donderdag, november 20, 2003

Spirit Gent tevreden met wegstemmen havenrichtlijn door Europees Parlement

Spirit voor Gent is blij dat de havenrichtlijn, die terecht voor veel onrust zorgde bij de havenarbeiders, er niet komt. De havenrichtlijn zou het mogelijk gemaakt hebben dat scheepspersoneel zelf de scheepsvracht zou mogen laden en lossen, wat vanuit veiligheids- en sociaal oogpunt niet aanvaardbaar is. Het wegstemmen van de richtlijn betekent ook dat het sociaal statuut van de havenarbeiders voorzien in de Wet Major overeind blijft. Ook de vrijmaking van de loodsdiensten gaat niet door. Een te verregaande Europese liberaliseringspoging werd gelukkig verijdeld.

Spirit voor Gent vindt de stemming in het Europees Parlement een overwinning voor het Vlaamse model van sociale consensus tussen de havenwerkgevers en –nemers tegen de te grote liberaliseringsdrang van de Europese Commissie en bepaalde Europese lidstaten. Ook Spirit voor Gent is ervan overtuigd dat het hoge kwaliteitsniveau en de grote performantie van de Gentse havenarbeiders geen concurrentienadeel, maar een economische troef is. De Gentse haven moeten volgens Spirit voor Gent dus onomwonden de kaart blijven trekken van hoge veiligheids- en opleidingsvoorwaarden in de havens. Spirit voor Gent verzet zich tegen een systeem van goedkope havenstaten in navolging van de goedkope vlagstaten.

Voor Spirit voor Gent is dit dossier ook een mooi voorbeeld van hoe goede samenwerking lonen kan. De krachtenbundeling van de federale regeringsleden Anciaux, Van Brempt en Vandenbroucke met Vlaams minister Bossuyt, de sociale havenpartners, de Belgische democratische Europarlementsleden heeft overduidelijk zijn vruchten afgeworpen. Spirit-minister Bert Anciaux heeft trouwens als enige minister in de Raad van Europese Vervoersministers tegen deze richtlijn gestemd.

Contactpersonen:
Guido Poppelier, teamlid Spirit voor Gent, Scheldestraat 141, 9040 Sint-Amandsberg, 0478/90.99.04, Guido.Poppelier@vanweert.fgov.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent
Sint-Lievenspoortstraat 159, 9000 Gent, tel 09 / 223 75 77 – spiritvoorgent@meerspirit.be