woensdag, mei 07, 2003

Paul Van Grembergen beschermt Gentse Hof van Barmhartigheid

Gisteren zette Paul Van Grembergen (SPIRIT), Vlaams minister bevoegd voor monumenten en landschappen, zijn handtekening onder het definitieve beschermingsbesluit voor het "Hof van Barmhartigheid" in de Peerstraat te Gent. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, die ruim een jaar geleden z'n schouders onder de bescherming van het hof zette.

Deze voormalige 18de-eeuwse hoeve is door groen omgeven en vormt een sterk beeldbepalend element in het straatbeeld. Bovendien is ze een unieke en stille getuige van het landelijke verleden van de Gentse wijk Rooigem; typerende architecturale elementen zoals de deurwaaier, de dakkapel en de afwerking van de zijgevels door muurvlechtingen bleven bewaard. Later werd de hoeve ingebed in de 19de-eeuwse industriële stadsuitbreiding van Gent. Daarbij werd de hoeve in 1864 omgevormd tot een beluik van vijf arbeidershuisjes met de sprekende naam "Hof van Barmhartigheid". De opsplitsing van het bestaande pand tot arbeidershuisjes maakte van het hof
één van de oudste beluiken, eens zo typisch voor de vroege industriële arbeidershuisvesting in Gent.

Omwille van de historische en industrieel-archeologische waarde werd vorig jaar de beschermingprocedure voor het Hof van Barmhartigheid ingezet; vandaag wordt met de beslissing van minister Van Grembergen de definitieve bescherming een feit.


(deel van) het Hof van Barmhartigheid in de Peerstraat Posted by Hello

Het Hof van Barmhartigheid werd ondertussen verkocht aan particulieren die er naar verluidt de beste bedoelingen mee hebben. Toch betreurt Jan Roegiers dat het stadsbestuur het pand niet zelf heeft aangekocht. Het Hof blijft volgens hem immers een ideale locatie om er de vele verenigingen uit de Brugse Poort in onder te brengen als ontmoetingscentrum voor de buurtbewoners.

Jan Roegiers,
Vlaams volksvertegenwoordiger
0495 53 20 67
jan.roegiers@vlaamsparlement.be
www.janroegiers.be


Bijlage: persmededeling van vorig jaar over het Hof van Barmhartigheid.

Hof van Barmhartigheid (Peerstraat) als buurtcentrum?

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (SPIRIT) vernam zopas dat minister Paul Van Grembergen deze week nog het besluit ondertekent dat de procedure start om het Hof van Barmhartigheid aan de Peerstraat als monument te beschermen. Daardoor lijkt niets het stadsbestuur nog te verhinderen het pand aan te kopen en in te richten als buurtcentrum of ontmoetingscentrum.

Bijna een jaar geleden gaf het Gentse stadsbestuur een negatief advies over de verkavelingsaanvraag die voor het Hof was ingediend. Roegiers had toen naar aanleiding van die beslissing minister Van Grembergen gepolst over zijn bereidheid "het boerderijtje" als monument te klasseren en volgde het dossier verder op de voet.

De administratie Monumenten en Landschappen stelde nu, na onderzoek, dat "De zogenaamde Hof van Barmhartigheid als oude, nog door groen omgeven hoeve, opklimmend tot de 18de eeuw, een unieke getuige [is] van het landelijk verleden van Rooigem, een stadswijk extra muros. Bovendien vormt het een goed voorbeeld van 19de-eeuwse arbeidershuisvesting door het verbouwen van de oude hoeve tot een beluik. Het opsplitsen van bestaande panden tot arbeidershuisjes vormt één van de oudste beluikvormen, een destijds typisch en nu zeer zeldzaam geworden Gents fenomeen."

Dit besluit moet nu voor advies naar o.a. de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het College van Burgemeester en Schepenen, de administratie ruimtelijke ordening en de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen zodat het Hof over een achttal maanden definitief als monument kan worden beschermd.

Belangrijkste gevolg van deze beslissing is dat – indien het stadsbestuur het pand aankoopt (kostprijs +/- 248.000 €) – de renovatiewerken voor 80% kunnen worden gesubsidieerd (60% Vlaams Gewest, 20% Provincie). Ideaal dus om er een buurtcentrum, ontmoetingscentrum of verzamelplaats voor de plaatselijke verenigingen in onder te brengen.

Jan Roegiers onderstreept dat door de bescherming van het Hof een stille maar waardevolle getuige van de industriële omwenteling en de daarmee gepaard gaande strijd wordt gered. Bovendien heeft hij er goede hoop op dat het stadsbestuur effectief op korte termijn wil overgaan tot de aankoop van het Hof van Barmhartigheid en het na renovatie ter beschikking van het buurt- en verenigingsleven zal stellen. Het is één van de elementen die de verzoeting van de samenleving – een bijzonder aandachtspunt van SPIRIT – mede kan bewerkstelligen.

Misschien kunnen de buurtbewoners al een feestencheque van 200,2 € aanvragen om op 11 juli in de tuin een buurtfeest te organiseren…

Voor meer info:
Jan Roegiers (Vlaams volksvertegenwoordiger) – 0495.53.20.67 – jan.roegiers@vlaamsparlement.be