zaterdag, maart 29, 2003

Eurospiritavond in Gent

Op 29 maart kwam Nelly Maes, Europees parlementslid voor Spirit, in Gent spreken over de rol van Europa. De gespreksavond was georganiseerd door Prego, Jongeren met Spirit. Voorzitter Stijn Coppejans verwelkomde de aanwezigen en begroette ook enkele jonge verkiezingskandidaten van Spirit die opgedaagd waren: Heidi De Craen (6de plaats voor de Kamer in Vlaams-Brabant) en Goedele De Cock (6de opvolgersplaats in Oost-Vlaanderen). Nelly Maes en Stijn Coppejans zelf zijn eveneens kandidaat bij de komende verkiezingen. De muzikale begeleiding van de avond werd verzorgd door de drie jongedames van Bandina, die a capella oude Angelsaksische folkmuziek brachten.


Nelly Maes Posted by Hello

Nelly Maes focuste op de oorlog in Irak en de onmacht van Europa om een eensgezind standpunt in te nemen. In januari 2003 was er in het Europees Parlement nog een nipte meerderheid tegen de oorlog, maar op donderdag 27 maart haalde geen enkele motie een meerderheid. Er is duidelijk een crisissituatie tussen de Europese landen. Nelly hoopt dat die crisis een rol van katharsis zal spelen naar de toekomst toe. Er zitten nogal wat conservatieven in het Europees parlement. De nieuwe landen leunen veelal aan bij de Verenigde Staten.

Nochtans vindt Nelly niet de eengemaakte markt, maar wel het bewaren van de interne vrede de grote verdienste en rol van Europa. Dit model zou moeten geëxporteerd worden door een gemeenschappelijke buitenlandse en defensiepolitiek. Als de Britten daarmee niet akkoord gaan, moet het desnoods maar zonder hen.

Binnen de Europese Vrije Alliantie (EVA), waartoe de Spiritfractie behoort, is er wel overeenstemming. Alle partijen binnen de EVA staan links van het centrum en voeren naast het regionalisme ook het pacifisme hoog in het vaandel. Onlangs heeft N-VA zijn kandidatuur gesteld om toe te treden. De regel binnen de EVA is echter dat een partij die lid is haar veto mag stellen tegen de toetreding van een concurrerende partij en Spirit heeft dit gedaan om geen interne spanningen binnen de EVA te importeren. Binnen het kartel met de SP.A geldt trouwens de afspraak dat Spirit zijn partners zelf mag blijven kiezen in Europees verband.

Vanuit het publiek werden o.a. vragen gesteld over het geheim verdrag met de VS over de wapentransporten. Spirit heeft zich ertoe geëngageerd om bij een eventuele deelname aan een regeringsvorming dit akkoord op te zeggen. Binnen de EVA zijn er veel contacten met de Koerden. Nelly vreest dat de Palestijnen weer het kind van de rekening zullen worden. Zij vermoedt dat een machtige lobby in de VS zich verzet tegen de creatie van een zelfstandige Palestijnse staat. Naar de toekomst toe zie zij alleen maar meer oorlog en frustratie in de Arabische wereld.

Stijn Coppejans bedankte Nelly Maes en de aanwezigen voor hun komst. Als uitsmijter prees hij Spirit gelukkig met een Europarlementslid als Nelly. Naar het schijnt vraagt VLD-Europarlementslid Dirk Sterckx geld aan lokale VLD-afdelingen om te komen spreken.

Er zal nog een laatste Eurospiritavond met Nelly Maes plaatsvinden in Antwerpen op zaterdag 5 april om 19u30 in zaal 't Centrum, Lange Winkelstraat 5.

(verslag: Peter Vandenabeele)

vrijdag, maart 28, 2003

interview met Annelies Storms, 1ste opvolger op de SP.a-Spirit Kamerlijst

Eén van de nieuwe, jonge kandidaten die veel kans maken om na de verkiezingen van 18 mei 2003 hun intrede te doen in de Kamer, is ons Gents Spirit-provincieraadslid Annelies Storms. Het scenario is dat Paul Van Grembergen, 2de effectieve kandidaat op de SP.A-Spirit-kartellijst, verkozen wordt en Vlaams minister blijft, waardoor Annelies hem als eerste opvolger vervangt in de Kamer. Spirit voor Gent vond het hoog tijd om haar even voor te stellen in een interview.

