dinsdag, mei 18, 2004

Jan Roegiers in het hol van de Vlaamse leeuw

Op het verkiezingsdebat van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) Gent-Noord op 18 mei verdedigde onze topkandidaat Jan Roegiers (3de effectieve plaats op de SP.a-Spirit-lijst voor het Vlaams Parlement) de Spirit-kleuren.

Wat met de 4 miljard EURO die door het Lambermontakkoord van het federale Belgische niveau naar Vlaanderen komen, vroeg moderator Bruno Huyghebaert (VRT-radio). Voor Vlaams parlementslid Jan Roegiers (Spirit) worden die best gelijk verdeeld over welzijn (b.v. gehandicapten, kinderen- en ouderenopvang), onderwijs (kosteloos onderwijs, betere verloning van de leerkrachten, betere omkadering en infrastructuur), en wonen (meer sociale woningen, aandacht voor de huursector). Zijn collega-parlementslid André Denys (VLD) legde andere klemtonen. De liberalen willen 2/3 van het Lambermontgeld besteden om onze economie aan te zwengelen door diverse lastenverminderingen en andere impulsmaatregelen.

Etienne Schouppe (CD&V) wil met het Lambermontgeld de tewerkstelling bevorderen en een inhaalbeweging realiseren in de sectoren welzijn en onderwijs (met de nadruk op infrastructuur, lager en hoger onderwijs). Voor Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire (Vlaams Blok) is het Lambermontgeld niet genoeg. Het Blok wil een onafhankelijk Vlaanderen, een lastenverlaging vooral voor bedrijven en er mag meer geld zijn voor zorg en onderwijs. Nieuwkomer Marius Meremans (N-VA) wil meer bevoegdheden voor Vlaanderen. Verder had hij een heel N-VA programma klaar: Vlaanderen in de wereld, lastenverlaging voor bedrijven, kenniseconomie en wetenschapsbeleid, meer sociale woningen per gemeente, meer geld voor de gehandicaptensector, meer zuurstof voor de gemeenten, meer geld voor onderwijs (infrastructuur, studiebeurzen), en het gezinsquotiënt.

André Denys (VLD) speelde CD&V en ACW tegen elkaar uit. Is CD&V nu voor of tegen lastenvermindering, vermogensbelasting, roerende voorheffing, crisisbelasting, brugpensioenen? Blijkbaar beide! Duidelijkheid naar de kiezer toe is anders!

Het tweede deel van het debat draaide rond de staatshervorming. Karim Van Overmeire (Blok) verwachtte helemaal niets van het Forum. Het Blok wil Vlaamse onafhankelijkheid, voilà! Het Blok wil - heel genereus - vanuit de oppositie wel een federaal minderheidskabinet (met CD&V - N-VA) steunen. Als de 5 resoluties van het Vlaams Parlement opgenomen zijn in het federaal regeerakkoord. Een mens moet wat proberen om uit het cordon sanitaire te geraken, hé?

Zo snel en gemakkelijk zou het voor Marius Meremans (N-VA) niet gaan. Zijn kartelpartner Etienne Schouppe van CD&V hield het op het confederale model. André Denys (VLD) wil stapsgewijze vooruit gaan in de staatshervorming en vraagt realiteitszin. Snel-snel-snel de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen, zou de verdere staatshervorming voor 5 jaar hypotheceren. Jan Roegiers en Spirit willen homogene bevoegdheidspakketten: b.v. voor mobiliteit, regionaal vervoer, verkeersveiligheid, milieubeleid, stedenbeleid. En van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wordt werk gemaakt de dag na de Vlaamse verkiezingen.

Etienne Schouppe (CD&V) probeerde nog een tegenoffensief over de fiscale amnestie van de paarse federale regering, met de gekende argumenten en bezwaren. Meerderheidspartners André Denys (VLD) en Jan Roegiers (Spirit) vroegen begrip voor deze éénmalige operatie. De Lambermontgelden vertegenwoordigen 4,5 miljard EURO. In het buitenland zit 170 miljard EURO. Als we die nu eens en voorgoed konden terughalen?

Dan was het de beurt aan het publiek. De Vlaamse onafhankelijkheid, de monarchie, de verwijzing naar het christendom in de Europese grondwet, Turkije in de Europese Unie passeerden de revue.

Een slotvraag over de splitsing van de NMBS bracht het debat weer op het rechte binnenlandse spoor. Voor Etienne Schouppe, ex-baas van de NMBS, moeten de infrastructuur en de interregionale verbindingen nationaal blijven, de lokale treinexploitatie (d.w.z. het beheer) kan dan wel regionaal. André Denys (VLD) daarentegen wil de infrastructuur wél regionaliseren en meteen de exploitatie liberaliseren. Ook Jan Roegiers (Spirit) zag geen graten in het splitsen van de NMBS, maar verzette zich tegen de liberalisering van de spoorwegen.

Daarmee liep het debat ten einde. De sprekers werden bedankt met een proefpakket streekbieren van eigen Meetjeslandse bodem. Een afsluitende stemming, zoals in vele scholierendebatten, werd niet gehouden. Maar als we de bijval die Blokker Karim Van Overmeire genoot als graadmeter nemen, dan kunnen we de uitslag wel raden. We wensen de Vlaamse Volksbeweging nog veel beweging toe. En liefst vooruit!

Verslag: Frank Bombeke,
voorzitter Spirit voor Gent