vrijdag, januari 21, 2005

Gentse VU-ID schepen Decaluwe naar Spirit


Schepen Lieven Decaluwe (foto: stad Gent) Posted by Hello

Lieven Decaluwe, schepen voor milieuzaken, gezondheidsbeleid en openbaar groen van de stad Gent, treedt toe tot spirit. Die toetreding kwam er deze week na een gesprek tussen het voltallige Gentse spirit-bestuur en Decaluwe. De voorbije weken waren er gesprekken tussen Lieven Decaluwe, de Gentse volksvertegenwoordigers Annelies Storms en Jan Roegiers, nationaal voorzitter Geert Lambert en lokaal voorzitter Frank Bombeke. De Gentse schepen zal vanaf de gemeenteraad van maandag as. zetelen als Spirit-raadslid en -schepen.

Lieven Decaluwe engageerde zich in de partijpolitiek na Zwarte zondag in1991. Hij trad toen toe tot de toenmalige Volksunie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 was hij lijsttrekker voor die partij en werd toen een eerste maal schepen. In 2000 trok hij de VU&iD-lijst en verlengde zijn mandaat als schepen. Vóór zijn politieke carrière was hij actief als advocaat en geëngageerd in diverse verenigingen. Nu is hij naast zijn politieke bedrijvigheid nog actief in het NTGent, de vzw Pacificatielezingen en de vzw Groot-BegijnhofSint-Amandsberg.

De toetreding van Decaluwe komt er samen met de nadrukkelijke keuze van spirit om zich te profileren als links-liberale partij. De uitdaging ligt er nu in om - vanuit het schepenmandaat en samen met het spirit-bestuur - te werken aan de verzoening tussen individu en gemeenschap. Het trio Roegiers,Storms en Decaluwe zal samen met het spirit-bestuur verder bouwen aan het evenwicht tussen vrijheid, gelijke kansen en verantwoordelijkheid, ook op Gents niveau. Het Gentse spirit-bestuur is gelukkig met deze samenwerking. De links-liberalen hebben er meteen een bekend Gents gezicht bij. Op de nieuwjaarsreceptie van spirit Gent zal Decaluwe kennis maken met de Gentse spirit-leden. Ook de pers is van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie spirit Gent - Clubhuis Claeys-Bouüaert, Mariakerkeplein12 - zondag 23 januari vanaf 12.00 uur - aansluitend etentje.