vrijdag, december 03, 2004

Spirit wil meer en veiliger fietsparkeerplaatsen aan Gentse treinstations

Perpetuum Mobile, de Gentse afdeling van de Fietsersbond, voerde op 3 december actie in het Sint-Pietersstation voor meer en veilige fietsparkeerplaatsen om en rond het station. Spirit-kamerlid Annelies Storms en Spirit Gent steunden deze actie voluit.

Annelies Storms in volle actie aan het Sint-Pietersstation Posted by Hello

Perpetuum Mobile installeerde een symbolische fietsparkeerplaats in de stationshal. Gentse spirit-leden deelden mee pamfletten uit. Annelies Storms, Spirit-kamerlid, kreeg toelichting van de Gentse Fietsersbond. Zij zal minister Vande Lanotte (SP.a) hierover in de Kamer ondervragen. Storms wil zo een volledig en actueel zicht krijgen op de fietsparkeerproblemen om en rond alle Gentse treinstations én de noodzakelijke oplossingen bespoedigen.

Concrete aanleiding voor de actie was de bewaakte overdekte fietsenstalling op NMBS-terrein (600-700 plaatsen) die sinds de lente van 2004 ….niet meer bewaakt is. De oorspronkelijke privé-uitbater ging failliet en het lukte de NMBS maar niet om snel een nieuwe uitbater te vinden. Die zo nu gevonden zijn, maar daar is alleszins voor de fietsparkeerders nog niets van te merken. Ondertussen zijn er al fietsen gestolen uit de ‘bewaakte’ fietsenstalling.

Maar er is meer. De NMBS ligt duidelijk niet wakker van zijn duizenden fietsende klanten in Gent. Ze slaagt er niet in om voldoende fietsparkings (gratis en betalende, bewaakte en niet bewaakte, overdekte en openlucht) op eigen domein te organiseren. Dat geldt zeker voor het Sint-Pietersstation maar bijvoorbeeld ook voor het Dampoortstation.

De NMBS belooft wel beterschap in een veel te verre toekomst (en dan nog blijft alles vaag!), maar wentelt voor het heden de verantwoordelijkheid af op het Gentse stadsbestuur. Die moet steeds maar fietsparkeerplaatsen bij creëren op het publieke domein. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid…en de gezelligheid in de stationsbuurt. En we willen toch dat Gent de ‘gezelligste stad’ blijft!

Afhankelijk van de ramingen en tellingen zijn er om en rond het Sint-Pietersstation zo'n 800 tot 2000 fietsplaatsen te weinig. Dat kan je niet zomaar oplossen met hier of daar 100 extra-fietsenstallingen. Zelfs het mooie Maria-Hendrikaplein, een ‘poort van Gent’, werd opgeofferd en gedegradeerd tot fietsparking. En dat terwijl het een beschermd stadsgezicht is en Stedenbouw zich hiertegen verzette. De nood moest wel héél hoog zijn.

Spirit wil dat de NMBS niet langer verstoppertje speelt en zich eindelijk klantvriendelijker opstelt ten aanzien van zijn duizenden fietsende klanten in Gent. De NMBS kan best beginnen met het - onverwijld! - installeren van voldoende en veilige fietsenstallingen op eigen terrein.

Het Gentse Spirit-kamerlid Annelies Storms zal in de federale Kamer de nodige initiatieven nemen om de NMBS hiertoe aan te sporen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers (spirit) zal in het Vlaams Parlement het aspect mobiliteit in dit dossier bepleiten bij Vlaams mobiliteitsminister Kathleen Van Brempt (sp.a).

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Frank Bombeke, Voorzitter Spirit voor Gent en lid van de Fietsersbond
0472/92.27.49