zondag, januari 23, 2005

Nieuwjaarsreceptie SPIRIT Gent: nationaal ondervoorzitter Annelies Storms roept op tot warme solidariteit i.p.v. koel egoïsme


Nieuwe aanwinst schepen Decaluwe op de nieuwjaarsreceptie van Spirit Gent Posted by Hello

Zondag 23 januari hield Spirit Gent in in deelgemeente Mariakerke haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Opgemerkte aanwezigen waren vooral schepen Lieven Decaluwe, die zich afgelopen week tot Spirit bekende, en een delegatie van kartelpartner SP.a bestaande uit Europees parlementslid Anne Van Lancker, gemeenteraadslid Nadia Merchiers en OCMW-raadslid Paul Pataer.

Nationaal ondervoorzitter Annelies Storms hield volgende toespraak:

Het is goed dat we bij het begin van elk jaar onze familie, vrienden en kennissen het beste voor het komende jaar toewensen. Achter de vaak eenvoudige wensen van liefde en geluk en een goede gezondheid schuilt een diepmenselijke verbondenheid met elkaar en een oprechte bezorgdheid voor elkaar. We zijn betrokken bij hetgeen er bij de andere leeft. Bij spirit is dat niet anders en daarom is het goed dat wij met spirit bij het begin van het jaar samenkomen en de beste wensen uitwisselen. Vanuit een oprechte bekommernis voor elkaar en voor onze samenleving.

2005 belooft een uitdagend politiek jaar te worden met een boordevolle agenda. Dit jaar zal immers de toon worden gezet voor het verder functioneren van ons land. Zal ons federaal systeem waarbij de regeringspartners in de Vlaamse regering verschillen van deze in de federale regering, kunnen standhouden ? Voor spirit kan een asymmetrische regering best. Of de andere partijen er ook zo over denken zal ongetwijfeld over enkele maanden blijken. De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde blijft tot spijt in mijn hart voor een soapserie – maar dan een spannende soapserie – in de Wetstraat zorgen. Voor spirit moet de splitsing er komen met respect voor de Brusselse Vlaming. Dit dossier mag echter ons land niet lam leggen. Er moet bestuurd worden. We moeten werken aan het bestendigen van onze welvaart door het stimuleren van het creatieve economisch initiatief, we moeten duurzaam inspelen op de nieuwe noden en het betaalbaar houden van onze pensioenen. We moeten verder werk maken van jobs. Ook de vergrijzing van onze samenleving is een uitdaging die creatieve antwoorden verdient.

In 2005 wil spirit met haar Vlaams minister van Cultuur, Sport en Jeugd en haar Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie tastbare antwoorden geven op de tendens in onze samenleving naar verzuring en verrechtsing. Ik laat mij niet inpalmen door het gekoketteer van het VB met haar 1 miljoen kiezers. Laat ons alsjeblief die vijf miljoen andere Vlamingen niet vergeten. Spirit weigert te geloven dat Vlaanderen vol loopt met racisten en egoïsten. Wij geloven in de meerwaarde van een interculturele samenleving. Een interculturele samenleving waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar ontdekken, ongeacht hun kleur, ongeacht hun religie. Voor ons geen ik-maatschappij of een voor/tegen-maatschappij. Neen, spirit kiest als links-liberale partij voor een maatschappij waar iedereen de vrijheid krijgt om zich als individu te ontwikkelen, waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor elkaar en voor de samenleving, waar solidariteit troef is en waar elkeen gelijke kansen krijgt. De warme golf van solidariteit met de bevolking van de door de tsunami getroffen landen die door Vlaanderen gaat, stemt me hoopvol. De ziel van Vlaanderen is niet zo zwart als sommigen ons willen doen geloven.

Beste vrienden, 2005 wordt ook het jaar waarin we ons voorbereiden op de lokale verkiezingen van oktober 2006. Gemeenten en steden zijn als meest nabije bestuursniveau van immens groot belang. De gemeentepolitiek raakt de mensen in hun dagelijks leven. Parkeren in de straat, het speelpleintje om de hoek, het groen in het parkje, de hondenpoep op de stoep, noem maar op: het belangt ons allemaal aan. Niet voor niets pleit spirit voor een ver doorgedreven decentralisatie. Politici die dicht bij de bevolking staan, zijn de beste remedie tegen een sluimerend ongenoegen bij de bevolking. En daarom moeten we met spirit heel goed de lokale verkiezingen voorbereiden. Ook en vooral in Gent. Het stadsniveau is immers bij uitstek het niveau waar we ons integraal-democratisch project kunnen uitwerken. In voortdurend overleg met de plaatselijke bevolking willen we samen zoeken naar de beste stadssfeer. Met spirit willen we steeds opnieuw creatief nadenken hoe we het best de mensen kunnen betrekken bij het beleid van de stad zodat inspraak meer is dan enkel hoorzittingen, hoe nuttig deze hoorzittingen ook mogen zijn. We mogen geen angst hebben voor mondige burgers maar openstaan voor goede ideeën van mensen die van hun stad houden. Voor spirit zijn de wijken daarbij van cruciaal belang. Laat ons de politieke moed hebben om wijkbudgetten ter beschikking te stellen van wijken voor door hen gekozen projecten. Steeds creatief zoeken naar bestuursvernieuwing voorkomt een star stadsbestuur van het grote gelijk. Spirit wil mensen betrekken bij het beleid. De wijken, de straten zijn van ons allemaal.

Beste vrienden, voor spirit Gent moet de tweede zondag van oktober 2006 een zonnige dag worden. Een dag waarop dezelfde warme solidariteit als van de tsunami-actie het haalt op het koele egoïsme. Misschien zijn we met spirit wel naïef maar ik ben liever naïef dan gelaten. We moeten de progressieve krachten in onze samenleving bundelen om samen ons positief project te realiseren. Voor spirit Gent is onze geprefereerde partner hierin de Gentse Spa. Ook Groen! is nog steeds welkom ondanks het eigenwijze neen van Vera Dua. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zoekt spirit niet enkel politieke partners maar nog vele progressieve enthousiastelingen die samen met haar willen bouwen aan een stad waar het goed is om te leven, te werken, te ontspannen, te genieten,..

Beste vrienden, en zo enthousiastelingen vinden we nog steeds. Ons bestuur is dit jaar weer uitgebreid dankzij de gedrevenheid van onze voorzitter. Bedankt Frank voor alles wat je doet. Bedankt ook aan alle mensen van het team, jullie zijn van onschatbare waarde. En voor degenen die het nog niet zouden weten, we hebben zelfs in het Gentse stadsbestuur zo'n enthousiasteling voor spirit gevonden. Lieven, ons bestuur, Jan en ik heten je van harte welkom bij spirit. Velen begeerden je als bruidegom maar enkel het Vlaamse en links-liberale karakter van spirit heeft je kunnen verleiden.Lieven, we kijken er naar uit met je samen te werken. Zoals Frank, onze voorzitter, het bij het afronden van onze toetredingsgesprekken zo treffend zei, samen kunnen we een klavertje vier vormen, jij, Jan, het spirit-team en ik. En zoals je weet, een klavertje vier brengt geluk….


Een uitgebreid fotoverslag vindt u op http://www.anneliesstorms.be