maandag, februari 23, 2004

Bestuurslid Wolf Bruggen van Spirit Gent ontmoet minister Arena


Wolf Bruggen, voorzitter van Opré Roma en bestuurslid van Spirit voor Gent, en minister Marie Arena van Maatschappelijke Integratie Posted by Hello

Op 23 februari ging in Brussel de interculturele dialoog van start. De Roma-gemeenschap werd vertegenwoordigd door Wolf Bruggen, voorzitter van Opré Roma en bestuurslid van Spirit voor Gent, Imer Kajtazi, Fatmir Demiri en Darina Bruggen. Darina, vrouw van Wolf en ook lid van Spirit, mocht zich kort voorstellen aan Prins Filip en gaf ook een interview aan de VRT.

Wolf Bruggen had een aangenaam onderhoud met Minister Arena die verklaarde “blij te zijn met de aanwezigheid van onze vertegenwoordigers en te hopen dat we verder op een constructieve wijze zullen deelnemen aan het proces van de Interculturele Dialoog”. Wolf zei “aangenaam verrast te zijn door de uitnodiging en drukte de wens uit dat de Roma-gemeenschap inderdaad verder zal worden betrokken om samen met alle andere gemeenschappen, etnische en religieuze, mee te bouwen aan een betere interculturele samenleving met respect voor elkaar.”

Voor meer info over Opré Roma: http://www.opreromavzw.centerall.com/

Uit de ontwerp-congresresoluties van Spirit:
In dat veelkeurig Vlaanderen van de toekomst hebben mensen enerzijds het recht maar anderzijds ook de plicht om zich te engageren door integratie. Met respect voor de basiswaarden en de wetten van onze westerse samenleving, maar evengoed met respect voor ieders wortels en historische identiteit. Dit wederzijds respect moet vorm krijgen in een interculturele dialoog.

zaterdag, februari 14, 2004

4 Spirit'ers brengen een bezoek aan Noord-Ierland


Free Derry Corner. Van links naar rechts zie je de Gentse Spirit-leden Pieter Van De Poele, Peter Craeyeveld en Guido Poppelier Posted by Hello

De vzw Maatschappelijk Verantwoord Toerisme organiseerde in het weekend van 31 januari een vierdaagse naar Noord-Ierland. Op 30 januari vertrok een 20 koppige delegatie. De groep bestond uit onafhankelijke regionalisten, een delegatie van ‘advocaten voor de wereld’ en 4 kaderleden van Spirit: Peter Craeyeveld, partijbestuurslid, Guido Poppelier, kabinetsmedewerker, Pieter Van De Poele, parlementsmedewerker en Eric De Greef, gemeenteraadslid in Halle. De eerste twee zijn tevens bestuurslid van Spirit voor Gent.

De concrete aanleiding was de wellicht laatste herdenking van Bloody Sunday. Inderdaad, de republikeinse gemeenschap rekent na 22 jaar op een eerlijk en bevrijdend rapport van Lord Saville, waaruit de ware toedracht van de feiten van 30 januari 1972 zou moeten blijken. Dit rapport wordt dit voorjaar verwacht. Het vorige onderzoek onder Lord Widgery was nooit ernstig en vormde de zoveelste kaakslag voor de geviseerde bevolking.

Tijdens deze reis werden de belangrijkste plaatsen die verband houden met de ‘Troubles’ bezocht. In de streek van South-Armagh werd beangstigend duidelijk hoe sterk de greep van de Britten op deze grensstreek nog steeds is: versterkte kazernes, muren van bijna 10 meter hoog, camerabewaking en hoogtechnologische afluisterapparatuur, en regelmatige intimidaties door opstijgende en laagvliegende helikopters. Vandaag wordt Noord-Ierland nog steeds door 16.000 Britse para’s bezet.

In Belfast werden de belangrijkste republikeinse en loyalistische wijken bezocht: Falls Road, Ardoyne en Shankill Road. Het gaf ons meerdere malen kippenvel.


