woensdag, juli 21, 2004

Spirit voert actie bij standbeeld Leopold II

Spirit voor Gent vraagt dat het stadsbestuur de merkbare sporen van ons koloniaal verleden in de publieke ruimte (zoals straatnamen, monumenten) kritisch herbekijkt en de Gentenaars historisch correct informeert over deze koloniale periode.


Actie aan het borstbeeld van Leopold II in het erepark Congoster aan het Gentse Zuidpark op 21 juli 2004. Guido en Godfried ontvouwen de Spiritvlag aan het omstreden monument. Posted by Hello

Een recente TV-documentaire over het voor de Congolezen nefaste optreden van Leopold II heeft immers nog maar eens de noodzaak aangetoond om in het reine te komen met ons koloniaal verleden. Ook lokale overheden kunnen hierin hun bijdrage leveren.

Spirit stelt voor om een informatief paneel te plaatsen bij het borstbeeld van Leopold II. Dit monument moet in zijn historisch correcte context geplaatst worden met een infobord dat ook spreekt over de uitbuiting en het leed van de Congolezen onder het bewind van Leopold II. Ook het monument voor de Gentenaars die vóór 1908 in Congo Vrijstaat omkwamen, verdient een dergelijk infopaneel: wie waren deze mensen, wat deden ze in Congo, hoe en aan wat stierven ze?

Spirit vraagt het college van burgemeester en schepenen, en de bevoegde schepenen Van Rouveroij, Decaluwe en Hoornaert de nodige politieke moed op te brengen om deze voorstellen hard te maken.

Spirit voert op woensdag 21 juli om 11u30 een symbolische actie aan het monument met het borstbeeld van Leopold II in het Erepark Congoster (kruispunt F. Rooseveltlaan-Benardstraat-Tentoonstellingslaan). U bent van harte uitgenodigd.

Voor meer info:
Frank Bombeke,
Voorzitter Spirit voor Gent

Beluister de speech van Frank