woensdag, maart 09, 2005

Spirit wil snelle goedkeuring afbakening grootstedelijk gebied GentAfbakening Grootstedelijk Gebied Gent (foto: www.vlaanderen.be)

Spirit wil snelle goedkeuring afbakening grootstedelijk gebied Gent
Vraagt wel bijzondere aandacht ontwikkeling groenpolen


De spirit-gemeenteraadsleden van Gent, Evergem, Merelbeke, De Pinte en Melle vragen de Vlaamse regering de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent zo snel mogelijk definitief goed te keuren en rekening te houden met enkele fundamentele opmerkingen. Zo eisen ze bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van de groenpolen. Het niet opnemen van de Brusselsesteenweg in Melle binnen het grootstedelijk gebied vinden ze een gemiste kans.

De spirit-gemeenteraadsleden vragen uitdrukkelijk aandacht voor de groenpolen Parkbos, het voormalig vliegveld Oostakker/Lochristi, de Gentbrugse Meersen/Damvallei en de Vinderhoutse bossen. Naast de grote valleigebieden zijn deze open ruimte-gebieden volgens spirit zeer waardevol voor de woon- en leefkwaliteit van het grootstedelijk gebied.

De zones voor bosuitbreiding in de groenpolen Parkbos en Oostakker/Lochristi werden – in vergelijking met het oorspronkelijk grafisch plan – ingekrompen. Het voorstel zoals het nu voorligt is volgens spirit een lauwe milkshake “voor elke sector wat wils” en er ontbreekt daardoor een ruimtelijke visie op het versterken en uitbreiden van de groenelementen. Bovendien brengt deze schrapping van bosgebieden de taakstelling voor bosuitbreiding zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Gent in het gedrang. Dat plan stelt immers dat er op termijn, verspreid over de vier groenpolen 800 ha bos moet bijkomen in Gent en op korte termijn 300 ha. Daarom is het aangewezen dat de grenzen van de diverse ruimtelijke bestemmingen – zoals voorzien in het voorontwerp – terug opgenomen worden in het definitieve document. De links-liberalen steunen dan ook in grote mate de bezwaarschriften van Natuurpunt en VBV.

Daarnaast steunt spirit – hoewel dit buiten het afbakeningsgebied ligt – nadrukkelijk de visie over de Merelbeekse bossen die het embryo kunnen zijn van een regionale bosontwikkeling net buiten het stedelijk gebied.

Spirit betreurt evenwel de houding van het Melse schepencollege dat weigerde mee te denken en te plannen. Daardoor wordt de Mellenaars een toekomstgericht beleid onthouden. Door het niet opnemen van de Brusselsesteenweg heeft Melle de unieke kans gemist om mee te praten over de vragen die zich de volgende 10-20 jaar zullen stellen rond verstedelijking, mobiliteit en cultuuraanbod.

De spirit-gemeenteraadsleden zijn ervan overtuigd dat met deze krachtlijnen voor het voorliggende gebied een gezond evenwicht wordt gevonden tussen de verschillende grootstedelijke functies met een bijzondere aandacht voor de groenpolen en met voldoende groene recreatiemogelijkheden. Toch vinden ze het vorig ontwerp – in juni nog van tafel geveegd door Groen! – beter en willen ze dat met de duizenden bezwaarschriften rekening wordt gehouden. Daarna moet een snelle goedkeuring door de Vlaamse Regering volgen, aldus spirit.

De verenigde fracties hebben hun suggesties en pleidooien bezorgd aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers die deze zaken in het Vlaams Parlement verder zal behartigen.

Paul Van Grembergen – burgemeester Evergem
Wim Van Renterghem – eerste schepen en schepen voor ruimtelijke ordening Merelbeke
Lieven Decaluwe – schepen Gent
Rita Pauwels-Moeraert – gemeenteraadslid Melle
Geert Depestele – gemeenteraadslid De Pinte


Voor meer info: Wim Van Renterghem – eerste schepen Merelbeke – 0475 239 667