De Derry Four van Spirit: van links naar rechts een begeleider, Guido Poppelier, Pieter Van De Poele, Peter Craeyeveld en Eric Degreef. Posted by Hello

Europa heeft een selectief geweten! Hier worden nog regelmatig mensen uit hun huizen verdreven, scheidt een hoge muur de verschillende wijken en zijn de incidenten niet uit de lucht, ondanks het staakt-het-vuren van 1994 en het Goede Vrijdagakkoord van 1998. ‘The siege of Short Strand in 2001’, de ‘gijzeling’ van scholieren aan de Holy Cross school (we hebben Father Troy ontmoet), de nieuwe instelling van de ‘direct rule’ door London, … eigenlijk is dit alles veel te weinig bekend in Europa en wordt het spijtig genoeg steeds afgedaan als een binnenlandse aangelegenheid van de Britten.

Vlaanderen mag deze gemeenschap niet in de steek laten. De steun, vooral van de delegatie van Vlaamse advocaten, en door onze aanwezigheid, moet een permanent karakter krijgen en de nog steeds ‘vuile’ rol van de Britten moet op de politieke agenda geraken!

Eric Degreef,
gemeenteraadslid,
website: Spirit Halle

Achtergrond:
Bloody Sunday, 30 januari 1972 - Derry, Noord-Ierland


Tijdens een betoging van de Noord-Ierse burgerrechtenbeweging opent het Britse leger het vuur op ongewapende demonstranten. Balans: 14 doden en 17 gewonden.

De beelden van deze verschrikkelijke gebeurtenis hebben spijtig genoeg hun plaats in het overzicht van 50 jaar televisie van de VRT. Dankzij Sunday Bloody Sunday van de Ierse popgroep U2 en de recente bekroonde film Bloody Sunday (2002) van Paul Greengrass blijft deze gebeurtenis gelukkig niet enkel in de archiefkasten van de geschiedenis zitten.

Wat is er die dag eigenlijk gebeurd? Deze vraag kan niet beantwoord worden zonder een schets te geven van de tijdsgeest en situatie van het Britse Noord-Ierland van die tijd.

Situatieschets

Eind jaren ’60 en de beginjaren ‘70 werden gekenmerkt door maatschappelijke contestatie van vooral de studentenbevolking tegen het democratisch deficit in de samenleving. Dit werd natuurlijk beïnvloed door de plaatselijke situatie. In Vlaanderen was er het mobiliserend effect van de slogan ‘Leuven Vlaams!’. In de Verenigde Staten hield de burgerrechtenbeweging zich hoofdzakelijk bezig met de rechten van de zwarten. In Noord-Ierland was er een gelijkaardige contestatiesfeer, maar hier lag de focus op de situatie van de katholieke gemeenschap in het overwegend protestantse Noord-Ierland.

Door de discriminatie van de katholieken werd in 1967 een burgerrechtenorganisatie opgericht, de Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA). Deze organisatie gebruikte dezelfde pacifistische strategie als de zwarte burgerrechtenbeweging in de VS. Enkele eisen van deze beweging:

- ’One man, one vote’, iets wat nog altijd geen evidentie was in de feiten. Het Britse kiessysteem is een meerderheidssysteem, d.w.z. dat degene die het meest stemmen haalt in een bepaald gebied, de zetel krijgt; of hij nu 15%, 25% of 100 % van de stemmen haalt, maakt niet uit. De protestanten slaagden erin om de via de invulling van de kieskringen hun macht te bestendigen door ervoor te zorgen dat katholieke wijken steeds werden verdeeld over net iets sterkere protestantse wijken.
- Het afschaffen van de Special Powers Act. Deze wet liet toe om zomaar iemand op te pakken zonder enige wettelijke procedure die voorziet in een officiële aanklacht en de meest elementaire rechten van de verdediging. Op die manier werden duizenden mensen zonder enige aanleiding in hun huis opgepakt en zonder proces voor onbepaalde tijd in de gevangenis gegooid.
- Het ontbinden van de B-specials. Deze uitsluitend uit protestanten bestaande ordedienst werd regelmatig ingezet door de protestantse leiders om katholieke protestacties uit elkaar te slaan.
- Onpartijdige toewijzing van gemeentewoningen en einde van discriminatie in overheidsbanen.

Met bovenstaande schets in het achterhoofd is het makkelijker te begrijpen wat er op die bewuste zondag is gebeurd.

De gebeurtenissen van Bloody Sunday

In de namiddag van zondag 30 januari 1972 zou er geweldloze protestmars plaatshebben tegen de massale interneringen van katholieken. Plaats van afspraak was Creggan in de Bogside, een arme Iers-katolieke wijk in Derry.

