zondag, januari 18, 2004

"Door samenwerking tot verheffing van de werkende klasse"

Zondag 18 januari 2004 had de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie annex het -etentje van Spirit voor Gent plaats in de Fernandez-zaal van het imposante ABVV-gebouw op de Vrijdagmarkt. Spirit voor Gent was op het laatste ogenblik met de hulp van de kartelpartner uitgeweken naar deze zaal, omdat het Vlaams Blok dreigde met een klacht tegen de school waar de manifestatie aanvankelijk zou plaatshebben.


Sfeerbeeld van de receptie in de indrukwekkende zaal van het ABVV Posted by Hello

Er waren een 150-tal aanwezigen op de receptie, waaronder Vlaams minister Paul Van Grembergen, de Spirit-parlementsleden Annelies Storms, Jan Roegiers, Jos Bex, Stijn Bex, Walter Muls en Dirk De Cock, SP.a-europarlementslid Anne Van Lancker en Gents VU-ID-schepen Lieven De Caluwe.

Na een korte verwelkoming door coördinator Frank Bombeke nam Vlaams parlementslid Jan Roegiers het woord. Jan keek vooruit naar het Spirit-congres van 19 en 20 maart aanstaande, dat hij overigens zelf zal voorzitten en dat in Gent gehouden zal worden. Hij benadrukte daarbij dat Spirit veel meer is dan de vriendenclub van Bert Anciaux. Wat de specifiek Gentse politieke toestand betreft verwees Jan Roegiers naar de penibele toestand van de stadskas. Hij lanceerde hierbij het voorstel dat de stadsfinanciën niet het slachtoffer mogen worden van de federale belastingsvermindering en dat een soort compensatie hier nodig is, zodat de stad de nodige dienstverlening kan blijven verzekeren. Verder drukte hij de hoop uit op een even goed resultaat als in 2003 voor het kartel bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van 13 juni 2004.

Na Jan Roegiers was het de beurt aan Bert Anciaux, de centrale gastspreker. Hij liet zich duidelijk inspireren door de plaats van het gebeuren: in het ABVV-gebouw bevindt zich een fries met de leuze “Door samenwerking tot verheffing van de werkende klasse”. Bert maakte er een originele hertaling van naar de 21ste eeuw. En dit bleef alvast bij ons hangen.


Speech Bert Anciaux Posted by Hello

Door samenwerking….
Vanuit onze eigenheid kunnen we samenwerking aangaan. We moeten in onze samenleving een stuk terug - en meer - om elkaar geven. Solidariteit echt beleven. We kunnen intercultureel samenleven. Verscheidenheid houdt juist de kans in tot verrijking....

tot verheffing …
Ambitie, durf, creativiteit, leren ondernemen. Dat hebben we nodig. Spirit staat voor cultuur, onderwijs, creativiteit. “Trek me uit de Vlaamse klei”, zingt Raymond van het Groenewoud. Geconfronteerd met een globaliserende wereld willen we met dat Vlaamse volk iets doen, ook internationaal. We willen meer met Europa doen. Europa is voor ons meer dan een pure vrijhandelszone. Bert Anciaux, net terug van een tweedaags regeringsconclaaf, vroeg zich af: "Waarvoor zitten we anders in de regering, dan voor het geluk van de mensen?” Spirit gaat voor het BBG, het Bruto Binnenlands Geluk

.…van de werkende klasse
We leven in een land met een hoge welvaart. En toch! Vertaal “de werkende klasse” - anno 21ste eeuw - eens als die 20.000 jongeren onder de 25 jaar die voor hun inkomen aangewezen zijn op het OCMW (de leefloners). We zitten in de top van zelfdodingen van jongeren. We zitten in de top van verkeersonveiligheid voor de zachte, maar ook zwakke weggebruikers. Voor twintig procent van de bevolking dreigt, bij de geringste tegenslag, de armoede. Er is heel wat armoede, ook in Gent. Er is de diabolisering en stigmatisering van hele bevolkingsgroepen. Er zijn de ouderen die in de steek gelaten worden. Er is het geweld tegen vrouwen en binnen het gezin. En er is nog steeds het taboe op het recht van jongeren op goede ouders. Er is nog heel wat werk op de plank.

Tot slot riep Bert Anciaux de talrijke aanwezigen op om op een eigentijdse, toekomstgerichte manier werk te maken van die samenwerking, solidariteit, emancipatie en creativiteit.

Bert Anciaux heeft een eigen weblog op http://www.bertanciaux.be/ met zijn eigen impressie van de (mede door zijn toedoen) geslaagde nieuwjaarsreceptie van Spirit voor Gent.