woensdag, april 09, 2003

Politieke jongerennamiddag Evergem: "Zetel zoekt kont met talent"

De politieke jongerenverenigingen van Evergem hadden eind vorig jaar besloten een gezamenlijke activiteit te organiseren. Een activiteit om jongeren kennis te laten maken met de lokale politiek en hen warm te maken om zich te engageren in jongerenpolitiek.

Op 9 april vond in het gemeentehuis van Evergem "Zetel zoekt kont met talent" plaats. Zo'n twintigtal jongeren vonden de weg. Om 14.00h, na een verwelkoming, kregen de jongeren van de Evergemse gemeentesecretaris Marnix Baetslé een inleiding over Evergem: het grondgebied, zijn bewoners, de bedreigingen,... De hele structuur van de gemeentelijke overheid werd verduidelijkt.

Een halfuurtje later werden de aanwezigen verdeeld in fracties. Dit was de voorbereidende fase om later over te gaan tot een simulatie van de gemeenteraad. Nadat de fracties waren bevolkt, trokken de fracties en hun fractievoorzitter zich terug om zich de partijstandpunten van de fictieve partijen toe te eigenen, kennis te leren maken met de standpunten van de andere partijen, de agenda van de gesimuleerde gemeenteraad te overlopen en om de eventuele schepenmandaten te verdelen.

Alweer een halfuurtje later ging men over tot de gemeenteraad met Marnix Baetslé als burgemeester. Het was een ideale oefening om te leren debatteren, amenderen, repliceren,... Allerhande punten werden behandeld, van het plaatsen van parkeermeters tot de herstelling van een kerk.

Na een uurtje gemeenteraad was er een pauze. Bij een drankje kon men zich informeren over de verschillende politieke partijen en hun jongerenbewegingen. Intussen hadden reeds heel wat schepenen en de waarnemend burgemeester Patricia De Waele zich vervoegd bij het publiek en konden zij op die manier ook een graantje meepikken van de media-aandacht.

Omstreeks 16.30 ving men aan met het debat tussen jongerenkandidaten die opkomen bij de komende verkiezingen. Dat waren Stefaan Van Hecke (Agalev), Joke Schauvliege (CD&V), Stefaan Noreilde (VLD) en Annelies Storms (SPIRIT) en moderator van dienst was de voorzitter van de Jeugdraad van Evergem, Joris Roete. Slechts één onderwerp in dit debat: het drugsbeleid.
Kort na vijven sloot men het debat af met als conclusie dat CD&V haar oppositiestandpunt behield en dat alle partijen behalve de VLD erop aandrongen dat begrippen zoals "overlast" moeten verduidelijkt worden.

Dit initiatief heeft reeds veel lof gekregen, zowel van de lokale jeugdverenigingen als van het voltallige gemeentebestuur. Jong-CD&V - Evergem, Jong-VLD - Evergem, Jong-Agalev - Evergem en Prego - Jongeren mét Spirit - Evergem hebben alvast besloten om in de toekomst de samenwerking verder te zetten en dit kan als voorbeeld dienen, want zoals u wellicht wel weet zit er zowel in de gemeenteraad als in de meerderheid van Evergem soms een haar in de boter.

Verslag: Jethro Mortier, voorzitter Prego, Jongeren met Spirit - Evergem