Op dat moment was men in het stadscentrum bezig met de voorbereidingen om de betoging buiten het stadscentrum van Derry te houden. In de feiten kwam het er op neer dat het Britse leger carte blanche had, iets wat de organisatoren van de betoging niet wisten. De Noord-Ierse politie had nochtans geadviseerd dat de betoging door het stadscentrum mocht trekken. Het Britse leger legde dit advies naast zich neer. Een eerste indicatie dat het Britse leger mogelijk een plan had. Zij hadden ondertussen 26 barricades opgeworpen, die zodanig waren opgesteld dat men een confrontatie niet kon vermijden. Het aanwezige regiment was bovendien een elite-eenheid ‘the First Batallion of the Parachute Regiment’. Aan de andere kant van het spectrum had het IRA de belofte gemaakt aan de organisatoren van de mars dat ze zich niet zouden mengen in de betoging. Vanuit het standpunt van de betogers leek alles er dus op te wijzen dat het naar Noord-Ierse standaarden om een vreedzame betoging zou gaan. Dat was ook te merken aan de samenstelling van de betoging. Er liepen immers heel wat vrouwen en kinderen mee in de optocht.

Rond 16u.00 kwam de optocht aan bij de Britse barricades. Enkele heethoofden konden niet weerstaan aan de verleiding om met stenen en flessen naar de zwaarbewapende Britse militairen te gooien. Het leger kreeg de opdracht om tot ‘arrestaties’ over te gaan. Waar ze eerst met traangas en rubberkogels schoten, hoorde men plots ook het typische geluid van het schieten met echte kogels. Er werden mensen in de rug geschoten, er werden mensen geraakt die gewonden wilden helpen, er werd op mensen geschoten die met in de handen in de lucht liepen en onder de dodelijke slachtoffers waren zes zeventienjarigen….

Op een halfuur tijd in een gebied dat niet veel groter was dan een voetbalveld had het Britse leger 13 mensen doodgeschoten en 15 anderen verwond. Ondertussen was heel Ierland en ook de rest van de wereld opgeschrikt door dit door Britten aangerichte bloedbad.


Gedenkteken voor alle Ierse vrijheidsstrijders Posted by Hello

En daarna?

Het Britse leger stelde onmiddellijk na de incidenten dat ze werden beschoten en dat er spijkerbommen werden gegooid. Merkwaardig, want geen enkele Britse soldaat werd verwond. Er kwam een onderzoekscommissie onder Lord Widgery. Dit werd een regelrechte farce gezien zo’n 500 getuigenissen werden geweigerd. De conclusie van de Widgery-onderzoekscommissie was dat ‘de organisatoren de volle verantwoordelijkheid van de gebeurtenissen op hun schouders zullen moeten dragen’.

Jaarlijks wordt er eind januari een herdenkingsmars gehouden met tienduizenden deelnemers en sinds 1992 bestaat er een vereniging bestaande uit de familieleden van de slachtoffers die op zoek zijn gegaan naar de waarheid. Hun inspanningen werden bekroond door de installatie van een nieuwe onderzoekscommissie door Brits premier Tony Blair onder leiding van Lord Saville. Ondertussen was het ook duidelijk geworden dat het Britse leger druk heeft uitgeoefend op militairen die wilden getuigen, de wapens die werden gebruikt werden vernietigd, bepaalde militairen anonimiteit genieten en zelfs promotie kregen. De hoop van de familieleden is dat er in de loop van dit jaar een definitieve en rechtvaardige conclusie komt van de commissie Saville.

U heeft ondertussen wel begrepen dat dit een belangrijke episode is in het Noord-Ierse drama.

Het spreekt voor zich dat het vredesproces in Noord-Ierland enkel een kans heeft indien de familieleden van de slachtoffers van verschrikkelijke gebeurtenissen als Bloody Sunday recht krijgen op de waarheid. Vredesopbouw begint met het onvoorwaardelijk herstel van het rechtvaardigheidsbeginsel in een samenleving.

Peter Craeyeveld
(dit artikel verscheen ook in het tijdschrift van VOS, de Vlaamse Oud-Strijdersvereniging)

maandag, februari 09, 2004

Minister Van Grembergen (Spirit) subsidieert aankoop Nieuwpoorttheater

Het ‘Kunstencentrum Nieuwpoorttheater’ te Gent ontvangt in 2004 een subsidie van 160.000 euro voor de aankoop van het theatergebouw in de Nieuwpoort. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen (Spirit) beslist.

