zondag, juni 27, 2004

Minister Paul Van Grembergen subsidieert renovatie Gents 'Moorken'

Paul Van Grembergen, uittredend Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken (Spirit), zette recent zijn handtekening onder het besluit waarmee het Vlaamse Gewest voor 13.619 euro bijdraagt in onderhoudswerken aan de rotspartij 'Het Moorken' in het Gentse Citadelpark.


Sakala - detail van de rotspartij ter ere van de Gentse ontdekkingsreizigers
Jozef en Lieven Van de Velde in het Gentse Citadelpark
Posted by Hello

Bijna iedere Gentenaar kent deze kunstmatige rots, gelegen aan de vijver aan de noordoostelijke rand van het sinds 1984 als landschap beschermde Citadelpark. De rotspartij werd op het eind van de 19de eeuw opgericht ter ere van de Gentse ontdekkingsreizigers Jozef (1855-1882) en Lieven (1850-1888) Van de Velde, naar wie trouwens een straat genoemd werd in het stadscentrum : de Gebroeders Vandeveldestraat.

LIeven Van de Velde bracht van één van zijn reizen door het toenmalige Congo de jonge Afrikaan Sakala mee naar Gent. In 1884 ging de jongen naar de rijksschool in de Ledeganckstraat. Men stond verbaasd over zijn intelligentie en de snelheid waarmee hij 'geciviliseerd' was. In 1887 keerde Sakala terug naar zijn land, maar als blijvend aandenken aan zijn aanwezigheid in Gent kreeg hij op de top van de rotspartij een bronzen standbeeld, dat al gauw door de Gentenaars 'Het Moorken' werd genoemd.

Zowel de rots met zijn trappen en waterval als het bronzen beeld van Sakala zijn hoogdringend aan herstel toe. De stad Gent diende hiervoor een onderhoudsdossier in bij het Vlaamse Gewest. De totale kost wordt geraamd op 28.000 euro; de Vlaamse overheid draagt op voorstel van minister Van Grembergen ongeveer de helft van de kosten.

Spirit voor Gent zou het zeer op prijs stellen als van deze herstel- en onderhoudswerken gebruik zou gemaakt worden om de geschiedenis van Sakala aan het publiek te vertellen.

Meer info: Frank Bombeke,
Voorzitter Spirit voor Gent

Geschiedenis van het monument

In het negentiende-eeuwse België werden voornamelijk twee soorten monumenten opgetrokken: enerzijds monumenten met een regionale betekenis, die kaderen in de bewustmakingspolitiek van Vlamingen en Walen en anderzijds standbeelden die de nationale eenheid moesten benadrukken. De Belgische Staat wou zich immers als jonge koninklijke natie profileren op het Europese continent.

Het “Moorken” is een voorbeeld van zo’n nationaal monument. Het is een huldemonument voor twee Gentse “pioniers van het beschavingswerk in Kongo”: Jozef en Lieven Van de Velde.

De ontdekker van Kongo, Stanley, reisde via de Kongostroom van de Indische tot de Atlantische Oceaan. In 1877 bereikte hij uitgeput de kust en vroeg om hulp. Leopold II stuurde kapitein Hanssens (een West-Vlaming) en de 27–jarige artillerlieluitenant Jozef Van de Velde om in Kongo verdragen af te sluiten met de opperhoofden en een weg aan te leggen naar Leopoldstad. In maart 1882 bereikte de expeditie Boma maar Jozef Van de Velde kreeg galkoorts en stierf.

Zijn vijf jaar oudere broer Lieven maakte deel uit van een afdeling die de Kwilustroom moest verkennen. In Vivi brak een pokepidemie uit. Dankzij Lieven, die er met primitieve middelen een hospitaal bouwde, werd de ziekte bestreden. Lieven zou drie jaar “hoofdman” van Vivi blijven, waar hij vaak strijd moest leveren tegen slavenhandelaars. In 1884 werd hij echter ziek en keerde samen met de jonge Afrikaan Sakala naar Gent terug. Sakala ging in de Ledeganckstraat naar school en men stond er verbaasd over zijn intelligentie en de snelheid waarmee hij “geciviliseerd” was. Drie jaar later vertrokken Lieven en Sakala opnieuw naar Kongo. Sakala werd aan zijn ouders teruggegeven. Lieven werd opnieuw ziek en stierf op 7 februari 1888 in Leopoldstad.

Enkele maanden later werd op initiatief van de “Bond van gewezen onderofficieren van het Belgisch Leger” een gedenkmonument opgericht. Het ontwerp is van Armand Heins. Beeldhouwer Louis Mast (1857-1901) voerde het beeldhouwwerk uit. Louis Mast was leraar aan de Gentse Academie en maakte onder meer ook de “Stervende zwaardvechter”, een beeld dat nu in het Zuidpark staat.

