woensdag, februari 04, 2004

Bert Anciaux rijdt veilig met Gentse ISA

Op woensdag 4 februari bezocht federaal Minister van mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) samen met Brussels staatssecretaris Pascal Smet (SP.a) het Gentse ISA-project. Bert Anciaux maakte ondermeer een testrit met een slimme ISA-wagen….en wil ISA nu ook in Brussel.


Bert Anciaux, Pascal Smet en de Gentse schepen van mobiliteit Karin Temmerman bezoeken het Gentse ISA-project (foto: website stad Gent) Posted by Hello

Wie/wat is ISA?

ISA staat voor Intelligente Snelheidsaanpassing en is een systeem van snelheidsbegrenzing dat in de auto wordt ingebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste communicatie- en telematicatechnologie, een combinatie van een digitale wegenkaart en satellietnavigatie (GPS -Geografisch PositioneringsSysteem). Van oktober 2002 tot december 2003 werd in Gent binnen de R4-ring het zogenaamde “halfopen ISA-systeem” uitgetest. Bij de wagens waarin dit systeem werd gemonteerd, ervoeren de bestuurders bij het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid een tegendruk op het gaspedaal. Zo wordt het een makkie om je in Gent te houden aan de 50 km/per uur op de kleine stadsring en aan de 30 km/uur binnen de Zone 30.

Het Gentse stadsbestuur wil investeren in betaalbare maatregelen die een constante veilige verkeerssnelheid garanderen over het hele Gentse wegennet. Daartoe werd ISA opgezet. Het is het eerste proefproject van deze omvang in België en kadert binnen een ruimer Europees kader van proefprojecten van ISA-systemen. Aan het Gentse ISA-project namen 20 privé-wagens, 14 bedrijfswagens en 3 bussen van De Lijn deel.

Verkeersveiligheid bovenaan

De bestuurders die dit systeem hebben getest zijn enthousiast en overtuigd dat ISA de verkeersveiligheid bevordert. Vijftien van de twintig particulieren die het systeem testten, wensten ISA te behouden. Je rijdt minder snel en minder gestresseerd met een slimme ISA-wagen. Met een veralgemeende invoering van ISA zouden er volgens een Brits onderzoek 59% minder ongevallen plaatsvinden, 48% minder doden en zwaargewonden en 36% minder doden vallen. Dat kan tellen! Zeker als de federale regering het aantal verkeersslachtoffers wil verminderen met minstens 33 procent tegen 2006 en 50 procent tegen 2010, zoals met zoveel woorden in het federale regeerakkoord staat.

De burger wil ISA

Uit een Spirit-enquête in september 2002 bleek een grote meerderheid van de automobilisten voorstander van een snelheidsbegrenzer in de wagen. (Zie het artikel over deze enquête op de nationale Spirit-website). Er is de jongste jaren een maatschappelijk draagvlak gegroeid voor het gebruik van snelheidsbegrenzers. Een onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) bevestigt dat het grootste deel van de Belgische bevolking erkent dat ISA de verkeersveiligheid bevordert.

Meer dan een win-win-operatie

Bert Anciaux maakte woensdag een testrit met de slimme ISA-wagen van Karin Temmerman, Gents schepen van Mobiliteit (SP.a). Bert dacht vroeger dat snelheidsbegrenzers meer aangewezen waren voor slechte chauffeurs en hardleerse verkeerscriminelen. De Gentse ervaring leert anders. De federale mobiliteitsminister is meer dan ooit overtuigd dat ISA een prachtig positief hulpmiddel is waardoor de verkeersveiligheid echt enorm kan toenemen. Het zorgt voor én minder ongevallen, én minder doden en gewonden, én minder uitstoot en vervuiling, én minder files, én minder tijdverlies, én minder stress en agressiviteit. Het is meer dan een win-win-operatie.

Nu Brussel, Vlaanderen, Wallonië, Europa

Minister Anciaux (Spirit) is erg opgetogen over dit project en onderzoekt met Brussels Staatssecretaris Pascal Smet (SP.a) dan ook de mogelijkheid om een soortgelijk project met zo’n veertig wagens in Brussel op het getouw te zetten. Het Brusselse Gewest zal de opmaak van de digitale wegenkaart op zich nemen. De federale regering wil de installatiekosten van het systeem (3.000 tot 5.000 euro per testwagen) voor zich nemen. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit van deze regering. Ik steun dan ook de initiatieven die de verkeersveiligheid bevorderen en daarom wil ik de toepassingsmogelijkheden van het ISA-Systeem voor Brussel laten onderzoeken. Op langere termijn hoop ik ook dat de rest van Vlaanderen en Wallonië volgen”, zegt minister Anciaux. Een piloot-project in de Vlaamse en Europese hoofdstad Brussel opent – met de nabijheid van de Europese Commissie - ook Europese perspectieven.

Bert Anciaux blikt zelfs nog verder: “Ik ben er zeker van dat voor 2015 Vlaanderen zich in de wereld kan profileren als meest verkeersveilige land, indien we tenminste durven investeren in deze technologie. Ik zal er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Het is een boeiende uitdaging”.

Toekomstmuziek…. zeer nabij

Onderzoeker Johan De Mol, die het ISA-project begeleidt vanuit het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de Universiteit Gent krijgt met het bezoek van de federale mobiliteitsminister en Brusselse staatssecretaris een steun in de rug voor zijn jarenlang aangehouden inspanningen voor meer verkeersveiligheid. Voor hem is het een uitgemaakte zaak dat de automatische snelheidsbegrenzer dé oplossing is om ongevallen te voorkomen. Snelheid en verkeersongevallen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden.

Johan De Mol onderzocht ook scenario’s om ISA algemeen in te voeren. Alle Europese wagens kunnen zeker rond 2019 met ISA uitgerust worden. De technologie evolueert zelfs sneller dan verwacht. Tegen 2008 zou het Europese Galileo-project klaar zijn, waardoor Europa niet afhankelijk meer zal zijn van Amerikaanse satellieten voor de geografische positionering. De autoconstructeurs participeren ondertussen in de proefprojecten en zijn overtuigd van het veiligheids- én marketingaspect. Zweden pleit voor een Europese richtlijn over ISA in 2008. De toekomst komt zo wel heel dichtbij. Bert Anciaux maakt er in Gent een grapje over: “De constructeurs zijn ermee bezig. ISA zal er sneller zijn dan de Olympische Spelen”.

Gent ISA-stad!

Door overdreven en onaangepaste snelheid moesten we in Gent de jongste jaren een aantal tragische verkeersdoden betreuren. Verkeersveiligheid is niet alleen een federale topprioriteit. Dat geldt zeker ook voor Gent. De stad Gent schrijft de andere ISA-proefsteden en de Europese Commissie nu aan om verder te gaan met ISA.

Spirit voor Gent vindt het vooreerst verheugend dat in Gent rond verkeersveiligheid een hechte samenwerking kon gerealiseerd worden tussen diverse overheden, organisaties en instellingen, individuele burgers, bedrijfsleven, sponsors en de universiteit.

Spirit voor Gent vindt het verder positief dat het Gents stadsbestuur het voortouw nam en neemt in de ISA-aanpak van de verkeersveiligheid. Ook Spirit voor Gent wil dat ISA verder wordt uitgebouwd. Ook voor Spirit is het duidelijk. Gent wordt een ISA-stad!

Meer info:
Frank Bombeke,
www.meerspirit.be/gent

Meer informatie over het ISA-project vindt u op cdonet.rug.ac.be/onderzoek/ISA/
en over het Gentse ISA-project op www.gent.be/isa