Minister Van Grembergen geeft voor het jaar 2004 in totaal 1.489.000 euro subsidies voor infrastructuurwerken aan 8 projecten verspreid in Vlaanderen. Dit in uitvoering van het ‘reglement voor subsidiëring van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang’. Naast het Nieuwpoorttheater koos de minister nog vier andere kunstencentra, twee muziekclubs en een jeugdhuis uit.

Dankzij de infrastructuursubsidie, bovenop de toelagen van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent, kan het Nieuwpoorttheater - ditmaal als eigenaar - de nodige aanpassingen aan het gebouw doen en letterlijk en figuurlijk verder bouwen aan haar toekomst.

Kim Aerts,
Lid Spirit-netwerk Cultuur

woensdag, februari 04, 2004

Bert Anciaux rijdt veilig met Gentse ISA

Op woensdag 4 februari bezocht federaal Minister van mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) samen met Brussels staatssecretaris Pascal Smet (SP.a) het Gentse ISA-project. Bert Anciaux maakte ondermeer een testrit met een slimme ISA-wagen….en wil ISA nu ook in Brussel.


Bert Anciaux, Pascal Smet en de Gentse schepen van mobiliteit Karin Temmerman bezoeken het Gentse ISA-project (foto: website stad Gent) Posted by Hello

Wie/wat is ISA?

ISA staat voor Intelligente Snelheidsaanpassing en is een systeem van snelheidsbegrenzing dat in de auto wordt ingebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste communicatie- en telematicatechnologie, een combinatie van een digitale wegenkaart en satellietnavigatie (GPS -Geografisch PositioneringsSysteem). Van oktober 2002 tot december 2003 werd in Gent binnen de R4-ring het zogenaamde “halfopen ISA-systeem” uitgetest. Bij de wagens waarin dit systeem werd gemonteerd, ervoeren de bestuurders bij het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid een tegendruk op het gaspedaal. Zo wordt het een makkie om je in Gent te houden aan de 50 km/per uur op de kleine stadsring en aan de 30 km/uur binnen de Zone 30.

Het Gentse stadsbestuur wil investeren in betaalbare maatregelen die een constante veilige verkeerssnelheid garanderen over het hele Gentse wegennet. Daartoe werd ISA opgezet. Het is het eerste proefproject van deze omvang in België en kadert binnen een ruimer Europees kader van proefprojecten van ISA-systemen. Aan het Gentse ISA-project namen 20 privé-wagens, 14 bedrijfswagens en 3 bussen van De Lijn deel.

Verkeersveiligheid bovenaan

De bestuurders die dit systeem hebben getest zijn enthousiast en overtuigd dat ISA de verkeersveiligheid bevordert. Vijftien van de twintig particulieren die het systeem testten, wensten ISA te behouden. Je rijdt minder snel en minder gestresseerd met een slimme ISA-wagen. Met een veralgemeende invoering van ISA zouden er volgens een Brits onderzoek 59% minder ongevallen plaatsvinden, 48% minder doden en zwaargewonden en 36% minder doden vallen. Dat kan tellen! Zeker als de federale regering het aantal verkeersslachtoffers wil verminderen met minstens 33 procent tegen 2006 en 50 procent tegen 2010, zoals met zoveel woorden in het federale regeerakkoord staat.

De burger wil ISA

Uit een Spirit-enquête in september 2002 bleek een grote meerderheid van de automobilisten voorstander van een snelheidsbegrenzer in de wagen. (Zie het artikel over deze enquête op de nationale Spirit-website). Er is de jongste jaren een maatschappelijk draagvlak gegroeid voor het gebruik van snelheidsbegrenzers. Een onderzoek uitgevoerd door het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) bevestigt dat het grootste deel van de Belgische bevolking erkent dat ISA de verkeersveiligheid bevordert.

Meer dan een win-win-operatie

Bert Anciaux maakte woensdag een testrit met de slimme ISA-wagen van Karin Temmerman, Gents schepen van Mobiliteit (SP.a). Bert dacht vroeger dat snelheidsbegrenzers meer aangewezen waren voor slechte chauffeurs en hardleerse verkeerscriminelen. De Gentse ervaring leert anders. De federale mobiliteitsminister is meer dan ooit overtuigd dat ISA een prachtig positief hulpmiddel is waardoor de verkeersveiligheid echt enorm kan toenemen. Het zorgt voor én minder ongevallen, én minder doden en gewonden, én minder uitstoot en vervuiling, én minder files, én minder tijdverlies, én minder stress en agressiviteit. Het is meer dan een win-win-operatie.