Annelies Storms is 32 en gehuwd met Guido Poppelier, die ook actief is in ons Gents team. Ze is licentiaat in de rechten. Na enkele jaren aan de balie in Gent werd ze kabinetsmedewerker, eerst bij Bert Anciaux en daarna bij Paul Van Grembergen. Ze maakte sinds 1995 deel uit van het nationaal bestuur van de Volksuniejongeren en vertegenwoordigde die jongerenorganisatie in de VU-partijraad vanaf 1998. In 2000 werd ze verkozen tot provincieraadslid en fractieleider. In november 2001 richtte ze mee Spirit op. Ze is lid van het nationaal partijbestuur en van het Gents lokaal Spiritteam.


Campagnefoto van Annelies Storms Posted by Hello

Annelies, hoe ben jij in de politiek verzeild geraakt?
Ik was al vanaf mijn 15-16 jaar geïnteresseerd in de politiek. Mijn vader was VU-militant en nam me toen mee naar congressen. Aan de Gentse universiteit woonde ik politieke debatten met o.a. Bert Anciaux bij. Jan Roegiers (nu Vlaams parlementslid voor Spirit) heeft me aangezocht om toe te treden tot de Volksuniejongeren van Gent-Eeklo. Het een heeft het ander meegebracht. Van het lokale ging ik naar het nationale niveau. De laatste jaren van de VU vertegenwoordigde ik de jongeren in de partijraad. Ik woonde ook alle vernieuwingscongressen bij.

Hoe ervaarde je de ruzie en daaropvolgende breuk binnen de VU?
Dit was zeker geen prettige periode. De sfeer in de partijraad was totaal verziekt. Steeds was er ruzie. We waren niet langer bezig met politiek, maar met onszelf. Bovendien sijpelden de problemen aan de top door naar het lokale niveau. Eerst werkte ik mee aan De Toekomstgroep en na de breuk binnen de VU richtte ik mee Spirit op. Op het stichtingscongres was ik lid van de commissie die de beginselverklaring opstelde. In vergelijking met mijn VU-periode is Spirit een verademing: er wordt nu in ons Gents team veel meer gerealiseerd, hoewel we met minder zijn.

Na het beruchte interview van Bert Anciaux waren er binnen Spirit ook enige strubbelingen…
Van bij de start van Spirit werd samenwerking met andere partijen nooit uitgesloten. De mandatarissen verschilden echter van mening over de vraag met wie. Sommigen waren al een tijd van plan om over te lopen. Het interview dat Bert gaf aan Het Laatste Nieuws heeft die overloperij alleen maar versneld.

Hoe zie je het kartel met de SP.A en de toekomst van Spirit?
Ik heb het kartel met de SP.A vurig verdedigd binnen Spirit, omdat we met die partij het meeste overeenkomsten delen. We stemmen vooral overeen op het sociale gebied. De bekommernis om de zwakkeren in de samenleving heeft me bij de SP.A enorm aangesproken. Waar er verschilpunten zijn met de SP.A kunnen we door de kartelformule ons eigen standpunt blijven behouden.
Daarnaast ontken ik niet dat ook de kiesdrempel van 5% belangrijk was. Het kartel met de SP.A biedt de beste overlevingskansen voor ons gedachtegoed en is daarom een goede zaak, ook voor het Vlaams belang. Na de verkiezingen zal Spirit mogelijk de enige erfgenaam van het democratisch Vlaams-nationalisme zijn die vertegenwoordigd is in het parlement. Bovendien stapt de SP.A nu al ver mee met onze regionalistische overtuiging, kijk maar naar dossiers als mobiliteit, waarin Steve Stevaert de rol van voortrekker op zich neemt.

Als ik even advocaat van de duivel mag spelen: sommigen (onlangs nog Mieke Vogels in De Standaard) beweren dat Spirit quasi zeker opgeslorpt zal worden door de SP.A.
De kartelafspraken met de SP.A gelden maar voor de verkiezingen van 2003 en 2004. Daarna zien we wel. Ik ben in elk geval niet van plan me te laten opslorpen of over te lopen. Er zijn voldoende garanties in het kartelakkoord: we behouden een eigen partijfinanciering, -structuur en -secretariaat. Bovendien is de SP.A geen vragende partij voor een fusie.

Agalev voelt zich duidelijk aangevallen op haar progressieve zijde. Wat de VLD betreft: die hebben altijd de bedoeling gehad onze partij te laten springen en er een deel van binnen te rijven. Dat is niet gelukt, of toch niet volledig. Recente peilingen tonen aan dat de VLD er niet op vooruitgegaan is. Dat bewijst dat overloperij electoraal geen meerwaarde oplevert. Integendeel, het heeft intern partijgerommel teweeggebracht binnen de VLD. De SP.A is daarentegen wel vooruitgegaan in de laatste peilingen.

