donderdag, april 08, 2004

Jan Roegiers in politiek jongerendebat De Totem

Op dinsdagmiddag 6 april organiseerde De Totem naar aanleiding van de komende Vlaamse verkiezingen een politiek debat. Geen klassiek debat dus, want De Totem is een onafhankelijk dagcentrum binnen de Bijzondere Jeugdzorg voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. De deelnemers Johan Deckmyn (Vlaams Blok), Stijn Lagauw (NV-A), Dirk Holemans (Groen!), Sam Van de Putte (SP.a) en onze eigenste Jan Roegiers (Spirit) kregen de - voor politici - moeilijke taak om hun partijprogramma in een verstaanbare taal aan de jongeren uit te leggen.

Jan Roegiers beet de spits af. Hoewel hij gebruik kon maken van zijn ervaring als leraar, zag je hem zwoegen om de juiste woorden te vinden. Sam Van de Putte, die met zijn 18 lentes nog het dichtst bij de jeugd aanleunde, bracht het er eveneens goed vanaf, al verslikte hij zich in het woord “decreet”. Wanneer NV-A en Vlaams Blok het over “efficiënt bestuur” en “nationalisme” hadden, rees er al gauw protest vanuit de zaal en de vraag om te verduidelijken.

Na de eerste voorstellingsronde kwam echter nog steeds de opmerking dat het “allemaal zo ingewikkeld is”. Er werd dan gevraagd om concreet per partij de drie belangrijkste actiepunten op te sommen, waardoor de jongeren zich een betere voorstelling konden maken van waar de partijen voor staan.

Vervolgens was er uitgebreid tijd voor inbreng van de jongeren zelf. Het Vlaams Blok werd het vuur aan de schenen gelegd in verband met hun actiepunt “vreemdelingen” en verder kwamen thema’s aan bod waarmee de jongeren rechtstreeks te maken krijgen in hun leefwereld: onderwijs, concentratiescholen, integratie, jeugdrecht, Everberg en meer inspraak voor jongeren. Dit laatste werd meteen in de praktijk omgezet door de jongeren te laten stemmen. De uitslag was unaniem: 100 % (!) voor Sp.a –Spirit met één derde van de stemmen voor Jan Roegiers en twee derde van de stemmen voor grote overwinnaar Sam Van de Putte.

Verslag: Kim Aerts