Nu Brussel, Vlaanderen, Wallonië, Europa

Minister Anciaux (Spirit) is erg opgetogen over dit project en onderzoekt met Brussels Staatssecretaris Pascal Smet (SP.a) dan ook de mogelijkheid om een soortgelijk project met zo’n veertig wagens in Brussel op het getouw te zetten. Het Brusselse Gewest zal de opmaak van de digitale wegenkaart op zich nemen. De federale regering wil de installatiekosten van het systeem (3.000 tot 5.000 euro per testwagen) voor zich nemen. “Verkeersveiligheid is een topprioriteit van deze regering. Ik steun dan ook de initiatieven die de verkeersveiligheid bevorderen en daarom wil ik de toepassingsmogelijkheden van het ISA-Systeem voor Brussel laten onderzoeken. Op langere termijn hoop ik ook dat de rest van Vlaanderen en Wallonië volgen”, zegt minister Anciaux. Een piloot-project in de Vlaamse en Europese hoofdstad Brussel opent – met de nabijheid van de Europese Commissie - ook Europese perspectieven.

Bert Anciaux blikt zelfs nog verder: “Ik ben er zeker van dat voor 2015 Vlaanderen zich in de wereld kan profileren als meest verkeersveilige land, indien we tenminste durven investeren in deze technologie. Ik zal er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Het is een boeiende uitdaging”.

Toekomstmuziek…. zeer nabij

Onderzoeker Johan De Mol, die het ISA-project begeleidt vanuit het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO) van de Universiteit Gent krijgt met het bezoek van de federale mobiliteitsminister en Brusselse staatssecretaris een steun in de rug voor zijn jarenlang aangehouden inspanningen voor meer verkeersveiligheid. Voor hem is het een uitgemaakte zaak dat de automatische snelheidsbegrenzer dé oplossing is om ongevallen te voorkomen. Snelheid en verkeersongevallen zijn rechtstreeks met elkaar verbonden.

Johan De Mol onderzocht ook scenario’s om ISA algemeen in te voeren. Alle Europese wagens kunnen zeker rond 2019 met ISA uitgerust worden. De technologie evolueert zelfs sneller dan verwacht. Tegen 2008 zou het Europese Galileo-project klaar zijn, waardoor Europa niet afhankelijk meer zal zijn van Amerikaanse satellieten voor de geografische positionering. De autoconstructeurs participeren ondertussen in de proefprojecten en zijn overtuigd van het veiligheids- én marketingaspect. Zweden pleit voor een Europese richtlijn over ISA in 2008. De toekomst komt zo wel heel dichtbij. Bert Anciaux maakt er in Gent een grapje over: “De constructeurs zijn ermee bezig. ISA zal er sneller zijn dan de Olympische Spelen”.

Gent ISA-stad!

Door overdreven en onaangepaste snelheid moesten we in Gent de jongste jaren een aantal tragische verkeersdoden betreuren. Verkeersveiligheid is niet alleen een federale topprioriteit. Dat geldt zeker ook voor Gent. De stad Gent schrijft de andere ISA-proefsteden en de Europese Commissie nu aan om verder te gaan met ISA.

Spirit voor Gent vindt het vooreerst verheugend dat in Gent rond verkeersveiligheid een hechte samenwerking kon gerealiseerd worden tussen diverse overheden, organisaties en instellingen, individuele burgers, bedrijfsleven, sponsors en de universiteit.

Spirit voor Gent vindt het verder positief dat het Gents stadsbestuur het voortouw nam en neemt in de ISA-aanpak van de verkeersveiligheid. Ook Spirit voor Gent wil dat ISA verder wordt uitgebouwd. Ook voor Spirit is het duidelijk. Gent wordt een ISA-stad!

Meer info:
Frank Bombeke,
www.meerspirit.be/gent

Meer informatie over het ISA-project vindt u op cdonet.rug.ac.be/onderzoek/ISA/
en over het Gentse ISA-project op www.gent.be/isa