Je bent nu twee jaar provincieraadslid. Voel je je al klaar voor de Kamer? Naar welke materies zal je voorkeur uitgaan als je tot volksvertegenwoordiger verkozen wordt?
De provincieraad is een uitstekende leerschool geweest voor mij. Op de ministeriële kabinetten heb ik ook enige ervaring opgedaan. Maar naar de Kamer gaan betekent voor mij inderdaad een grote sprong. De partij heeft me die kans gegeven, omdat ze zich een nieuw, jong imago wil aanmeten. Ik vrees dat ik als nieuweling weinig keuze zal hebben bij de materies die ik zal opvolgen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar sociale zaken. De kansarmoede heeft mij nooit onberoerd gelaten. Ook justitie interesseert me als juriste bijzonder. Zo vind ik bijvoorbeeld dat deze regering niet veel terechtgebracht heeft van het jeugdsanctierecht. De oprichting van jeugdgevangenissen is voor mij altijd een brug te ver geweest.

Ben je niet bang dat je met o.a. Freya Van den Bossche (SP.A) en Inge Vervotte (CD&V) beschouwd zal worden als 'politieke babe'?
Er worden meerdere 'politieke babes' gecreëerd. Mensen laten hun stemgedrag meer en meer bepalen door personen, niet door partijprogramma's. Ik wil gerust gebruik maken van alle sympathieën die ik bij de kiezer oproep om stemmen te halen. Anderzijds heb ik geen zin om het domme blondje van de Wetstraat te worden. Dat zou met mijn haarkleur ook moeilijk zijn (lacht).

Hoe ligt de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke verkiezingskandidaten bij Spirit?
Die is behoorlijk evenwichtig. Als de stembusslag zonder verrassingen verloopt, zullen er van Spirit 3 vrouwen en 2 mannen naar de Kamer gaan. Het systeem van Agalev met uitsluitend vrouwelijke lijsttrekkers vind ik ook niet goed.

Hoe ga je kiescampagne voeren?
Door het vergroten van de kiesomschrijvingen zullen de audiovisuele media en de grote politieke debatten aan belang winnen. Als relatief onbekende kandidaat zal ik daar wellicht weinig aan bod komen. Ik ga daarom directer werken en de mensen persoonlijk aanschrijven of bezoeken aan huis.

Je bent samen met Bert Anciaux een hele reeks markten aan het aflopen in onze provincie. Hoe zijn de reacties daar? Krijgen jullie soms negatieve opmerkingen n.a.v. de toestanden in Antwerpen? Ik stel me voor dat veel mensen alle politici nu op één hoop gooien.
Over het algemeen zijn de reacties op de markten positief. Bert zelf staat er versteld van dat de mensen nog altijd zo positief tegenover zijn persoon staan, na al wat er de afgelopen tijd gezegd en geschreven is over hem. We worden wel dikwijls aangesproken over de Antwerpse toestanden. Het publiek is daar duidelijk mee bezig, maar scheert nog niet elke politicus over dezelfde kam, al zullen er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn.

Je werkt ook aan een eigen website. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat daar zoal zal opkomen? In welke mate zul je in je campagne gebruik maken van het internet?
Mijn website www.anneliesstorms.be zal persoonlijke info over mezelf bevatten. Daarnaast zal ik aan de hand van het letterwoord van Spirit 5 inhoudelijke thema's uitdiepen die ikzelf belangrijk vind. De website zal ook een wat minder serieus gedeelte bevatten met o.a. wat humor.
Een politicus kan het internet tegenwoordig niet meer negeren. Maar mijn campagne zal niet hoofdzakelijk via het internet gevoerd worden. Ik vind rechtstreeks contact met de kiezer nog steeds veel plezanter en efficiënter.

