donderdag, september 25, 2003

Annelies Storms op de werkvloer

Aan den lijve ondervinden wat het is om een fabriek te leiden en in een fabriek te werken, dat beoogde kersvers Spirit-kamerlid Annelies Storms met haar stage bij Volvo Cars Gent in het kader van het jaarlijks project Onderneming en Politiek van het Vlaams Economisch Verbond midden september 2003. Volvo Cars is met zijn 4.000 werknemers een belangrijke werkgever in de Gentse regio.

Vijf dagen lang werd Annelies ingewijd in de geheimen van de autoproductie. Op de werkvloer heeft ze gezien hoe een auto gemaakt wordt. De las- en de spuitfabriek zijn het meest geautomatiseerd. In de eindassemblage toveren honderden handen het koetswerk om tot een auto met alles erop en eraan.


Jens Franssen van Radio 1 was ook aanwezig in Volvo. Het interview werd uitgezonden in De Wandelgangen op woensdag 17 september. Posted by Hello

Annelies was erg onder de indruk van het teamwerk in de fabriek. De monteurs werken in teams van ongeveer 12 personen. Een teambegeleider coördineert zijn team. Elk team staat in voor zijn deel van de productie, de kwaliteitsbewaking en het onderhoud en heeft verregaande verantwoordelijkheden. De teambegeleiders en productiewerkers die Annelies ontmoette, voelden zich gewaardeerd en gemotiveerd om steeds bij te leren. Annelies sprak ook met een vakbondsdelegatie. De drie vakbonden verklaarden unaniem dat ze voldoende inspraak krijgen in het beleid van Volvo Cars. Ze grepen het gesprek met Annelies aan om problemen met het tijdskrediet en de startbaanovereenkomsten aan te kaarten. Het Spirit–kamerlid kreeg ook tekst en uitleg over de financiële kant van het bedrijf, over het personeels- en het recruteringsbeleid, over de milieu- en preventiedienst en over de verschillende communicatiekanalen.

De bedrijfsstage opende voor Annelies een nieuwe wereld. Een bedrijf zit heel complex in elkaar. Zij onthoudt vooral dat bedrijven soms geconfronteerd worden met tegenstrijdige wetgeving, met overregulering en met een administratieve rompslomp. Volgens Annelies kan dit verholpen worden door een regelmatig overleg tussen de bedrijfswereld en de politici. Door in de bedrijven een kijkje te gaan nemen, wil zij hier alvast haar steentje bijdragen. Voor Annelies mag een politicus niet in een ivoren toren zitten. Politici moeten zich grondig bij de mensen zelf informeren en dan met kennis van zaken beslissingen nemen.

Cédric Verschooten, parlementair medewerker van federaal volksvertegenwoordiger Annelies Storms, Huis van de Parlementsleden, Kantoor 2209 Leuvenseweg 21, 1008 BRUSSEL
02/549 88 79
0498/755 736

maandag, september 22, 2003

Dodenwake aan de Dampoort

Op donderdag 4 september 2003 kwam een 56-jarige fietsster om het leven aande Dampoort. Ze was niet opgemerkt door een vrachtwagen die hetrondpunt verliet ter hoogte van de Kasteellaan. Even voordien was eenfietser zwaargewond geraakt in de Land Van Waaslaan.

Ruim 200 fietsers en voetgangers beantwoordden de oproep van Perpetuum Mobile (de Gentse Fietsersbond) om een traditionele dodenwake te houden op de plaats van het ongeval samen met de familie van het slachtoffer. Maandagavond 22 september 2003 legden de actievoerders daar het verkeer een half uur stil. Enkel de bussen van De Lijn kregen vrije baan. Er werden bloemen neergelegd op de plaats van het ongeval.

Onder de aanwezigen waren o.a. Karin Temmerman, Gentse schepen van mobiliteit, (SP.a), mensen van Agalev en een Spirit-vertegenwoordiging. En we zullen in de massa wel niet alle politici opgemerkt hebben.

De Dampoort is één van de gevaarlijkste verkeersknooppunten van Gent. Het isal herhaaldelijk heraangelegd, telkens zonder veel resultaat.Vanwege de enorme verkeersstroom die het te verwerken krijgt, werdsteeds gekozen voor oplossingen waarbij de vlotte doorgang primeert. Veiligheid komt dan altijd op de tweedeplaats. Het resultaat is dan ook een lange reeks ongevallen.

Daarom voerde de Gentse Fietsersbond actie met volgende eisen :- De functie van de Dampoort als bus- en treinstation moet prioriteitkrijgen. Zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsersdie werkelijk op dit knooppunt moeten zijn, hebben extra beschermingnodig.- Veiligheid moet voorrang krijgen op capaciteit. Hoe meer men hetknooppunt Dampoort geschikt maakt voor een grote verkeersstroom, hoemeer voertuigen het aantrekt. De vrij grote snelheid, en de grotebreedte, met soms drie rijstroken, komen wel de snelle doorvoer tengoede, maar leiden tot gebrek aan overzicht, met alle gevaar vandien.- Op lange termijn moet het knooppunt ontlast worden doorondertunneling en alternatieve routes.

Spirit voor Gent steunt deze eisen van de Fietsersbond. Spirit herhaalt bovendien haar voorstel om de provincie- en gewestwegen op het grondgebied van Gent over te hevelen naar de stad, uiteraard met de bijhorende financiële middelen. Zo kan Gent een samenhangend én veilig verkeersbeleid voeren.

Meer info over Perpetuum Mobile - de Fietsersbond in Gent:
E: fietsersbond.gent@tiscali.be
U: www.fietsersbond.be/gent

Verslag: Willy De Raedt en Frank Bombeke