dinsdag, januari 13, 2004

Kostprijs Gents gerechtsgebouw ruimschoots onderschat

Spirit-Kamerlid Annelies Storms ondervroeg vandaag minister van Financiën Reynders over de hoge kostprijs van het nieuwe gerechtsgebouw te Gent.

Het Rekenhof trok in zijn blunderboek aan de alarmbel over de te hoge factuur. Het Rekenhof klaagde aan dat het studieteam Beel & Achtergael-Technum, de winnaar van de architectuurwedstrijd, voor zijn prestaties een ereloon van 11,5% van de totale kostprijs van de werken heeft verkregen in plaats van de in het wedstrijdreglement voorziene 7%. Door niet te onderhandelen met de twee andere laureaten handelde de Regie der Gebouwen volgens het Rekenhof in strijd met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Reynders ontkent deze aantijging volledig en steunt de beslissing van de toenmalige minister van Ambtenarenzaken (Rik Daems) en de toenmalige minister van Justitie (Marc Verwilghen) om enkel met het winnende studieteam te onderhandelen.

Volgens Reynders had de Regie der Gebouwen gelet op het takenpakket hoe dan ook een vergoeding van 11,5 % moeten betalen. Indien de 7% ereloon uit het wedstrijdreglement was gehandhaafd, dan zou de Regie de 4,5% extra aan de promotor-aannemer hebben moeten betalen. De Regie verkoos om de volledige studie aan het studieteam toe te kennen, mits een hoger ereloon. Op die manier was er een veel grotere kwaliteitscontrole tijdens de studie en de uitvoering mogelijk.

Annelies Storms plaatst ook vraagtekens bij de gestegen kostprijs van het nieuwe gerechtsgebouw. De aanvankelijke kostprijs van 49,5 miljoen Euro is intussen opgelopen tot 64 miljoen Euro (exclusief BTW). Minister Reynders erkende dat de oorspronkelijke ramingen ruimschoots onderschat zijn bij gebrek aan een gedetailleerd behoeftenprogramma bij de goedkeuring van het meerjarenplan van Justitie in 1996.

Minister Reynders schat de kostprijs per m² van het gerechtsgebouw te Gent op iets minder dan 1727,44 €, de definitieve kostprijs per m² van het gerechtsgebouw te Antwerpen. Reynders concludeert dat dit een zeer redelijke kostprijs is in vergelijking met de kostprijs /m² van enkele andere projecten (gerechtsgebouw Bordeaux (1998) 1720,49 €; gerechtsgebouw Straatsburg (1995) 1858,56 €; gerechtsgebouw Manchester 3982,62 €; kantoren Brussels parlement (2000) 1845,44 €; kantoren Vlaamse Gemeenschap (1994) 1866,83 €).

Annelies Storms vindt het vergoelijken van de gestegen kostprijs met buitenlandse voorbeelden ‘de wereld op zijn kop’. Men beschikte niet over een behoeftenprogramma bij de goedkeuring van het meerjarenplan van Justitie in 1996, maar men voelde toen blijkbaar ook niet de behoefte om de raming in het meerjarenplan te spiegelen aan buitenlandse voorbeelden.

Annelies Storms
Volksvertegenwoordiger
0478.23.09.53