Spirit voor Gent wenst Annelies in elk geval veel succes met haar kiescampagne! (interview: Peter Vandenabeele).

maandag, maart 24, 2003

Spirit stelt maatregelen voor tegen rondrijdende reclamewagentjes in Gent

Jan Roegiers (SPIRIT) ergert zich – naar eigen zeggen samen met heel wat Gentenaars – aan de hinder die rondrijdende reclamewagentjes in het stadscentrum veroorzaken. Hij interpelleerde de bevoegde ministers Durant en Tavernier daarover en stelt enkele concrete maatregelen voor:

De politie hanteert de nultolerantie bij hinder die de wagentjes veroorzaken. Dat kan ze op basis van het verkeersreglement dat bepaalt dat “Geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders [mag] hinderen door abnormaal traag te rijden wanneer daar geen geldige reden toe is…”

Het stadsbestuur vaardigt een verordening uit die aan bepaalde categorieën voertuigen tijdens de spitsuren of in drukke periodes een rijverbod oplegt. De motivatie kan worden gevonden bij het niet duurzaam omspringen met energiebronnen en de wil van het stadsbestuur om een dam op te werpen tegen onnodige vervuiling;

Roegiers neemt tot slot de suggestie van minister Durant ernstig om de reclamewagentjes binnen de stadsgrenzen totaal te verbieden. Dat is al zo “Voor reclametochten op die wegen waar ze potentieel het gevaarlijkst zijn, nl. op autosnelwegen en autowegen”, aldus de minister.

Sinds enkele maanden toeren zes dagen op zeven van ’s morgens tot ’s avonds reclamewagentjes rond op de belangrijkste Gentse wegen. Volgens de website van de betrokken firma heeft “De mobiele affichage als exclusieve voordeel dat zij zich soepel aan de metamorfosen kan aanpassen, en aanwezig zijn net waar en wanneer het verkeer voldoende interessant is (sic)". Met andere woorden: daar waar de verkeersdrukte het grootst is, komen de bewuste wagens op de proppen.

Gentse SPIRIT-medewerkers gingen na dat de reclamewagentjes – Daihatsu, type Hijet – rijden op benzine, met extra CO2 uitstoot tot gevolg. Volgens gegevens van de constructeur heeft de wagen een verbruik van 7,8 l/100 km in stadsverkeer, maar het constante stoppen en weer optrekken én het achtergebouwde paneel doen vermoeden dat het verbruik hoger ligt. Tot nog toe liet de firma na de wagens uit te rusten met een milieuvriendelijkere gastank.

Spirit voor Gent vraagt zich trouwens luidop af of de opbrengsten voor de stadskas wel opwegen tegen de maatschappelijke en ecologische kosten bij deze vorm van reclame.

Omdat de nadelen voor mens, mobiliteit, openbaar vervoer, gezondheid en leefmilieu behoorlijk groot zijn, vragen SPIRIT en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers dat het Gentse stadsbestuur de aangehaalde voorstellen onderzoekt. Roegiers stuurt de antwoorden van de ministers ook door naar de burgemeester en de bevoegde schepenen Decaluwe en Temmerman.

Voor meer info:
Jan Roegiers, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0495 53 20 67
E: jan.roegiers@vlaamsparlement.be
U: www.janroegiers.be

Frank Bombeke, coördinator Spirit voor Gent,
spiritvoorgent@meerspirit.be

donderdag, maart 20, 2003

Dag X

Spirit en de Gentse afdeling namen deel aan de protestmanifestaties tegen de oorlog in Irak op Dag X, de dag dat de oorlog effectief uitbrak, in casu donderdag 20 maart 2003.

's Middags was er in het centrum van Gent een druk bijgewoond Auditief Bombardement van Gent, georganiseerd door het Gentse muziekhuis Democrazy, met optredens van Das Pop, Mo & Benoelie en 4T4, en de verbale medewerking van Jan Hoet en Luk Alloo. Het evenement werd bijgewoond door 4 à 5.000 mensen, vooral scholieren en studenten (waaronder ook Spirit'ers), waarvan sommigen al van 's morgens aan het betogen waren in de Gentse binnenstad. Ook burgemeester Frank Beke liet er zich zien.

Om 17u00 was er een protestactie aan de Amerikaanse ambassade in Brussel, die bijgewoond werd door verschillende Spirit-parlementsleden, o.a Nelly Maes, Dirk De Cock en Jan Roegiers, en ook door supermilitant Bert Anciaux en Peter Craeyeveld, nationaal coördinator van het Spirit-netwerk Vrede.

De Oost-vlaamse Spirit-mensen zakten tegen 19 uur af naar Gent, waar om 19u15 een avondbetoging vertrok aan het Zuid. Er waren een 3 à 4.000 betogers (sommigen spreken van 10.000, maar dat lijkt sterk overdreven), opnieuw vooral erg jonge mensen, wat aantoont dat de vredesproblematiek lééft bij de jeugd. Velen droegen een brandende kaars mee in de optocht.

