vrijdag, maart 11, 2005

Startpunt en Ecopower - Ambassadeurs van de Sociale Economie in de Gentse regio
Onder het motto “Sociale Economie: mag het iets meer zijn?” liep van 7 tot 11 maart 2005 de tweede Week van de Sociale Economie, een initiatief van staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert (spirit), in samenwerking met de sector. Vijf bedrijven werden benoemd tot “Ambassadeur van de Sociale Economie”. Zij moeten de sociale economie in al haar diversiteit bekend maken bij het brede publiek.

Iedere ambassadeur staat symbool voor één van de vele waarden die de sociale economie naar voor schuift. Els Van Weert: “Hoe uiteenlopend de activiteiten van de bedrijven ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze geloven niet in winst alleen. De sociale economie levert kwaliteitsvolle diensten en producten, maar houdt in de bedrijfsvoering ook rekening met wat goed is voor mens en milieu.”

Twee ambassadeurs 2005 zijn in de Gentse regio actief: Startpunt cvba en Ecopower cvba

Startpunt cvba (Gent) heeft als activiteitencoöperatieve een vooruitstrevende en succesvolle visie op de inschakeling van werkzoekenden. Als ondernemer in loondienst krijgen werkzoekenden de kans om binnen het kader van de activiteitencoöperatie een eigen zelfstandige activiteit te ontplooien.

Droit & Devoir (Bergen) combineert de strijd tegen de digitale kloof met mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Laaggeschoolde werklozen krijgen een opleiding op de werkvloer tot informaticus. De oude computers herwaarderen draagt bij tot het inkrimpen van de computerafvalberg.

Ecopower cvba (Berchem) illustreert dat coöperatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook meerwaarde biedt aan een KMO. De investeringen in hernieuwbare energie, het aanbieden van groene energie aan de eindverbruiker en het coöperatief ondernemen zijn de economische groeifactoren van Ecopower.

Betet Skara (Antwerpen) wendt de creativiteit uit het zuiden aan als economische troef in het noorden. Het unieke samenspel van eeuwenoude technieken en patronen met eigentijdse ontwerpen inspireert modeontwerpers en binnenhuisarchitecten.

Poly Bonnevie (Molenbeek) ziet in diversiteit een economische troef waar die voor vele bedrijven uit de reguliere economie een hinderpaal is. Poly Bonnevie geeft mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt het vooruitzicht op een baan in de gangbare economie. Zo draagt Poly Bonnevie niet alleen bij aan de tewerkstelling van de kansengroepen, maar versterkt tegelijkertijd het sociale weefsel.

Staatssecretaris Els Van Weert bezocht iedere dag van de Week van de Sociale Economie een andere ambassadeur. Maandag 7 maart was Van Weert op bezoek bij Startpunt in Gent. Donderdag 9 maart bracht ze een werk- en werfbezoek aan de windturbines van Ecopower in Eeklo en het Kluizendok in Gent.

Tijdens het Feest van de Sociale Economie, op vrijdag 11 maart in de Bozar, werden de ambassadeurs officieel gehuldigd. De meer dan 1000 werknemers uit de sociale economie op het slotevenement toonden aan dat de sector van de sociale economie klaar is om haar plaats binnen de economie op te eisen.

Staatssecretaris Els Van Weert (spirit): “De sociale economie wordt nog te vaak niet voor vol aangezien, terwijl het een dynamische sector in volle groei is. De sector stelt tienduizenden mensen te werk en er komen steeds meer banen bij. Die jobs worden gerealiseerd voor de moeilijkst bemiddelbare groep werkzoekenden. De sociale economie creëert meerwaarde, maar niet alleen financiële, ook menselijke en maatschappelijke. Het is de taak van de overheid om die meerwaarde met de juiste structuren en omkadering te valoriseren.”