Het Gebroeders Van de Velde-monument bestaat uit een medaillon in cement met een dubbelportret van de broers en een kunstmatige rotspartij. Hoog op een rotsblok zit het negerjongetje Sakala. Hij bezingt de bevrijding van Kongo en houdt een Kongolees muziekinstrument in de hand. Oorspronkelijk lagen er ook nog schilden, landkaarten en boeken aan zijn voeten maar die zijn tijdens de oorlogsjaren op mysterieuze wijze verdwenen. (bron: Standbeelden van Gent, Karel Haerens)

Kim Aerts,
lid Spirit-netwerk Cultuur

dinsdag, juni 22, 2004

Gemiste kans voor Gents Parkbos!

Spirit voor Gent betreurt dat de realisatie van het Gentse Parkbos (de 332 hectare binnen de Kastelensite Zwijnaarde – St- Denijs-Westrem) door een njet van Groen!-minister Jef Tavernier op de lange baan is geschoven. Vóór 2007 komt het lang verwachte Parkbos er zeker niet, als het er nog ooit - in die samenhang en omvang - komt!


(foto: www.parkbos.be )Posted by Hello

In dit dossier hebben verscheidene groepen en partijen zeer hoog spel gespeeld. Er was/is de betwiste 19 hectare bedrijvenzone voor het wetenschapspark in de wijk Hutsepot (Zwijnaarde). Maar er was ook de bescherming als landschap door Minister Paul Van Grembergen (Spirit) voor de Kastelensite Zwijnaarde die toch bijkomende zekerheid bood.

Het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent", waarvan het RUP-Parkbos één van de onderdelen was, kon naar aanleiding van het openbaar onderzoek nog bijgeschaafd worden en bood tenminste uitzicht op een Parkbos van 332 hectare. Op de allerlaatste Vlaamse regering van vrijdag 11 juni 2004 ging minister van Leefmilieu Tavernier dwarsliggen en keurde het hele Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan af o.w.v. de betwiste 19 hectare. Die 19 hectare was in het ontwerp-RUP opgenomen als reservegebied voor een wetenschapspark, ten vroegste “aan te snijden” na 2007, en enkel in geval van ondertussen gebleken interesse én nog eens een procedure van openbaar onderzoek.

Heeft Groen! nu het grote gelijk? Het hele ontwerp van RUP is terug naar af. Niet alleen het Parkbos van de Zwijnaardse Kastelensite, maar onder meer ook de groenpolen Vliegveld Oostakker en Gentbrugse Meersen. Als er een nieuw RUP moet opgesteld worden, kost dat zo'n anderhalf jaar. Maar daarvoor moet er eerst een nieuwe Vlaamse regering zijn, én een nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening die dit dossier terug op de agenda wil plaatsen. En welke kleur en voorkeur zullen die excellenties hebben?

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) spreekt in zijn persbericht van vrijdag 18 juni 2004 van een "kanjer van een vergissing", die moet rechtgezet worden. Spirit voor Gent heeft het over een gemiste kans. We twijfelen er zeer sterk aan of die 332 hectaren Parkbos ooit nog gehaald worden.

Frank Bombeke,
Voorzitter Spirit voor Gent

Meer info over het Parkbos: www.parkbos.be

zondag, juni 13, 2004

Impressies van de verkiezingscampagne 2004


Hildegart Callewaert (die zoals gewoonlijk tijdens kiescampagnes geîmporteerd werd uit Andalusië) op haar verkiezingssecretariaat in de Jan van Gent Posted by Hello19 mei 2004: presentatrice Christiane Genbrugge leidt Jan Roegiers in op de Oost-Vlaamse Spirit kandidatendag Posted by HelloOost-Vlaamse kandidatendag in het Boat Café in Gent op woensdag 19 mei: presentatrice Christiane Genbrugge interviewt Nelly Maes Posted by HelloWilly De Raedt, samen met Erwin Herman dé superplakker van Spirit Gent, aan het werk aan de Wiedauwkaai
Posted by HelloDe lustige bussers: onze voorzitter Frank Bombeke zeult met dozen gevuld met de te bussen Gentse kartelfolder in De Meibloem, het lokaal van de SP.a in de wijk Brugse Poort Posted by HelloSchrijfavond voor Jan Roegiers in de Jan van Gent Posted by HelloMeetjeslandse braadfeesten, ditmaal in volle verkiezingsstrijd Posted by HelloAlle Spirit-kandidaten waarop je in Oost-Vlaanderen kan stemmen bij de verkiezingen op een rijtje. Door uw webmaster gefotografeerd (en nadien op mijn pc bewerkt) in de tent in Ertvelde. Bovenaan de kandidaten bij de Vlaamse verkiezingen, onderaan de kandidaten voor Europa. Bij deze laatsten ontbreekt enkel Stijn Bex (12de effectieve kandidaat). Naar het schijnt was er van hem geen affiche meer over
Posted by HelloHet werd Jan Roegiers allemaal wat te veel naar het einde van de campagne toe. Daarom waren er op 't laatst ook zoveel verkreukelde verkiezingsaffiches! Hier was hij in slaap gevallen op het secretariaatPosted by Hello