vrijdag, december 10, 2004

Jan Roegiers: schepen Lieven Decaluwe moet vóór 23 januari beslissen of hij bij Spirit aansluit (De Gentenaar)

Jan Roegiers, Vlaams parlementslid voor Spirit, vindt dat het stadsbestuur de Gentse parlementsleden te weinig raadpleegt. Hij zegt ook dat schepen Lieven Decaluwe nog tot 23 januari tijd heeft om te beslissen of hij nu bij Spirit aansluit of niet. Bij het Muziekforum plaatst hij kanttekeningen.
door Karel VAN KEYMEULEN


Jan Roegiers Posted by Hello

"Minister Anciaux vindt het Muziekforum te megalomaan''

JAN ROEGIERS

Jan Roegiers is aan zijn tweede termijn als Vlaams parlementslid begonnen. Maar Spirit heeft ook Gentse ambities. ,,Ik was blij dat Freya Van den Bossche verklaarde dat SP.A en Spirit zeker samenwerken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zal verschillen van gemeente tot gemeente en stad tot stad. U zegt dat Spirit geen electorale hoogvlieger was. Maar wij hebben ook niemand in de gemeenteraad. Spirit heeft wel twee parlementsleden, kamerlid Annelies Storms en ikzelf. Wij vullen de SP.A goed aan. Wij hebben goede contacten hebben met allochtonen, de Noord-Zuidbeweging, de vredesbeweging. Dat is onze rol. Het ontbrak Spirit wel aan een duidelijk profiel. Nu hebben we dat wel. Als links-liberale partij vullen we de SP.A perfect aan, een SP.A die duidelijk een sociaal-democratische koers vaart.''

Hoe staat Spirit tegenover een samenwerking met Groen!?
Jan Roegiers: Ik ben voor progressieve frontvorming. Er steekt een gure rechtse wind op in dit land. De kiezer moet een duidelijk alternatief hebben. De progressieve zijde verzwakt zichzelf als ze versplinterd naar de kiezer gaat. Ofwel sta je samen sterk, ofwel versterk je elkaar. Het zou dom zijn als de groenen niet toehappen. Wij willen wel niet het lelijke jonge eendje zijn. Spirit heeft in Gent 350 leden. In ons 25-koppig bestuur tref je mensen van alle geledingen. We zijn een jonge partij die nog voort moet worden uitgebouwd.

Mooiste ambt

Wat gaat u zelf doen met de gemeenteraadsverkiezingen?
Ik ben ter beschikking. Dat geldt ook voor Annelies Storms. Het is belangrijk dat Spirit in de gemeenteraad vertegenwoordigd is. En schepen zijn is het mooiste politieke ambt hoor ik altijd. Vlaams parlementslid zijn is ook boeiend, maar je moet ruimte krijgen. Ik heb het moeilijk met die afsprakennota tussen de coalitiepartijen.

Is er nog een rol weggelegd voor schepen van Leefmilieu Lieven Decaluwe?
Er zijn verregaande gesprekken gevoerd met hem. Dat is al een tijd geleden. Toen was het water nog te diep. Maar hij is welkom, al kunnen wij niet blijven wachten. Op 23 januari houden we onze nieuwjaarsreceptie. Tegen dan moet het uitgeklaard zijn. Hij kan een rol spelen, als hij het wil. Hij zal eens moeten beslissen, want hij is het enige VU-gemeenteraadslid dat in ons land nog rondloopt.

CD&V-voorzitter Jeroen Vanden Berghe zei ook dat hij welkom is?
Ik las dat ook. Ik hoorde hem niet zeggen dat hij daarin niet geïnteresseerd is. Mocht hij dat doen, even goede vrienden, maar hij is welkom. Als uittredend schepen betekent hij ook iets. Of hij dan het uithangbord wordt van Spirit, kan ik niet zeggen. Wij kunnen niets beloven, Maar de lijn is open. Neen, met N.VA hebben we geen contact. Op parlementslid Helga Stevens en Karel Van Hoorebeke na ken ik ze ook niet.

Even schrikken

Kunt u als parlementslid wegen op Gentse dossiers?
Deze stad wordt goed bestuurd. Maar in Brussel denken ze soms dat Gent te goed wordt bestuurd en dat er geen nood is aan investeringen in Gent. Fout natuurlijk. Denk maar aan de nieuwe sluis in Terneuzen, het afwerken van de kleine ring, de bodemsaneringen, Flanders Expo, het Muziekforum, het Circus Mahy. Dit stadsbestuur doet aan hink-stap-springen. Ze stappen naar een kabinet of een minister, maar ze doen veel te weinig een beroep op het tussenechelon, de Gentse volksvertegenwoordigers. Als je dan de Antwerpse lobbymachine ziet of die van Zuid-West-Vlaanderen, dan schrik je. Gent moet dat ook doen. Dat zal nodig zijn, ook in het dossier Muziekforum.

Waarom? U kent uw partijgenoot en minister van Cultuur Bert Anciaux goed?
Hij zwijgt voorlopig. Hij is ervan overtuigd dat Gent nood heeft aan een groot cultureel project met architecturale uitstraling. Hoelang is het niet geleden dat hier nog eens een toonaangevend gebouw werd opgetrokken? Anciaux heeft wel nogal wat vragen bij het Muziekforum. Hij vindt het te megalomaan en ziet de synergie met de andere culturele spelers niet. Hij hoedt zich voor projecten die niet worden gedragen. Daarom moet het stadsbestuur duidelijkheid creëren. Het dossier zit nog niet goed in elkaar.

Wat is de samenwerking tussen het Forum, kunstencentrum Vooruit en de concertzaal De Bijloke? Gaan ze elkaar beconcurreren, gaan ze samenwerken of blijft iedereen op zijn eiland zitten?
Is het geselecteerde ontwerp architecturaal het meest ideale project? Daar zijn ook vragen over. Het scepticisme neemt toe. Ik zie ook afvallers zoals de SP.A in de provincie. Wordt dit project nog wel gedragen?

Wat denkt u er zelf over?
Ik geloof in de noodzaak van een degelijke, grote festivalhal met een opvallende architectuur. Maar we moeten de zaken goed bekijken. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor iets dat over vijf jaar niet blijkt te draaien. Het moet aangepast zijn aan de schaal van Gent.

kvk, © 2004 Vlaamse Uitgeversmaatschappij NV