dinsdag, november 04, 2003

Jan Roegiers en Annelies Storms aanwezig op Gentse actiedag 'Geen Geld voor Geweld'

Kamerlid Annelies Storms en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers willen niet dat hun spaargeld aangewend wordt voor investeringen in de wapenindustrie. De spirit-mandatarissen voegden vandaag de daad bij het woord en stuurden elk een brief aan hun bankdirecteur waarin ze hun ongenoegen uiten en uitsluitsel vragen over deze gang van zaken.

Uit een studie van Netwerk Vlaanderen vzw blijkt immers dat de vijf grote Belgische banken samen meer dan 1,5 miljard euro investeerden in de wapenindustrie. Storms en Roegiers verzetten zich met klem tegen het feit dat er met hun spaargeld en beleggingen geïnvesteerd zou worden in dood en vernieling. Banken moeten zich bewust zijn van hun grote impact op de economische evoluties, ze vormen een mondiale, financiële macht die positief zou moeten aangewend worden om de militaire industrie aan banden te leggen i.p.v. ze te voeden.

Spirit pleit daarom voor de invoering van een “Nationale Code voor Ethische Kredietverlening”. Deze Code moet tot stand komen in samenspraak met alle banken. Het bestuur van Spirit voor Gent geeft het goede voorbeeld om ethisch verantwoord te beleggen en opende een tijdje geleden al een spaarrekening bij de Triodosbank.

Om deze eis nog meer kracht bij te zetten zullen Annelies Storms en Jan Roegiers, vergezeld van een spirit–delegatie, onder het motto ‘Geen geld voor geweld’ aanwezig zijn op het ‘Feest van Protest’. Deze actiedag heeft nu woensdag 5 november vanaf 19 uur plaats op de Kouter in Gent.