De afgevaardigden van het SP.A-Spirit - kartel zetten zich aan de kop van de betoging achter het spandoek "Nooit meer Oorlog". Aanwezig waren o.a. burgemeester Frank Beke, de parlementairen Danny Vandenbossche (SP.A), Jan Roegiers, Nelly Maes en Dirk De Cock (Spirit) en daarnaast nog Guy Reynebeau, ondervoorzitter van de SP.A- Gent, Peter Craeyeveld, nationaal coördinator Spirit-netwerk Vrede, de Spirit-provincieraadsleden Annelies Storms en Kerste Van Grembergen en het SP.A-provincieraadslid Melissa Vanderhaegen (met excuus aan wie ik mocht vergeten zijn). Onze lokale Spiritcoördinator Frank Bombeke volgde verderop met zijn vredeskoor Karibu.

Niet iedereen apprecieerde het dat wij de kop van de betoging innamen, want wij werden gevolgd door een grote groep betogers van het extreem-linkse Stop USA, die een symbolische afstand lieten met onze groep, waar een aantal voor hen onaanvaardbare mandatarissen deel van uitmaakten. Spirit voor Gent vind het laakbaar dat een vredesbetoging misbruikt wordt voor dergelijke politieke spelletjes. Nochtans was op een voorafgaandelijke vergadering in de Wereldwinkel in de Lammerstraat afgesproken dat de 1° helft van de betoging gevormd ging worden door mensen van het Anti-oorlogsplatform Irak (dat Spirit mee ondertekend heeft) en de 2° helft door de organisaties van Stop USA. Maar soit... Het was leuk te betogen door de Gentse binnenstad met de burgemeester mee aan het hoofd!

Daarnaast waren er opgemerkte delegaties van de vakbonden ACV en ABVV, Agalev en tal van andere (vredes)organisaties. De betoging eindigde omstreeks 21 uur aan het Zuid met toespraken van het Anti-Oorlogsplatform Irak, Stop USA en de LSP.

Verslaggever: Peter Vandenabeele

woensdag, maart 19, 2003

Vierde congres lokale en provinciale politiek

De vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent hield op 19 maart haar vierde congres over lokale en provinciale politiek. Hét onderwerp was natuurlijk het ontwerp van gemeente- en provinciedecreet dat de Vlaamse regering, als gevolg van de nieuwe bevoegdheden sinds de Lambertmontakkoorden, nog vóór het zomerreces ter stemming wil voorleggen aan het Vlaams Parlement. De congreszaal in het Pand zat afgeladen vol. Er waren vooral veel studenten. Opvallend was de afwezigheid van gemeentelijke en provinciale mandatarissen. Eind januari had de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) immers al gecongresseerd over dit onderwerp.

Diverse sprekers uit het werkveld gingen na of deze ontwerpdecreten aan de verwachtingen voldoen. Als eerste spreker belichtte Dr. K. Steyvers van de faculteit het wettelijk kader ivm het voorontwerp van gemeentedecreet. Hij verwonderde zich over de snelheid waarmee dit ontwerp van gemeentedecreet tot stand gekomen is en constateerde dat dit haastwerk niet zonder gevolgen gebleven is. Hij betreurde dat er geen breed maatschappelijk debat aan voorafgegaan is. De spreker focuste op verschillende punten uit het ontwerp van gemeentedecreet. Hij stelde vast dat de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester niet gedragen wordt door de lokale mandatarissen, noch door de bevolking. Er is het gevaar dat de rechstreeks verkozen burgemeester verwordt tot een soort Idool 2006. De gemeenten worden als proeflaboratorium gebruikt voor de tendens tot politieke vernieuwing, die het politieke bestel sinds de jaren '90 kenmerkt. Daarnaast constateerde hij dat de beoogde versterking van de gemeenteraad onvolkomen is. Dr. Steyvers wou het ontwerp van decreet niet volledig afschieten, maar besloot met het Engelse spreekwoord "The proof of the pudding is in the eating".

Als tweede spreker behandelde Raymond Van Loock, directeur van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), het ontwerp van provinciedecreet. Hij stelde vast dat hieraan geen grondig wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan is, i.t.t. het ontwerp van gemeentedecreet (de zgn. Proeve). Hij woog de voor- en nadelen van het provinciedecreet tegen elkaar af. Hoewel het zeker verdiensten heeft (het is een belangrijke modernisering), is het te vaak een weinig doordachte doorslag van het gemeentedecreet. Qua burgerparticipatie is het te veel van het goede. De financiering en de mogelijkheid tot interbestuurlijke samenwerking ontbreken dan weer volledig.

