donderdag, maart 11, 2004

Spirit steunt de Roma in hun strijd voor gelijkberechtiging

Opré Roma (Roma sta op!) hield donderdagavond 11 maart aan het ere-consulaat van Slowakije in de Lange Kruisstraat in Gent een actie tegen de discriminatie van de Roma in Slowakije. De organisator van de actie was Wolf Bruggen, voorzitter en woordvoerder van Opré Roma én bestuurslid van Spirit voor Gent.


De actievoerders vóór het consulaat met de Roma-vlag. Achteraan met de megafoon Wolf Bruggen Posted by Hello

Voordien ontving burgemeester Frank Beke een delegatie van de actievoerders op het stadhuis. Zij overhandigden hem een brief voor Patrick Dewael, federaal minister van Binnenlandse Zaken, waarin de minister gevraagd wordt de dialoog aan te gaan over de verblijfssituatie van de Roma in ons land. De burgemeester zegde toe dit bij minister Dewael aan te kaarten, vanuit zijn ambt als burgemeester en vanuit zijn politiek mandaat.

Concrete aanleiding voor de spoedactie aan het Slowaakse ere-consulaat was de moord op Radoslav Puki. Hij werd zo’n veertien dagen geleden door speciale politiediensten opgepakt bij de hongeropstanden van de Roma en deze week vermoord teruggevonden in Trebisov. Aan het ere-consulaat werd Slowakije opgeroepen de mensenrechten te respecteren en de Roma eindelijk als volwaardige burgers te beschouwen.

Tijdens het laatste debat in het Europees Parlement over de toetreding van 10 nieuwe landen tot de EU maande parlementslid Nelly Maes (Spirit) de Slowaakse regering aan om meer dan ooit werk te maken van een beleid dat verarming en marginalisering van de Roma tegengaat. In plaats daarvan drijft de regering-Dzurinda met een asociaal en discriminerend beleid vele Roma in totale anarchie.

Door de halvering van de sociale uitkeringen in het midden van de winter bovenop de jarenlange verwaarlozing, de hoge werkeloosheid bij de Roma (soms in dorpen tot 95%), de maatregelen van segregatie (gescheiden parken, winkels,...) raakte eind februari de toestand in Oost-Slowakije oververhit, zodat men zelfs van een hongeropstand kon gewagen.

Als lid van de toetredingscommissie Slowakije verdedigde het Spirit-Europarlementslid Nelly Maes steeds een positief beleid ten aanzien van de op alle vlakken benadeelde Roma. Daarom diende ze 2 amendementen in waarin ze een duidelijke wijziging van het beleid vraagt, een beleid dat ook na de toetreding door Brussel kan getoetst worden.

Wolf Bruggen, bestuurslid Spirit voor Gent én woordvoerder Opré Roma
Frank Bombeke, voorzitter Spirit voor Gent

Meer info op de nationale, Gentse en Europese Spirit-webstekken www.meerspirit.be, www.meerspirit.be/gent, www.eurospirit.be

Info over Opré Roma op www.opreromavzw.centerall.com

maandag, maart 08, 2004

Bert Anciaux benoemt Gents schoonmaakbedrijf tot ambassadeur van de sociale economie

Van 8 tot 12 maart 2004 liep de Week van de Sociale Economie onder het motto Meer waarde werkt! Met dit initiatief wou Bert Anciaux, onze federale Spirit-minister van Mobiliteit en Sociale Economie, de sector van de sociale economie kenbaar maken aan het grote publiek. Sociale economie is een economie waarin arbeidskansen gecreëerd worden voor kansengroepen en waarin niet het pure winstbejag primeert, maar waarden en ethiek de rode draad vormen.

Om deze sector meer bekendheid te geven duidde de minister, op voordracht van de sector zelf, 5 ambassadeurs aan, die hun werkterrein en specifiek thema in de sector een heel jaar lang moeten promoten, daarin ondersteund door de beleidscel sociale economie van Bert Anciaux. Het concept van de ambassadeurs moet de diversiteit binnen de sector benadrukken. Tevens zijn de 5 ambassadeurs telkens representatief voor hun thema.

Gedurende de week werd elke dag een andere lokatie in België aangedaan, waar telkens een ander aspect van de sociale economie op een bijzondere manier belicht werd aan de hand van de ambassadeur die die dag in de bloemetjes gezet werd. Minister Bert Anciaux schuimde een hele week lang de verschillende initiatieven af. Hij nam telkens actief deel en ondervond aan den lijve waarvoor de sector staat. Hij maakte dit ook zichtbaar aan de publieke opinie.

De 5 ambassadeurs en het aspect van sociaal ondernemen dat ze vertegenwoordigen zijn Con Brio uit Gent voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met glans, Crédal uit Louvain-la-Neuve en Hefboom uit Brussel als Bijzondere financiers voor een bijzondere economie, Kringloopcentrum Midden-West-Vlaanderen uit Roeselare (Sociale bedrijven vinden hun niche), Terre uit Herstal (Coöperatief ondernemen is samen-werken) en Emancipatie Via Arbeid uit Brussel (Buurt- en nabijheidsdiensten veranderen uw leven).

