vrijdag, november 12, 2004

Gents stadsbestuur gaat in op voorstel van Spirit - infopanelen bij Leopold II, Congoster en het moorken Sakala

Op 21 juli 2004 voerde Spirit voor Gent een symbolische actie aan het borstbeeld van Leopold II in het Congoparkje naast het Zuidpark. Spirit voor Gent vroeg het Gentse stadsbestuur om de merkbare sporen van ons koloniaal verleden in de publieke ruimte, zoals straatnamen en monumenten, te voorzien van historisch correcte informatie over deze koloniale periode.


Actie aan het borstbeeld van Leopold II in het erepark Congoster aan het Gentse Zuidpark op 21 juli 2004. Guido en Godfried ontvouwen de Spiritvlag aan het omstreden monument. Posted by Hello

Een recente TV-documentaire over het voor de Congolezen nefaste optreden van Leopold II heeft immers nog maar eens de noodzaak aangetoond om in het reine te komen met ons koloniaal verleden. Ook lokale overheden kunnen hierin hun bijdrage leveren.

Spirit voor Gent stelde concreet voor om minstens een informatief paneel te plaatsen bij het borstbeeld van Leopold II waarin de uitbuiting en het leed van de Congolezen onder het bewind van Leopold II vermeld worden. Spirit voor Gent vroeg ook aandacht voor het monument ‘Congoster’ in het Congoparkje, voor de in Congo-Vrijstaat vóór 1908 gestorven Gentenaars. Ook de rotspartij ‘Het Moorken’ ter ere van de gebroeders Vandevelde met het standbeeld van de jonge Gentse Afrikaan Sakala verdient minstens een informatief paneel. Dit monument werd dit jaar nog gerenoveerd met steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Het Gentse stadsbestuur heeft in hoofde van Schepen Lieven Decaluwe, Schepen van Milieuzaken, Gezondheidsbeleid en Openbaar Groen (VU-ID), thans positief gereageerd op het Spirit-voorstel.

Er komen in 2005 begeleidende informatieve panelen bij het monument ‘Congoster’, het borstbeeld van koning Leopold II in het Congoparkje en bij de rotspartij ‘Het Moorken’ in het Citadelpark.

De stad Gent beschouwt dit dossier van drie koloniale monumenten als een proefproject. Na evaluatie zal onderzocht worden of ook bij andere standbeelden dergelijke panelen kunnen geplaatst worden.

Spirit voor Gent is verheugd over deze positieve reactie van het Gentse stadsbestuur. Spirit hoopt dat dit proefproject positief geëvalueerd wordt en nadien ook uitgebreid wordt naar tal van andere monumenten in de Gentse publieke ruimte.

Voor meer info:
Frank Bombeke,
Voorzitter Spirit voor Gent
0472/92.27.49