dinsdag, december 21, 2004

Pendelaars kunnen fiets opnieuw veilig achterlaten aan het Sint-Pietersstation (persmededeling Kamerlid Annelies Storms)

Minister Vande Lanotte belooft heropening bewaakte fietsenstalling begin maart 2005.

De bewaakte fietsenstalling aan het station van Gent-Sint-Pieters zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. Dat antwoordde minister van Overheidsbedrijven Vande Lanotte op een vraag van Gents spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms.

PLS, de uitbater van de bewaakte fietsenstalling ging begin mei failliet. Hierdoor konden de reizigers hun fiets niet meer veilig in de bewaakte fietsenstallingen achterlaten. De NMBS beloofde een spoedige oplossing, maar stelde de heropening van de fietsenstallingen keer op keer uit. Minister Vande Lanotte wijt het vooruitschuiven van de openingsdatum aan een onderschatting van de te herstellen onderdelen, de besprekingen met drie partijen (waaronder de curator van PLS) en onaanvaardbare eisen van de kandidaat-uitbater.

Volgens minister Vande Lanotte zitten de onderhandelingen met de kandidaat-uitbater in een eindfase. De NMBS hoopt dat de contracten zo snel mogelijk ondertekend worden. De bewaakte fietsenstalling zal begin maart 2005 opnieuw opengaan. De nieuwe uitbater moet eerst nog herstellingswerken uitvoeren, onder andere aan de sturingssoftware. De hernieuwde bewaakte fietsenstalling zal 551 plaatsen tellen. De NMBS heeft plannen om deze nog uit te breiden. Tot slot deelde de minister mee dat de abonnementsprijzen voor de fietsers dezelfde blijven als voorheen.

Annelies Storms (spirit): “De minister heeft nu duidelijk een datum voor de heropening van de bewaakte fietsenstalling aan het Sint-Pietersstation vooropgesteld. Ondanks het lange wachten ben ik erg tevreden dat pendelaars binnenkort opnieuw met een gerust hart hun fiets aan het station kunnen achterlaten.”

Annelies Storms, Kamerlid spirit
http://www.anneliesstorms.be/