zaterdag, april 24, 2004

Paul Van Grembergen beschermt de Kring in Meulestede

Onlangs startte Vlaams minister Paul Van Grembergen, die bevoegd is voor monumenten en landschappen, de beschermingsprocedure voor het pand de Kring aan de Meulesteedsesteenweg nr. 515 te Gent.


De Kring in Meulestede Posted by Hello

In de negentiende eeuw richtten de meeste katholieke, socialistische en liberale verenigingen in verschillende wijken van de stad zaaltjes op die het centrum waren van hun sociaal-culturele werking en hun maatschappelijke leven. De Kring is van historisch belang, omdat het één van de weinig bewaard gebleven voorbeelden hiervan is. De Kring werd in 1868 gebouwd, in opdracht van pastoor Leirens, door de Katholieke Werkkring als “Gesticht voor de Jeugd”. Het gesticht kreeg financiële steun van de textielfabrikanten de Smet de Naeyer en Casier, die er een weefschool voor jongens aan koppelden.

Daarnaast is er de artistieke waarde van dit neo–classicistische gebouw. Vooral de toegangspoort met gietijzeren panelen en de zaal op de eerste verdieping zijn van grote waarde. Het goed bewaarde plafond van de zaal bestaat uit twaalf vierkante panelen (een zogenaamd cassettenplafond) en is versierd met palm-motieven, lauwerkransen en puttifiguurtjes. Deze kleine kindfiguurtjes zijn ook terug te vinden op de voorgevel: zowel boven het rechtse als het linkse venster hangt een reliëf waarin ze een medaillon vasthouden.

Kim Aerts, bestuurslid Spirit voor Gent en lid Spirit-netwerk cultuur