Als ik even advocaat van de duivel mag spelen: sommigen (onlangs nog Mieke Vogels in De Standaard) beweren dat Spirit quasi zeker opgeslorpt zal worden door de SP.A.
De kartelafspraken met de SP.A gelden maar voor de verkiezingen van 2003 en 2004. Daarna zien we wel. Ik ben in elk geval niet van plan me te laten opslorpen of over te lopen. Er zijn voldoende garanties in het kartelakkoord: we behouden een eigen partijfinanciering, -structuur en -secretariaat. Bovendien is de SP.A geen vragende partij voor een fusie.

Agalev voelt zich duidelijk aangevallen op haar progressieve zijde. Wat de VLD betreft: die hebben altijd de bedoeling gehad onze partij te laten springen en er een deel van binnen te rijven. Dat is niet gelukt, of toch niet volledig. Recente peilingen tonen aan dat de VLD er niet op vooruitgegaan is. Dat bewijst dat overloperij electoraal geen meerwaarde oplevert. Integendeel, het heeft intern partijgerommel teweeggebracht binnen de VLD. De SP.A is daarentegen wel vooruitgegaan in de laatste peilingen.

Je bent nu twee jaar provincieraadslid. Voel je je al klaar voor de Kamer? Naar welke materies zal je voorkeur uitgaan als je tot volksvertegenwoordiger verkozen wordt?
De provincieraad is een uitstekende leerschool geweest voor mij. Op de ministeriële kabinetten heb ik ook enige ervaring opgedaan. Maar naar de Kamer gaan betekent voor mij inderdaad een grote sprong. De partij heeft me die kans gegeven, omdat ze zich een nieuw, jong imago wil aanmeten. Ik vrees dat ik als nieuweling weinig keuze zal hebben bij de materies die ik zal opvolgen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar sociale zaken. De kansarmoede heeft mij nooit onberoerd gelaten. Ook justitie interesseert me als juriste bijzonder. Zo vind ik bijvoorbeeld dat deze regering niet veel terechtgebracht heeft van het jeugdsanctierecht. De oprichting van jeugdgevangenissen is voor mij altijd een brug te ver geweest.

Ben je niet bang dat je met o.a. Freya Van den Bossche (SP.A) en Inge Vervotte (CD&V) beschouwd zal worden als 'politieke babe'?
Er worden meerdere 'politieke babes' gecreëerd. Mensen laten hun stemgedrag meer en meer bepalen door personen, niet door partijprogramma's. Ik wil gerust gebruik maken van alle sympathieën die ik bij de kiezer oproep om stemmen te halen. Anderzijds heb ik geen zin om het domme blondje van de Wetstraat te worden. Dat zou met mijn haarkleur ook moeilijk zijn (lacht).

Hoe ligt de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke verkiezingskandidaten bij Spirit?
Die is behoorlijk evenwichtig. Als de stembusslag zonder verrassingen verloopt, zullen er van Spirit 3 vrouwen en 2 mannen naar de Kamer gaan. Het systeem van Agalev met uitsluitend vrouwelijke lijsttrekkers vind ik ook niet goed.

Hoe ga je kiescampagne voeren?
Door het vergroten van de kiesomschrijvingen zullen de audiovisuele media en de grote politieke debatten aan belang winnen. Als relatief onbekende kandidaat zal ik daar wellicht weinig aan bod komen. Ik ga daarom directer werken en de mensen persoonlijk aanschrijven of bezoeken aan huis.

Je bent samen met Bert Anciaux een hele reeks markten aan het aflopen in onze provincie. Hoe zijn de reacties daar? Krijgen jullie soms negatieve opmerkingen n.a.v. de toestanden in Antwerpen? Ik stel me voor dat veel mensen alle politici nu op één hoop gooien.
Over het algemeen zijn de reacties op de markten positief. Bert zelf staat er versteld van dat de mensen nog altijd zo positief tegenover zijn persoon staan, na al wat er de afgelopen tijd gezegd en geschreven is over hem. We worden wel dikwijls aangesproken over de Antwerpse toestanden. Het publiek is daar duidelijk mee bezig, maar scheert nog niet elke politicus over dezelfde kam, al zullen er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn.

Je werkt ook aan een eigen website. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat daar zoal zal opkomen? In welke mate zul je in je campagne gebruik maken van het internet?
Mijn website www.anneliesstorms.be zal persoonlijke info over mezelf bevatten. Daarnaast zal ik aan de hand van het letterwoord van Spirit 5 inhoudelijke thema's uitdiepen die ikzelf belangrijk vind. De website zal ook een wat minder serieus gedeelte bevatten met o.a. wat humor.
Een politicus kan het internet tegenwoordig niet meer negeren. Maar mijn campagne zal niet hoofdzakelijk via het internet gevoerd worden. Ik vind rechtstreeks contact met de kiezer nog steeds veel plezanter en efficiënter.

Spirit voor Gent wenst Annelies in elk geval veel succes met haar kiescampagne! (interview: Peter Vandenabeele).