maandag, maart 24, 2003

Spirit stelt maatregelen voor tegen rondrijdende reclamewagentjes in Gent

Jan Roegiers (SPIRIT) ergert zich – naar eigen zeggen samen met heel wat Gentenaars – aan de hinder die rondrijdende reclamewagentjes in het stadscentrum veroorzaken. Hij interpelleerde de bevoegde ministers Durant en Tavernier daarover en stelt enkele concrete maatregelen voor:

De politie hanteert de nultolerantie bij hinder die de wagentjes veroorzaken. Dat kan ze op basis van het verkeersreglement dat bepaalt dat “Geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders [mag] hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is…”

Het stadsbestuur vaardigt een verordening uit die aan bepaalde categorieën voertuigen tijdens de spitsuren of in drukke periodes een rijverbod oplegt. De motivatie kan worden gevonden bij het niet duurzaam omspringen met energiebronnen en de wil van het stadsbestuur om een dam op te werpen tegen onnodige vervuiling;

Roegiers neemt tot slot de suggestie van minister Durant ernstig om de reclamewagentjes binnen de stadsgrenzen totaal te verbieden. Dat is al zo “Voor reclametochten op die wegen waar ze potentieel het gevaarlijkst zijn, nl. op autosnelwegen en autowegen”, aldus de minister.

Sinds enkele maanden toeren zes dagen op zeven van ’s morgens tot ’s avonds reclamewagentjes rond op de belangrijkste Gentse wegen. Volgens de website van de betrokken firma heeft “De mobiele affichage als exclusieve voordeel dat zij zich soepel aan de metamorfosen kan aanpassen, en aanwezig zijn net waar en wanneer het verkeer voldoende interessant is (sic)". Met andere woorden: daar waar de verkeersdrukte het grootst is, komen de bewuste wagens op de proppen.

Gentse SPIRIT-medewerkers gingen na dat de reclamewagentjes – Daihatsu, type Hijet – rijden op benzine, met extra CO2 uitstoot tot gevolg. Volgens gegevens van de constructeur heeft de wagen een verbruik van 7,8 l/100 km in stadsverkeer, maar het constante stoppen en weer optrekken én het achtergebouwde paneel doen vermoeden dat het verbruik hoger ligt. Tot nog toe liet de firma na de wagens uit te rusten met een milieuvriendelijkere gastank.

Spirit voor Gent vraagt zich trouwens luidop af of de opbrengsten voor de stadskas wel opwegen tegen de maatschappelijke en ecologische kosten bij deze vorm van reclame.

Omdat de nadelen voor mens, mobiliteit, openbaar vervoer, gezondheid en leefmilieu behoorlijk groot zijn, vragen SPIRIT en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers dat het Gentse stadsbestuur de aangehaalde voorstellen onderzoekt. Roegiers stuurt de antwoorden van de ministers ook door naar de burgemeester en de bevoegde schepenen Decaluwe en Temmerman.

Voor meer info:
Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0495 53 20 67
E: jan.roegiers@vlaamsparlement.be
U: www.janroegiers.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent,
spiritvoorgent@meerspirit.be