donderdag, maart 03, 2005

Downloaden moet kunnen!


Spirit-Kamerlid Annelies Storms in actie aan het Gentse Sint-Pietersstation voor het downloaden van muziek Posted by Hello

Spirit is voor het downloaden van muziek. Dat moet kunnen zolang de artiest er niet onder lijdt. De aanpassing van de wet op auteursrechten die vandaag in de kamer wordt gestemd is een belangrijke stap in deze richting. Spirit wil in de toekomst het downloaden helemaal legaliseren in het kader van moderne auteurswetgeving. Om deze eis kracht bij te zetten voerde spirit vanochtend actie met een dj-set aan het St-Pietersstation in Gent.

Downloaden, en het internet in zijn geheel, heeft enkele formidabele voordelen:

- Via internet beschik je thuis over een muziekwinkel met een gigantisch aanbod.
- Het laat je toe een eigen selectie van liedjes te maken zonder meteen een hele cd te moeten kopen.
- Via zoekmachines vind je op een mum van tijd elk nummer dat je wil, zonder uren in winkelrekken te moeten snuisteren.
- Ook weinig bekende muziek of muziek die hier niet (meer) in de winkel ligt, is via het net te vinden.
- De cultuurspreiding is maximaal en de drempel is laag.

Als kopiëren illegaal gebeurt, lopen artiesten en producenten inkomsten mis waar ze wel recht op hebben. Dat is onrechtvaardig. Ze stoppen er tijd, creativiteit en risicokapitaal in. Ze hebben dan ook recht op een faire vergoeding. Daar willen wij geen enkele discussie over laten bestaan. Maar met de roep om het downloaden en kopiëren keihard te onderdrukken, heulen wij niet mee. Integendeel.

Een nieuwe wet op auteursrechten voorziet het recht op een persoonlijke kopie. Meer zelfs, als je technische belemmeringen omzeilt om voor privégebruik te downloaden mag er geen gerechtelijke vervolging zijn. Om rekening te houden met de rechten van de auteurs is er een billijke vergoeding die het verlies moet compenseren dat kunstenaars en producenten lijden als je iets van hen kopieert. De vergoeding vloeit voort uit een heffing op apparaten waarmee gekopieerd kan worden alsook op dragers (lege cd-rom's, mp3-spelers, enz.). Over welke dragers en apparaten het hier gaat, moet jaarlijks vastgelegd worden door de regering. Dat is ook logisch. De samenleving evolueert zo snel dat er jaarlijkse nieuwe dragers en apparaten ontwikkeld worden. Automatisch stelt zich dan de vraag: hoort de pc daar bij? Tussen de regeringspartijen is afgesproken om geen taks te heffen op pc's. Strikt genomen is dat met de nieuwe wet op de auteursrechten wel mogelijk. Maar zelfs als een minister daar ooit toe zou beslissen, voorziet de wet in de mogelijkheid om uitzonderingen toe te staan, bv. voor onderwijsinstellingen, kansarmen, enz. Dat gaat spirit altijd verdedigen. Evenals het feit dat de consument er nooit slachtoffer mag van worden.

Spirit wil in de toekomst het downloaden helemaal legaliseren in het kader van een moderne auteurswetgeving. Wij kiezen resoluut de kant van de muziek, van de muzikant en van de muziekliefhebber. Wij zoeken naar de juiste balans tussen een zo groot mogelijke toegankelijkheid van cultuurgoederen, en een eerlijke vergoeding voor auteurs, artiesten en producenten.