donderdag, maart 20, 2003

Dag X

Spirit en de Gentse afdeling namen deel aan de protestmanifestaties tegen de oorlog in Irak op Dag X, de dag dat de oorlog effectief uitbrak, in casu donderdag 20 maart 2003.

's Middags was er in het centrum van Gent een druk bijgewoond Auditief Bombardement van Gent, georganiseerd door het Gentse muziekhuis Democrazy, met optredens van Das Pop, Mo & Benoelie en 4T4, en de verbale medewerking van Jan Hoet en Luk Alloo. Het evenement werd bijgewoond door 4 à 5.000 mensen, vooral scholieren en studenten (waaronder ook Spirit'ers), waarvan sommigen al van 's morgens aan het betogen waren in de Gentse binnenstad. Ook burgemeester Frank Beke liet er zich zien.

Om 17u00 was er een protestactie aan de Amerikaanse ambassade in Brussel, die bijgewoond werd door verschillende Spirit-parlementsleden, o.a Nelly Maes, Dirk De Cock en Jan Roegiers, en ook door supermilitant Bert Anciaux en Peter Craeyeveld, nationaal coördinator van het Spirit-netwerk Vrede.

De Oost-vlaamse Spirit-mensen zakten tegen 19 uur af naar Gent, waar om 19u15 een avondbetoging vertrok aan het Zuid. Er waren een 3 à 4.000 betogers (sommigen spreken van 10.000, maar dat lijkt sterk overdreven), opnieuw vooral erg jonge mensen, wat aantoont dat de vredesproblematiek lééft bij de jeugd. Velen droegen een brandende kaars mee in de optocht.

De afgevaardigden van het SP.A-Spirit - kartel zetten zich aan de kop van de betoging achter het spandoek "Nooit meer Oorlog". Aanwezig waren o.a. burgemeester Frank Beke, de parlementairen Danny Vandenbossche (SP.A), Jan Roegiers, Nelly Maes en Dirk De Cock (Spirit) en daarnaast nog Guy Reynebeau, ondervoorzitter van de SP.A- Gent, Peter Craeyeveld, nationaal coördinator Spirit-netwerk Vrede, de Spirit-provincieraadsleden Annelies Storms en Kerste Van Grembergen en het SP.A-provincieraadslid Melissa Vanderhaegen (met excuus aan wie ik mocht vergeten zijn). Onze lokale Spiritcoördinator Frank Bombeke volgde verderop met zijn vredeskoor Karibu.

Niet iedereen apprecieerde het dat wij de kop van de betoging innamen, want wij werden gevolgd door een grote groep betogers van het extreem-linkse Stop USA, die een symbolische afstand lieten met onze groep, waar een aantal voor hen onaanvaardbare mandatarissen deel van uitmaakten. Spirit voor Gent vind het laakbaar dat een vredesbetoging misbruikt wordt voor dergelijke politieke spelletjes. Nochtans was op een voorafgaandelijke vergadering in de Wereldwinkel in de Lammerstraat afgesproken dat de 1° helft van de betoging gevormd ging worden door mensen van het Anti-oorlogsplatform Irak (dat Spirit mee ondertekend heeft) en de 2° helft door de organisaties van Stop USA. Maar soit... Het was leuk te betogen door de Gentse binnenstad met de burgemeester mee aan het hoofd!

Daarnaast waren er opgemerkte delegaties van de vakbonden ACV en ABVV, Agalev en tal van andere (vredes)organisaties. De betoging eindigde omstreeks 21 uur aan het Zuid met toespraken van het Anti-Oorlogsplatform Irak, Stop USA en de LSP.

Verslaggever: Peter Vandenabeele