Marnix Baetslé, gemeentesecretaris van Evergem, vergeleek de positie van de gemeentesecretaris in de Nieuwe Gemeentewet met die van de gemeentedirecteur in het ontwerp van gemeentedecreet. Al bij al is hij niet ongelukkig met het decreet, omdat dit een belangrijke trendwijziging inhoudt. Vele punten moeten echter, na de stemming van het decreet, nog geregeld worden in uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering weet zelf nog niet welke richting deze uitvoeringsbesluiten zullen ingaan. Bijgevolg is het moeilijk om zich al een oordeel te vormen over de totale impact van het gemeentedecreet.

Na de middagpauze in een stralend lenteweertje nam Jan Leroy, financieel expert van de VVSG, het woord. Hij herhaalde dat het momenteel helemaal niet goed gaat met de gemeenten op het financiële gebied. Bovendien betekent dit gemeentedecreet een gigantische hervorming, die handenvol geld zal kosten, al zullen er ook wel positieve financiële gevolgen zijn. De vraag is wie voor deze meerkost zal opdraaien. Daarom eist de VVSG een ernstig financieel effectenrapport bij dit ontwerp van gemeentedecreet. Niemand wil immers een politiehervorming-bis! Leroy meende te weten dat het advies van de Raad van State over het ontwerpdecreet ten vroegste eind april verwacht kan worden. Hij achtte het bijgevolg twijfelachtig dat het ontwerp van gemeentedecreet nog vóór het parlementair reces zou kunnen worden ingediend.

Mevrouw Cathy Brouckaert, gemeenteontvanger in Oudenburg, hief daarop een requiem aan voor de functie van gemeenteontvanger, die in het ontwerpdecreet opgesplitst wordt in een financieel beheerder en een gemeentelijk auditor. Zij betreurde dat getornd wordt aan de onafhankelijke positie van de gemeenteontvanger, die veeleer een troef was. Het ontwerpdecreet concentreert te veel macht bij de gemeentedirecteur. Brouckaert pleitte ervoor de huidige gemeenteontvanger om te turnen tot een echte financieel manager en de gewestelijke ontvangers te benoemen tot gewestelijk auditor.

Als laatste spreker uit het werkveld kwam Stefaan Desmet, provincieontvanger in Oost-Vlaanderen, aan het woord. Hij gaf een nogal technisch exposé over de rol van de provincieontvanger. Hij pleitte voor het behoud van het Rekenhof bij de externe controle en audit van de provincies. De begrippen controle en audit worden nogal vaak met elkaar verward, ook in het ontwerp van provinciedecreet. De provinciale auditor zal zijn onafhankelijke positie verliezen door een vermenging van controle- en audittaken, wat een mogelijke bron van conflicten inhoudt. Desmet vond de afschaffing van de gewone provinciebedrijven nefast. Hierdoor vergroot de kans dat men weer zal overschakelen op vzw's, met alle gevaren vandien (zie de huidige malaise in Antwerpen). Ook hij wees erop dat het werkveld niet geraadpleegd werd en verklaarde zich bereid mee te werken aan de uitvoeringsbesluiten bij het provinciedecreet.

Piet Van Schuylenbergh, adjunct-kabinetschef voor Binnenlandse Aangelegenheden, hield de slottoespraak in de plaats van zijn minister, Paul Van Grembergen, die op dat eigenste moment in het Vlaams Parlement aan de tand gevoeld werd over de Antwerpse crisissituatie door Filip De Winter van het Vlaams Blok.

De adjunct-kabinetschef verklaarde dat de kritische commentaren van het congres zouden worden meegenomen. Hij wenste niet in te gaan op de polemiek rond de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Wel benadrukte hij enkele positieve aspecten van de ontwerpdecreten:

  • In het nieuwe gemeente- en provinciedecreet zullen de besturen de logge bureaucratische procedures niet langer kunnen inroepen om oncontroleerbare vzw's op te richten. De mogelijkheid die de decreten bieden tot externe verzelfstandiging houdt genoeg waarborgen in.

  • De verhouding tussen de politici en de topambtenaren werd herbekeken. De echte beleidskeuzes zullen opnieuw in de gemeente- en provincieraden gemaakt worden. De ambtenaren worden geresponsabiliseerd en zullen een gezamenlijk team vormen met de beleidsmensen.