Maandag 8 maart kwam Con Brio uit Gent aan de beurt. Annabelle Van Nieuwenhuyse van de VRT presenteerde een tour langs de activiteiten van het bedrijf met 5 lukraak gekozen burgers (hoewel daar wel verdacht veel OCMW-raadsleden tussenzaten), een aantal mensen uit het vakgebied en politici (waaronder minister Bert Anciaux, kabinetsmedewerker Fouad Ahidar en Spirit-kamerlid Annelies Storms uit Gent, lid van de commissie sociale Zaken in de Kamer). Spirit voor Gent stuurde een reporter ter plaatse.

's Ochtends werd verzamelen geblazen in sociaal bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge. Vandaar ging het met een bus van De Lijn naar Merelbeke, waar een academische zitting gehouden werd in het gemeentehuis. We werden er o.a. verwelkomd door 1ste schepen Van Rentergem, die onlangs overstapte naar Spirit. In aanwezigheid van minister Bert Anciaux werd Con Brio voorgesteld.

Con Brio is een schoonmaakbedrijf, dat duurzame tewerkstelling biedt aan mensen bedreigd met sociale uitsluiting. Het stelt in haar ondernemen mens, milieu en maatschappij centraal. Het bedrijf heeft momenteel drie kernactiviteiten:
- de Scholenservice staat in voor koffiebedeling en beheer van drankautomaten in een aantal hogescholen in het Gentse;
- de Mobiele onderhoudsploeg staat in voor het onderhoud van het interieur van een aantal Oost-vlaamse kerken;
- de Poetslijn geeft de schuilhuisjes van De Lijn hun glans terug in 18 Oost-Vlaamse gemeenten, waaronder Merelbeke.
Samen met het geassocieerde invoegbedrijf Duet stelt Con Brio 32 mensen tewerk, waarvan 22 als sociale tewerkstelling.

Er volgde een panelgesprek met verschillende betrokken partijen. Directrice Mia Vermeers van Con Brio benadrukte dat de sociale economie volwaardig werk aflevert; Con Brio is een volwaardig schoonmaakbedrijf. Het verschil met de reguliere economie zit hem in de maatschappelijke doelstellingen. Zij meende ook dat de reguliere economie waardengevoeliger moet worden: niet enkel de sociale economie moet het probleem van de sociale uitsluiting oplossen.

Momenteel worden ongeveer 1/4 van de Oost-Vlaamse schuilhuisjes van De Lijn (waarvoor de gemeentebesturen verantwoordelijk zijn) schoongemaakt door Con Brio. Nele Huys van De Lijn deelde mee dat haar bedrijf een centrale coördinator aanstelt om meer ruchtbaarheid te geven aan De Poetslijn bij steden en gemeenten, ook in andere provincies. Schepen Pede van Merelbeke kondigde aan dat Con Brio vanaf 1 januari 2004 ook de scholen in Merelbeke schoonmaakt.

Op het einde van de academische zitting overhandigde minister Bert Anciaux formeel het ambassadeurschap aan Con Brio.


Bert Anciaux overhandigt het ambassadeurschap 2004 aan directrice Mia Vermeers van Con Brio, in aanwezigheid van presentatrice Annabelle Van Nieuwenhuyse van de VRT en werknemer Rik Baeyens van De Poetslijn Posted by Hello

Onmiddellijk daarna trok de minister het plunje van medewerker van De Poetslijn aan. Bedoeling was dat hij met Rik en Sven een schuilhuisje van De Lijn in Merelbeke zou schoonmaken, waarbij de deelnemers aan de dag zijn werk kwamen inspecteren.


Bert Anciaux met Sven en Rik van De Poetslijn en bestuurlid Van Ootegem van Con Brio aan een net schoongemaakt schuilhuisje van De Lijn in Lembeke (Merelbeke). Bert zei later dat hij, met Mao destijds, van mening is dat elke minister eens handenarbeid zou moeten verrichten, zodat hij ten minste weet wat dat inhoudt. Posted by Hello

's Middags lunchten de deelnemers in het KaHO Sint-Lieven, Campus Rabot, waar Duet de catering verzorgt. In de namiddag werd met de bus van De Lijn een bezoek gebracht aan de kerk van Evergem, die schoongemaakt wordt door de mobiele onderhoudsservice van Con Brio, in samenwerking met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen.

Op de afsluitende receptie benoemde Mia Vermeers, directrice van Con Brio, de 5 burgers - nadat die hun bevindingen over de dag kenbaar hadden gemaakt - en de Gentse schepen voor Sociale Zaken Martine De Regge tot medeambassadeur om de boodschap van de sociale economie verder uit te dragen.

Als afsluiter van de week van de sociale economie kondigde Bert Anciaux vrijdag 12 maart op de slotmanifestatie in Brussel aan dat hij tegen het einde van de regeerperiode (in 2007) 12.000 bijkomende jobs wil creëren in de sector. Hij ziet daarvoor kansen in de renovatie en het onderhoud van privé-woningen en in het onderwijs. De minister wil de kansengroepen zelf actiever betrekken als ervaringsdeskundige in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Ook wil hij criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen koppelen aan overheidssteun voor bedrijven die willen investeren in het buitenland.

Nog te noteren valt dat Duet, het invoegbedrijf verbonden aan Con Brio, de broodjes verzorgt op het Spirit-Congres in Gent van 20 maart.

Verslag: Peter Vandenabeele, secretaris-webmaster en gelegenheidsreporter, Spirit voor Gent

Voor meer info over sociale economie: website cel sociale economie

Meer info over Con Brio: www.con-brio.be
Coupure Links 629, 9000 Gent
09/266.18.18
info@con-brio.be