zaterdag, december 15, 2001

Spirit Gent tevreden met beslissing minister Anciaux over het Forum

Gisteren heeft Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux bij de voorstelling van zijn infrastructuurbeleid 2002-2004 bekend gemaakt de architectuurwedstrijd voor het Forum te financieren voor een bedrag van 0,5 miljoen Euro (20 miljoen BEF). Hij vindt het dossier van het Forum nog niet helemaal rijp voor een definitieve beslissing maar wil het dossier klaarstomen tegen 2004. Dan zal de Vlaamse regering een duidelijke beslissing over dit project nemen, een beslissing die alleen maar positief kan zijn, vindt Bert Anciaux.

Spirit Gent is heel tevreden met deze beslissing van minister Anciaux.

"Door de architectuurwedstrijd te financieren toont Bert Anciaux duidelijk dat hij het Forum in Gent een interessant project vindt en dat hij het niet laat vallen. Het ontwerp van het Forum moet gekenmerkt worden door een hoog architectonisch kwaliteitsstreven." zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, "Gent heeft nood aan een dergelijk cultuurproject als het Forum wil het een echte cultuurstad en dus meer dan een provinciestadje worden."

De stelling van Anciaux dat het concept van het Forum momenteel onvoldoende onderbouwd en te weinig coherent is, deelt provincieraadsfractieleider Annelies Storms: "Het Forum is in zijn huidige concept nog onvoldoende afgestemd met de andere aanwezige actoren en infrastructuren. Er moet een inhoudelijke en infrastructurele uitklaring komen van de verhouding van het Forum met onder meer de Opera, de Vooruit en de Minard en met andere Gentse infrastructuren en actoren uit de podiumkunsten, de beeldcultuur, de muziek (denk aan de Bijloke, de Gele Zaal, de onlangs geopende Capitole) en de diverse sociaal-artistieke werkingen. En waar zal het Forum zich in het Vlaamse en internationale culturele landschap situeren ?" Annelies Storms zal in de provincieraad blijven pleiten voor een aanzienlijke participatie van het provinciebestuur in het Forum.

Spirit Gent zal dit dossier op de voet blijven volgen en erover waken dat minister Anciaux zijn voornemen waarmaakt.

Meer info:
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Koolsteeg 20, 9000 Gent, tel: 0495/53.20.67, E-post jan.roegiers@meerspirit.be.
Annelies Storms, provincieraadslid, Scheldestraat 141, 9040 Gent-St-Amandsberg, tel: 0478/23.09.53, E-post annelies.storms@meerspirit.be.