  • De nieuwe auditors zullen los staan van de hiërarchische lijn en daardoor borg staan voor een betere externe controle. De piste dat de huidige gewestelijke ontvangers omgevormd zouden worden tot een korps van gewestelijke auditors kan overwogen worden.

Van Schuylenbergh besloot dat beide ontwerpdecreten belangrijke structurele verbeteringen trachten door te voeren. Zodra ze goedgekeurd zijn, moet men niet pessimistisch zijn over de kwaliteit van het overheidsbestuur in Vlaanderen.

Algemeen was dit een interessant congres, zij het dan vooral voor vakmensen. Het was wel nogal academisch. Bij de keuze van sprekers kan men er in de toekomst beter op letten niet enkel vakspecialisten aan het woord te laten, maar ook mensen die de gave van het woord bezitten. De stoeltjes in het Pand zijn daarnaast nogal oncomfortabel.

Verslaggever: Peter Vandenabeele

dinsdag, maart 18, 2003

Opstart PREGO STUG

Op 18 maart 2003 was het dan eindelijk zover! In de Jan van Gent hebben we de koppen bij elkaar gestoken en Prego-STUG opgericht. Na Leuven en Antwerpen was het dus de beurt aan Gent om een studentenwerking uit de grond te stampen. Iedereen die geboeid is door politiek of in Prego, Jongeren mét Spirit, actief wou zijn, was uitgenodigd. Maar als je deze vergadering gemist hebt, geen probleem! Er zullen nog vele vergaderingen en acties van Prego, Jongeren mét Spirit, volgen. Surf gerust eens naar www.prego.be. Daar vind je onze agenda en meer informatie over onze werking.

Verslag: Jonas Dutordoir

zaterdag, maart 15, 2003

Spirit Gent stapt mee op in internationale manifestaties tegen oorlog in Irak

Op zaterdagnamiddag 15 februari verzamelde ook Spirit aan het Brusselse Noordstation om deel te nemen aan de internationale manifestatie tegen een mogelijke oorlog in Irak. Er werd samen opgestapt met een ruime delegatie van kartelpartner SP.a achter de spandoeken "Nooit meer oorlog" en "Democratie is het enige wapen", met daarop het logo van beide partijen. De SP.a-jongeren van Animo gingen de groep vooraf.


"Democratie is het enige wapen" (foto: Walter Muls) Posted by Hello

De opkomst van Spirit-militanten was bevredigend. Zoals voor het geheel van de betoging bleek dit aantal niet te tellen. Er waren naar schatting toch een goede 100 Spirit'ers aanwezig. Men mag ervan uitgaan dat er in het totaal minstens 50.000 manifestanten waren. Spirit werd vertegenwoordigd door o.a Bert Anciaux, voorzitster Els Van Weert, parlementsleden Nelly Maes en Dirk De Cock en Prego-voorzitter Stijn Coppejans. Van de kant van SP.A stapten o.a. mee op: voorzitter Patrick Janssens, parlementsleden Fatma Pehlivan, Dirk Van der Maelen en Anne Van Lancker, de Gentse burgemeester Frank Beke en de Gentse fractieleider Tom Balthazar. Spirit voor Gent was met een tiental aanwezigen, waaronder coördinator Frank Bombeke, provincieraadslid Annelies Storms, nationaal coördinator van het Spirit-netwerk Vrede Peter Craeyeveld en uw webmaster-verslaggever.

De start van de betoging verliep nogal moeizaam; de organisatoren hadden een dergelijke toeloop duidelijk niet verwacht. Omstreeks 15 uur kon het kartel SP.A-Spirit zich in beweging zetten. Verder verliep de tocht incidentloos. Vlak vóór het Zuidstation sloegen we de Woeringenstraat in, waar er nog nagepraat kon worden in het nationaal secretariaat.

Betoging van 15 maart

Spirit was, samen met kartelpartner SP.a, opnieuw aanwezig op de manifestatie tegen de steeds nakender oorlog in Irak van zaterdag 15 maart, achter de spandoeken "Nooit meer oorlog" en "Democratie is het enige wapen". Nagenoeg de hele Spirit-top was aanwezig en ook vele SP.A-prominenten, o.a. Johan Vandelannote, Els Van Weert, Herman Lauwers, Frank Vandenbroucke en Freddy Willockx. Spirit voor Gent was met een 15-tal aanwezig, waaronder Jan Roegiers, Annelies Storms en coördinator Frank Bombeke.

donderdag, maart 13, 2003

"Oorlog is geen kunst"

Een marathon voor de vrede, en dat was het ook! Door en voor muzikanten, theatermakers, dansers, performers, beeldkunstenaars, schrijvers, wetenschappers, filosofen, studenten, activisten en vooral iedereen die vond dat oorlog nooit een oplossing kan zijn..

