donderdag, februari 24, 2005

SPIRIT dringt aan op vergoeding van handelaars die dupe zijn van stroompanne


Foto by Christoph Burgdorfer Posted by Hello

De recente stroompannes in Gent hebben geen structureel karakter, maar waren het gevolg van een samenloop van omstandigheden.”, dat antwoordde minister Verwilghen op een vraag spirit-volksvertegenwoordiger Annelies Storms naar de oorzaken van de recente pannes. Volgens de minister zijn zes van de twaalf pannes te wijten aan ondergrondse defecten, vier aan graafwerken van aannemers en twee aan tussenkomsten van Elia.

De minister sprak met Imewo maatregelen af om stroompannes in de toekomst te vermijden. Alle nutsleidingen zullen op kaart gezet worden en elektronisch beschikbaar zijn voor de aannemers. Imewo zal het elektriciteitsnetwerk verder versterken. In 2005 zal hier 53 miljoen euro in geïnvesteerd worden.

Minister Verwilghen bevestigde ook dat Imewo een commercieel gebaar zal stellen ten aanzien van de particuliere gebruikers. Volksvertegenwoordiger Storms drong bij de minister aan op een financiële tegemoetkoming ten aanzien van de handelaars: "De handelaars die verlies leden door de stroompannes moeten volledig vergoed worden".