donderdag, april 08, 2004

Paul Van Grembergen beschermt de Lieve

Enkele weken geleden, op 23 maart 2004, ondertekende onze Spirit-minister Paul Van Grembergen het ministerieel besluit waardoor de Lieve (Liefken) een beschermd monument wordt en de beschermingsprocedure wordt opgestart.


De Lievekaai in het centrum van Gent
Posted by Hello

De Lieve werd gegraven tussen 1251 en 1269, dus een hele tijd geleden. Het kanaal vormde de verbinding tussen de Gentse binnenstad en de haven van Damme. De Lieve was 45 km lang en een volledig Gents kanaal. De waterweg werd volop gebruikt tijdens de dertiende en veertiende eeuw en lag aan de basis van de bloei van ons middeleeuws Gent. Zoals we allemaal nog wel weten uit onze schoolboeken verzandde het Zwin in de veertiende – vijftiende eeuw. Toch bleef de Lieve haar oorspronkelijke functie behouden tot de 18de eeuw, ondanks het feit dat door het graven van de Brugse Vaart vanaf de zestiende en zeker in de zeventiende eeuw de teleurgang van dit Gentse kanaal werd ingezet. De Lieve, die samen met Leie en Schelde ‘tscoenste juweel’ genoemd werd van onze fiere stede, ging vanaf dan rustig insluimeren.

Minister Van Grembergen wil met zijn beslissing die delen van de Lieve die nu nog duidelijk zichtbaar zijn in het landschap beschermen en voor het nageslacht bewaren. Welke Gentenaar kent de Lieve tussen het Vleeshuis en de Rabottorens niet? Moeilijker wordt het wanneer we het hebben over de Lieve gelegen tussen de Wondelgemse Meersen en de R4 ten noorden van Wondelgem. Het meest landelijke deel en meteen het langste deel met een lengte van 11 km situeert zich tussen de wijk Bierstal (grens Lovendegem/Evergem) en het Schipdonkkanaal (Zomergem).

Naast de historische waarde was ook de industrieel-archeologische waarde een reden om de Lieve te beschermen als monument. De Lieve is immers een sterk staalje van middeleeuws vakmanschap.

Godfried Bekaert, kabinetsmedewerker Paul Van Grembergen