Er waren meer dan 200 'performers'. Bijna vijfduizend mensen waren samengekomen in de Gentse Vooruit voor de vredesmanifestatie "Oorlog is Geen Kunst" op donderdagavond 13 maart 2003.

Spirit en Prego, Jongeren mét Spirit, waren natuurlijk ook van de partij. Het gebeuren was een gezonde mix van ontspanning met interessante lezingen over de nakende oorlog in Irak. Vele studenten kwamen af op de aantrekkelijk affiche, met onder andere Daan, Zita Swoon, Kommilfoo, An Pierlé en nog vele anderen. Ook onze lokale mandatarissen Jan Roegiers en Annelies Storms waren present. Onze eigen spirit-minister Paul Van Grembergen mocht om middernacht het bruisende feest voor de vrede in gang zetten met een zelfgeschreven gedicht. Het was hartverwarmend dat zoveel mensen zich willen inzetten voor de wereldvrede!

Verslag: Jonas Dutordoir

dinsdag, maart 11, 2003

Prijs Van de Ven

Spirit voor Gent was aanwezig op de vernissage van de tentoonstelling over de Prijs Van de Ven, dé Belgische architectuurwedstrijd van de 20e eeuw (1928-1968) in de Witte Zaal te Gent.

De Prijs Van de Ven, georganiseerd tussen 1928 en 1968, was een jaarlijkse wedstrijd voor moderne woonarchitectuur. Emile Jean Van de Ven wilde op deze manier hedendaagse architectuur onder de publieke aandacht brengen en steun bieden aan jonge Belgische architecten. Zijn firma bracht ondermeer de befaamde “Cubex”-keuken uit, waarvan op de tentoonstelling een exemplaar te zien is.

De Witte Zaal zet de winnende ontwerpen van de Prijs Van de Ven nog eens op een rijtje. De villa’s, boerderijen en rijhuizen worden in beeld gebracht door middel van grondplannen en foto’s van zowel exterieur als interieur. Er staan enkele maquettes opgesteld, we kunnen via tv-schermen interviews met enkele architecten volgen en er zijn enkele archiefstukken zoals stembriefjes van juryleden en oude architectuurtijdschriften van onder het stof gehaald.

Vlaams Spirit-minister van Cultuur Paul Van Grembergen leidde de tentoonstelling in. Hij erkende de waarde van architectuur, ondanks het feit dat hij - naar eigen zeggen - geen kenner is. Van Grembergen benadrukte het belang van de Prijs Van de Ven door te wijzen op de deelname van klinkende namen zoals Antoine Pompe, Gaston Eysselinck, Georges Baines, Huib Hoste en Renaat Braem. Hij prees deze en minder bekende architecten om hun originaliteit, persoonlijkheid en eigen stijl. Toch gaf de minister hier naar mijn gevoel een waarschuwing mee om het individualisme niet te ver te drijven. De Belg heeft een baksteen in de maag en de architect helpt hem deze droom te verwezenlijken. Maar men vergeet daarbij al te vaak rekening te houden met de buurman of -vrouw (in een straat met uitsluitend huizen in rode baksteen, je Spirit-sympathie uiten met een paars-gele gevel, zou nét iets te ver gaan.) Het is een blijvende uitdaging om toe te zien op de kwaliteit van architectuur. Onder meer de aanstelling van de Vlaamse Bouwmeester door de Vlaamse Gemeenschap, past in dit kader. Want zei diezelfde Renaat Braem niet ooit: “België is de lelijkste straat van Europa”?

Je kan nog naar “De Prijs Van de Ven” tot 5 april in de Witte Zaal van Sint-Lucas, Posteernestraat, Gent. Dinsdag tot vrijdag van 12u30 tot 18u00 en zaterdag van 14u00 tot 17u00.

De vzw Interbellum organiseert in het kader van de Open Monumentendag Vlaanderen op zondag 14 september 2003 een wandeling langsheen genomineerde Gentse gebouwen van de Prijs Van de Ven. Meer info: vzw Interbellum, Olijfstraat 69, 9000 Gent, 09/226.79.46, norbert.poulain@rug.ac.be

Verslag: Kim Aerts, bestuurslid Spirit Gent.