zaterdag, mei 01, 2004

Spirit Gent onderschrijft manifest Platform Wonen

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.” Dit staat te lezen in artikel 3 van het Decreet op de Vlaamse Wooncode. Voor Spirit voor Gent mogen dit geen loze woorden blijven. Daarom onderschrijft Spirit voor Gent ook resoluut het manifest van het Platform Wonen!


Affiche voor de woonmanifestatie in Gent op 16 mei Posted by Hello

Het Platform Wonen kwam tot stand op initiatief van verschillende organisaties die de woonproblematiek onder de aandacht van de beleidsmakers wilden brengen. Centraal staan de betaalbaarheid en kwaliteit van woningen en de leefbaarheid van buurten en wijken. Intussen ondertekenden reeds een dertigtal organisaties dit manifest. De Stedelijke Woonraad van Gent schaarde zich tijdens haar laatste vergadering ook achter deze tekst.

Spirit voor Gent wil dat er zowel op het lokale als op het Vlaamse niveau meer aandacht besteed wordt aan wonen. Dit impliceert dat er ook meer middelen voor vrijgemaakt moeten worden. Er dient op het Vlaamse niveau een integraal woonbeleid gevoerd te worden, zowel voor zij die een woning kopen als voor zij die een woning huren, zowel voor mensen met beperkte middelen, als voor tweeverdieners. Een integraal woonbeleid moet ook aandacht schenken aan gehandicapten, ouderen, eenoudergezinnen, e.d.m. Een integraal woonbeleid houdt ook rekening met de leefbaarheid van wijken, heeft respect voor het milieu en garandeert een goed uitgebouwd openbaar vervoer.

Spirit hecht veel belang aan wonen. De partij heeft ze op haar jongste congres heel wat voorstellen in verband met de huursector goedgekeurd. Omdat de kwaliteit van vele huurwoningen slecht is, wil Spirit bijvoorbeeld een verplicht huurattest invoeren. Om de drie jaar en bij het begin van elke nieuwe huurperiode moet een woning verhuurbaar verklaard worden. Wanneer een woning voldoet aan een aantal eisen inzake leefbaarheid, hygiëne en veiligheid, krijgt ze een attest. Hetzelfde principe als bij de autokeuring dus. Dit moet de kwaliteit van de huurwoningen sterk doen toenemen.

Om de daad bij het woord te voegen zal Spirit voor Gent met een delegatie aanwezig zijn op de Vlaamse Woonmanifestatie. Deze heeft plaats op 16 mei om 14u op het Anseeleplein in Gent.

Voor meer info: www.platformwonen.be

Cédric Verschooten, Spirit-afgevaardigde in de Stedelijke Woonraad van Gent.