vrijdag, juli 16, 2004

Spirit vraagt oplossing voor zwembadtekort: zet de brandweer in!

Spirit voor Gent stelt voor brandweermannen in te zetten als tijdelijke redders om het probleem van de overdekte zwembaden in Gent op te lossen. Sportieve Gentenaars zijn al een tijdje misnoegd over het gebrek daaraan in juli en augustus. Ook de vele jeugdverenigingen moeten tijdens de zomer allemaal hetzelfde overdekte zwembad in duiken.


Zet de brandweer in Posted by Hello

Twee maal per jaar krijgen de Gentse brandweerlui de mogelijkheid een reddersbrevet te halen. Heel wat leden van het korps beschikken ondertussen over dat brevet. Spirit stelt voor vrijwilligers van de brandweer tijdelijk tewerk te stellen bij de sportdienst om op die manier méér redders ter beschikking te hebben.

Op een moment dat openbare sportinfrastructuur in het algemeen en de overdekte zwembaden in het bijzonder van groot belang zijn – vooral voor mensen die niet de mogelijkheid hebben warmere oorden op te zoeken – zijn deze het minst toegankelijk. Met haar voorstel hoopt Spirit het aantal overdekte zwembaden dat tijdens de vakantiemaanden open staat voor de Gentenaars te verhogen.

De Spirit’ers vinden bovendien dat de stad Gent voor de komende jaren het probleem structureel moet aanpakken. Bloso organiseert jaarlijks meerdere cursussen voor zwemredder en de stad Gent zou haar personeelsleden kunnen motiveren hieraan deel te nemen. Tijdens de vakantiemaanden zou dan uit een reservepool van vrijwilligers worden gerekruteerd.

Spirit-bestuurslid Wolf Bruggen: “Spirit voor Gent heeft in het verleden reeds meermaals gepleit voor openbare zwembaden waarvan de toegang laagdrempelig moet zijn, met ruime openingstijden, betaalbare tarieven, een behoorlijke vakantieregeling en een aanbod afgestemd op de behoeften van de inwoners van de stad. Niet omgekeerd! Dit positief voorstel past daar perfect in.”

Voor meer info:

Wolf Bruggen – bestuurslid - 0486/32.57.62
Koen De Vos – bestuurslid - 0473/50.62.63